טוען..

הצינור למימון פעילות לא חוקית מכספי ציבור: תמיכות לאמנה

לפני כשנתיים חשפה שלום עכשיו כי המועצות האזוריות בהתנחלויות מעבירות מיליוני שקלים בשנה לאמנה, ארגון לא ממשלתי שנחשב לאחד מגופי ההתנחלות החזקים ביותר, שפועל להקמת התנחלויות ומאחזים בלתי חוקיים. בעקבות החשיפה, הגישה שלום עכשיו עתירה לבגצ בדרישה לעצור את הזרמת המיליונים מכספי הציבור לאמנה. בית המשפט הוציא צו על תנאי בעתירה והדיון בה נקבע ל-20/12/2020.

כעת מתברר שכספי התמיכה הללו שימשו את אמנה לפעילות בלתי חוקית, להקמת מאחזים ופיתוחם. ממסמכים שהגיעו לידי התנועה לחופש המידע עולה כי בשנת 2018, למשל, העבירה המועצה האזורית גוש עציון לאמנה 3 מיליון ₪ ככספי תמיכה. כספים אלה שימשו אותה כמעט באופן בלבדי (למעט משכורות ותקורה) לפעילות בלתי חוקית.

 

חוות חקלאיות – בשנים האחרונות הוקמו בשטחים כ-35 מאחזים חדשים מסוג חוות חקלאיות. חוות חקלאיות אלה מאפשרות השתלטות על שטחים עצומים בהשקעה קטנה יחסית עם מספר קטן של מתנחלים. המתנחלים בחווה החקלאית עוסקים במרעה על פני שטחים נרחבים, ובתוך כך דוחקים את הרועים והחקלאים הפלסטינים בסביבה לעתים באלימות. (להרחבה על תופעת החוות החקלאיות ראו כאן).

עד כה היו כמה אינדיקציות למעורבות של אמנה בחוות החקלאיות, אך כעת מתברר שאמנה היא זאת שעומדת מאחוריהן, משתתפת במימון ובליווי שלהן. מהמסמכים שנחשפו עולה כי כספי התמיכה ממועצת גוש עציון שימשו את אמנה למימון 20% מהמשכורת של "רכז חוות", שתומך בהקמת חוות חקלאיות בכל השטחים. מהמסמכים עולה כי אמנה השקיעה, בין השאר, בחווה החקלאית במאחז מחרור ("נחל חלץ") 632,065 ₪, בחוות תקוע 100,733 ₪, ובחוות פני קדם 52,650 ₪ (עבור רכישת משאית).

 

חשבונית לאמנה על פעילות בחווה החקלאית פני קדם

 

 

שירותים ובניה במאחזים – מלבד החוות החקלאיות, מדיווחי אמנה למועצת גוש עציון עולה כי אמנה אחראית על טיפול ואחזקה של קרוואנים במאחזים שונים (בין השאר, קידר דרום, שדה בועז, פני קדם, ואיבי הנחל וגבעות לפני שהוכשרו). מעניין לציין כי אמנה היא הבעלים של קרוואנים רבים והיא משכירה אותם לדיירים וגובה מהם דמי שכירות. בתוך בעלת הנכסים עליה מוטלת האחריות לתחזוקה שלהם, אך משום מה התחזוקה הזאת ממומנת מכספי ציבור של משלמי המיסים הישראליים דרך התמיכות של מועצת גוש עציון.

 

רשימת הוצאות של אמנה, הרוב מאחזים לא חוקיים

 

 

תמונה חלקית בלבד – המועצות האזוריות ואמנה עושים מאמצים רבים להסתיר את המידע על המקורות הכספיים ועל הפעילות הבלתי חוקית שלהם. אפילו בתוך ההליך המשפטי בעתירה של שלום עכשיו נגד הענקת כספי תמיכה לאמנה, סירבו המועצות להעביר מידע בסיסי על היקף הכספים שהועברו לאמנה ועל השימוש בהם. אמנה קיבלה מהמועצות האזוריות עשרות מיליוני שקלים בכל שנה, והמידע שהתקבל על הפעילות בגוש עציון בשנת 2018 ו-2019 הוא רק קצה הקרחון. שלום עכשיו הצליחה לחשוף את המנגנון שמאחורי המאחזים הלא חוקיים בדו"ח "קומבינת המאחזים" בו מתוארת האופרציה שמפעילות הרשויות המקומיות בשטחים, יחד עם אמנה והחטיבה להתיישבות להקמת מאחזים ולבניה בלתי חוקית בהתנחלויות, אך לא כל המקורות הכספיים התבהרו. התמיכה של המועצה האזורית גוש עציון באמנה היא רק חלק קטן מהמיליונים הכרוכים במבצע הלא חוקי שקובע את עתידה המדיני של ישראל.

המידע ממועצת גוש עציון הגיע רק אחרי עתירה לבית המשפט לפי חוק חופש המידע. אך גם המידע שהתקבל הוא חלקי בלבד. התנועה לחופש המידע ביקשה ממועצת גוש עציון מידע על כספי התמיכה וההתקשרויות עם אמנה על כל השנים מ-2012 עד 2019, אך הפירוט שהתקבל כלל כמעט רק את שנת 2018 וקצת מ-2019. הממונה על חופש המידע במועצה הצהיר שזה כל המידע שקיים ואין עוד, ולכל הפחות מאמציו להשיג את המידע לא צלחו.

 

עיקרי הפעולות המדווחות ע"י אמנה בשנת 2018: