טוען..

שלום עכשיו לבג״ץ: לעצור את המיליונים שמוזרמים ל״אמנה״.

בעקבות חשיפת תזרים עשרות המיליונים שמועברים מידי שנה ל״אמנה״ מרשויות שונות בגדה המערבית שלום עכשיו עתרה היום לבג״ץ בדרישה לסגור את הברז לאמנה. הדרישה מבוססת על כך שאמנה היא גוף פרטי למטרות רווח ולא זכאית לקבל את הכספים הללו, שבניה בשטחים היא לא אחד מתבחיני משרד הפנים לכספים אלו ושבכסף הזה אמנה משתמשת כדי לבנות ולפתח מאחזים בלתי חוקיים בניגוד לחוק.

ביולי האחרון פרסמה שלום עכשיו את המידע על כספי התמיכות של מועצה אזורית מטה בנימין וזאת אחרי מאבק משפטי ארוך, בשל ניסיונות ההסתרה של המועצה. מהמידע נחשף כי אחד ממקורות המימון המשמעותיים של ״אמנה״, העומד על עשרות מיליוני שקלים בשנה, הוא כספי תמיכות שהעבירו רשויות שונות בגדה.

כפי שפורסם, בשנים 2013-2015 ״אמנה״ קיבלה בניגוד לנהלים ובניגוד לחוק למעלה מ – 94 מיליון ש״ח מרשויות שונות בגדה המערבית. למידע נוסף על כספי התמיכות שמעוברים ל״אמנה״.

החברה הטובים אמנה, זמביש, אבי רואה, יוסי דגן

לאחר חשיפת הנתונים שלום עכשיו פנתה לכל הרשויות שהעבירו או שקיים חשש שהעבירו כספי תמיכות ל״אמנה״ בדרישה שיחדלו מכך כיוון שזה מנוגד לחוק ולנהלים, אך מאף אחת מאותן רשויות לא התקבל עד היום מענה ענייני לפניה.

גם פניה בנושא למשרד הפנים, האחראי על תפקוד הרשויות, לא נענתה. בעקבות התעלמות זאת והחשש שהכספים הללו, שלמעשה הם כספי הציבור, ימשיכו לזרום ללא קושי לארגון האחראי על הקמתם, הרחבתם וביסוסן של רבים מהמאחזים הבלתי חוקיים בשטחים, שלום עכשיו הגישה עתירה לבית המשפט העליון בדרישה להורות למשרד הפנים לעצור את הזרמת התקציבים הללו באופן מידי.

בעתירה נכתב בין השאר ״העברות הכספים מהרשויות המקומיות לאמנה (עלפי רב בדרך של תמיכות) אינה חוקית, מנוגדת ומפירה את הנוהל של משרד הפנים המסדיר העברת כספי ציבור לגופים לא ציבוריים, ובעיקר משום שאמנה טובלת עד צוואר בביצוע פעילות בלתי חוקית נרחבת וחמורה, ולפיכך העברת הכספים אליה היא סיוע לפעילות עבריינית״.

שלום עכשיו: ״התופעה החמורה בה כספי משלם המיסים מועברים לארגון שמתמחה בעבריינות בניה עשרות שנים בניגוד לחוק ולנהלים, ארגון שפועל ללא לאות לשנות את פני המציאות על ידי קביעת עובדות בשטח בלי סמכות ובניגוד לחוק היא חמורה וחייבת להיפסק. רק הפסקה מוחלטת של הזרמת הכספים הללו תמנע את המשך השתוללות הבניה בגדה המערבית ותשאיר את האפשרות והסיכוי להגיע להסכם עתידי״.

לעתירה הצטרפו גם שלושה שרים לשעבר שעסקו בנושאים כלכליים וחברתיים: שר הפנים, שר המדע והתרבות והספורט לשעבר וראש מכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב אופיר פז פינס; שר התמ"ת לשעבר רן כהן; וסגן שר האוצר, שר הכלכלה והמשפטים לשעבר, יוסי ביילין.

רן כהן, חבר כנסת ושר לשעבר: "מאות המיליונים שמועברים ללא פיקוח לאמנה הם לא פחות מגניבה של כספי ציבור. הממשלה שמאפשרת לדבר הזה להימשך מוכיחה פעם אחר פעם שקיפוח האוכלוסיות העניות בישראל הוא חלק ממדיניותה״.

יוסי ביילין, חבר כנסת ושר לשעבר: "הפעילות של אמנה בהתנחלויות מסבה נזק עצום למדינת ישראל. במשך שנים, החבורה של אמנה יחד עם ראשי הרשויות בשטחים קובעים עובדות בשטח, מקימים התנחלויות חדשות ומרחיבים את הקיימות בניגוד לחוק וגוררים מדינה שלמה להרפתקאות המשיחיות שלהם ללא הרשאה שלטונית. הגיע הזמן להפסיק את ההפקרות הזאת".

הטענה המשפטית:

כספי תמיכות שכל רשות בארץ ובגדה המערבית מעבירות מידי שנה לארגונים שונים מחויבים להיות מועברים על פי נוהל ברור ומחייב (נוהל תמיכות של משרד הפנים משנת 2006). על פי נוהל התמיכות לרשויות מותר להעביר כספי תמיכות אך ורק למוסדות ציבוריים ולא לגופים פרטיים. עוד עולה מהתקנות כי התמיכות יועברו למוסדות הפועלים למטרות ״חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות ספורט או מטרה דומה״.

אמנה שהיא אגודה שיתופית, הנחשבת לגוף פרטי, לא זכאית לקבל תמיכות מהרשויות. לאחרונה פרסם מבקר המדינה דוח ביקורת על המועצה האזורית מטה בנימין ומתח ביקורת על העברת כספים מהמועצה לאגודות שיתופיות אחרות לאור העובדה שהדבר מנוגד לנהלי התמיכות שקבע משרד הפנים. יש לציין שעמותות נדרשות לעמוד בסטנדרטים גבוהים של ביקורת ולהציג לרשות אישור ניהול תקין מרשם העמותות ועוד מידע על דוחות כספיים ומקבלי השכר וכיו"ב. אמנה איננה עמותה, כאגודה שיתופית כמעט שאין עליה פיקוח ואין כל שקיפות על פעולותיה, כפי שנכתב בבקשתה לתמיכה מ-2014 ״אנחנו לא עמותה ולכן פטורים [מאישור ניהול תקין]״. ולא עוד אלא, שעמותה שעוברת על החוק לא תוכל לקבל אישור מנהל תקין, אמנה היא ארגון שעובר על החוק באופן יומיומי, בבניה בלתי חוקית, ובכל זאת היא ניזונה מכספי ציבור.

עוד נמתחה ביקורת בדוח המבקר על העובדה שהמועצה קבעה תבחינים לתמיכות שלא על פי הנהלים. ״חלק מהתבחינים מנוגדים לנוהל המסדיר את תמיכותיהן של הרשויות המקומיות במוסדות ציבור״. בבקשות התמיכה של אמנה נכתבה הבקשה תחת התבחין "תנועות מיישבות". בדוח המבקר התייחס מבקר המדינה לתבחינים של "שמירה על קרקעות" ו"גאולת קרקעות", בהקשר לעמותות כמו רגבים, וקבע כי ״תבחינים אלו אינם קשורים לתחומים כמו חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה, וכוללים פעילויות שספק אם הן במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה״. למעשה קבע המבקר כי ״בהחלטתה להעניק תמיכות גם על בסיס התבחינים שלעיל חרגה המועצה האזורית מטה בנימין מהמסגרת שבה היא מורשית לפעול על פי דין״.

מעבר לעובדה ש״אמנה״ היא גוף פרטי שלא יכול לקבל תמיכות ופעילותה לא מהווה אפילו ברמז חלק מתבחיני נוהל התמיכות, ״אמנה״ עושה שימוש בעשרות המיליונים הללו מידי שנה למימון עבריינות בניה בצורה סיטונאית. כך יוצא שבמשך שנים רבות, מידי שנה, רשויות בגדה מעבירות מכספי המיסים של כולנו עשרות מיליוני שקלים למימון עבריינות בניה אידאולוגית, וכך עוד נכתב בעתירה ״עשרות מיליוני שקלים חדשים זורמים מדי שנה מהרשויות המקומיות לגוף פרטי שעושה שימוש במשאביו לקידום אינטרסים פוליטייםאידאולוגיים של חבריו, תוך שהוא מחוייב לחבריו ולא לציבור, פעילותו מצויה בתחום שאינו מוכר עלפי חוק לתמיכה כספית ציבורית, וחלק נכבד מהפרויקטים המבוצעים עלידו אינם חוקיים ומהווים הלכה למעשה חוד החנית של תופעה חמורה של עבריינות אידאולוגית מאורגנת״.

לעתירה המלאה.

ב-4/8/19 הוציא בית המשפט צו על תנאי שמורה למדינה ולמועצות האזוריות להסביר בתוך 45 יום מדוע לא תיפסק העברת כספי התמיכה לאמנה.