טוען..

קומבינת המאחזים: מנגנון ההונאה הסודי של ארגוני המתנחלים נחשף

לקריאת הדו"ח המלא – לחצו כאן

תמצית הדו"ח

ב-27/4/15 התקיים טקס הנחת אבן הפינה לשכונת בתי קבע במאחז הלא חוקי כרם רעים ממערב לרמאללה. ממשלת ישראל לא החליטה על הקמת המאחז ולא אישרה אותו ומשרד האוצר לא העביר לו תקציבים. ובכל זאת, במאחז יש עשרות קרוואנים ובנייה אינטנסיבית של בתי קבע, כביש גישה (שעובר בקרקע פרטית פלסטינית), עמודי חשמל, ומערכת מים וביוב – כולם לא חוקיים ולכולם הוצאו צווי הריסה. אז אם הכל לא חוקי, איך זה שבכל זאת התנחלות חדשה הולכת ומוקמת מעומק הגדה המערבית בניגוד לעמדת הממשלה ולהחלטות הדמוקרטיות?

על שאלה זו מנסה הדו"ח שלפניכם לענות. הדו"ח חושף את מנגנון ההונאה שהוקם על ידי קומץ מתנחלים ושבאמצעותו קבוצה קטנה ומאורגנת קובעת עובדות בשטח וכופה את חזונה על מדינה שלמה.

בטקס הנחת אבן הפינה לשכונת בתי הקבע במאחז כרם רעים הוצגה "מגילת היסוד" של ההתנחלות:

"אנו החתומים מטה מתחייבים להשתדל לעשות כל שביכולתנו להאיץ ולדחוף את הקמת השכונה על מרכיביה הקהילתיים והפיזיים, הציבוריים והפרטיים, בפרק הזמן הקצר ביותר. שכונה זו תהווה בסיעתא דשמיא נדבך ראשון בישוב הגדול שהולך ומוקם כאן בנחלת אבותינו ארצנו האהובה".

על המסמך חתומים שלושה: ראש המועצה האזורית מטה בנימין, אבי רואה; מזכ"ל תנועת ההתיישבות אמנה, זאב חבר (זמביש); ושר השיכון אורי אריאל. מסמך זה מספר בתמצית את סיפור הבניה הבלתי חוקית בהתנחלויות: ראש המועצה האזורית, שאחראי בין השאר, על אכיפת חוקי התכנון והבניה בתחום המועצה, מוביל ומשתתף בהקמה של מאחז לא חוקי. לצדו מזכ"ל אמנה – תנועת ההתיישבות של גוש אמונים, ואיתם נציג הממשלה, שר השיכון. לכל אחד מהגופים הללו – הרשויות המקומיות, אמנה והממשלה, כמו גם החטיבה להתיישבות – תפקיד מרכזי במערכת ההונאה המאורגנת שפועלת לקידום ההתנחלויות בניגוד לחוק, ללא כל שקיפות או דיון ציבורי, תוך ניצול כספי ציבור ויצירת מצג שווא של חוקיות.

הדו"ח חושף, בין השאר:

 • את השלבים השונים שבשיטה להקמת מאחזים לא חוקיים: משלב פריצת דרך גישה והנחת הקרוואנים בשטח ועד ניהול ותקצוב חיי המתנחלים במאחז.
 • הוצאת היתרי בניה לא חוקיים על ידי המועצות האזוריות בשטחים: היתרים אלו, שמכונים "היתרי בניה עקרוניים" או "היתרי בניה זמניים" נועדו להטעות את הגופים השונים כאילו מדובר בבניה חוקית.
 • העברות כספים לבניה לא חוקית דרך תקציבים בלתי רגילים (תב"רים): תב"רים הם תקציבים חד-פעמיים ברשויות המקומיות שלגביהם בדרך כלל אין שקיפות. שלום עכשיו הצליחה לחשוף כי בין היתר, בין השנים 2000 עד 2014, מועצת מטה בנימין אישרה העברות של מעל 116 מיליון ₪ למאחזים ופרויקטים לא חוקיים.
 • צבירת הון כלכלי לטובת תנועת אמנה בעזרת החטיבה להתיישבות ועל חשבון המדינה והמתנחלים: החטיבה להתיישבות מקבלת מהמדינה סמכויות ניהול קרקעות בשטחים. החטיבה מקצה בחינם את הקרקעות לאמנה שבונה, לעתים באופן לא חוקי, ומוכרת את הבתים למתנחלים במחירים שמגלמים את עלות הקרקע. כך נוצר מצב שבו המדינה אינה מקבלת כל תמורה על הקרקע בזמן שאמנה עושה הון רב על חשבון מתנחלים.
 • החטיבה להתיישבות מחלקת קרקעות שלא בניהולה: על אף שקיבלה מהמדינה שטחים עצומים ברחבי הגדה המערבית, החטיבה להתיישבות מקצה למתנחלים גם קרקעות שלא קיבלה לרשותה ולעיתים גם קרקעות בבעלות פרטית של פלסטינים (דוגמת המאחז עמונה).
 • אמנה היא הלובי החזק של המתנחלים ויש לה מעמד של גוף שהוא "מעל החוק": אמנה משמשת כנציגה הלא רשמית של המתנחלים ומגייסת תקציבים ומשאבים ציבוריים לטובת ההתנחלויות. על אף הפעילות הלא חוקית הענפה של אמנה, היא מצליחה פעם אחר פעם להתחמק מהעמדה לדין ומעונש.

והממשלה? נגררת, נכנעת ללובי המתנחלי, מכשירה בדיעבד, לא אוכפת את החוק ולא מענישה.

שלב ראשון: הקמת התנחלות חדשה? אין בעיה!

השיטה: במקום החלטת ממשלה על הקמת התנחלות חדשה, המועצות האזוריות ותנועת אמנה מקימות מאחזים חדשים על דעת עצמן ובניגוד לחוק.

 • המועצות האזוריות בשטחים בוחרות נקודה בעומק הגדה, מניחות קרוואנים, פורצות דרך על דעת עצמן וללא החלטת הממשלה.
 • יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי מוציאה צווי הריסה לכל מבנה שעולה על הקרקע, אך הללו ממומשים.
 • ראשי אמנה (זאב חבר "זמביש" ואחרים) ואנשי מועצת יש"ע מפעילים לחצים ומשדלים את הממשלה על מנת שהמנהל האזרחי יימנע מאכיפה ופינוי המאחז שהוקם.


שלב שני: רכישת קרקע? אין צורך!

השיטה: במקום רכישת זכויות בקרקע, החטיבה להתיישבות ממציאה מסמכי זכויות פיקטיביים

 • החטיבה להתיישבות, שקיבלה מהמדינה את ניהול רוב אדמות המדינה בשטחים, מספקת מסמכי "זכויות" בקרקע (חוזי בר רשות), גם כאשר הקרקע לא בניהולה וגם כאשר מדובר בקרקע פרטית של פלסטינים. למרות שמדובר בתעודה כוזבת, הממונה על הרכוש הממשלתי במנהל האזרחי (השלוחה של רשות מקרקעי ישראל בשטחים) לא מפקח ולא בודק, כפי שצוין בדו"חות מבקר המדינה מ- 2013, ו-2016.
 • בכמה מקרים, תנועת אמנה משעבדת קרקע שאינה בבעלותה במאחזים ומקבלת בתמורה הלוואות או בטוחות מהבנק. הדו"ח חושף מסמכים שבהם חותם זאב חבר (זמביש), מנכ"ל אמנה, כאילו הוא הבעלים החוקי של הקרקעות בעמונה ובמגרון שנבנו על קרקע פרטית של פלסטינים.

 

שלב שלישי: אין אישור לתכניות הבניה? יהיה בסדר!

השיטה: במקום לבנות על פי תכנית בניה מאושרת, המועצות, החטיבה להתיישבות ואמנה משתמשות בתכניות בניה שלא אושרו

 • על מנת לבנות בשטחים, תכנית הבנייה חייבת לקבל אישור משר הביטחון וממועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי. אף על פי כן, המועצות מקדמות ובונות על פי תכניות שלא קיבלו אישור.
 • הכנה של תכנית בניה (תב"ע) עשויה לעלות מאות אלפי שקלים והיא שלב הכרחי לכל פרויקט בניה. בדרך כלל המועצות האזוריות מממנות את הכנת התכנית מתקציב משרד השיכון (מהמנהל לפיתוח הכפר), מהחטיבה להתיישבות או ממקורות אחרים. הכנת התכנית כשלעצמה אינה עבירה, אך בסופו של דבר במקרים רבים היא משמשת לבניה בלתי חוקית.

 

שלב רביעי: היתר בנייה? גם היתר פיקטיבי יעשה את העבודה!

במקום קבלת היתר בניה חוקי מהרשות המקומית, המועצות מנפיקות מסמכים פיקטיביים

 • על מנת לקדם בניה לא חוקית, המועצות האזוריות מנפיקות היתרי בניה פיקטיביים. היתרי בניה אלו נראים בדיוק כמו היתרי בניה חוקיים, חתומים בידי ראש המועצה, ובאמצעותם יכולים המתנחלים לקבל משכנתא מהבנק ומתאפשר החיבור לתשתיות חשמל ומים.
 • רשויות אכיפת החוק נמנעות באופן עקבי מלהעמיד לדין את האחראים למתן התעודות הכוזבות, גם במקרה של חקירת משטרה. במקרה היחיד שבו בג"צ התערב (בעניין אישור בניית מט"ש עפרה), סיכמה הפרקליטות עם ראשי המועצה על תשלום קנס ע"ס 2,000 ₪ ללא הרשעה או רישום פלילי.

 

שלב חמישי: מימון תשתיות? על חשבונכם וללא ידיעתכם

במקום הקמה חוקית ומימון באופן שקוף של תשתיות לבניה (הכשרת קרקע, דרכים, ביוב, חשמל וכו׳), המועצות והחטיבה להתיישבות מקימות תשתיות לבניה לא חוקית במימון כספי ציבור שמוסתרים בתקציב הבלתי רגיל (תב"ר)

 • המועצות האזוריות והחטיבה להתיישבות מממנות את הקמת התשתיות, גם כאשר מדובר בבנייה לא חוקית. אחת הדרכים של המועצה להעביר כספים למאחזים ולבניה לא חוקית היא באמצעות התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) שבדרך כלל אינו גלוי לעיניי הציבור. התב"ר משמש למימון פרויקטים חד פעמיים של פיתוח ובניה ונתון לאישור המועצה ומשרד הפנים.
 • רק בעקבות עתירה לפי חוק חופש המידע שהגישה שלום עכשיו נגד המועצה האזורית מטה בנימין, פרסמה המועצה את רשימת התב"רים שלה בין השנים 2000 עד 2014. בדיקת הרשימה מגלה כי המועצה אישרה העברה של לפחות 116 מיליון ₪ לאתרים לא חוקיים בהתנחלויות ובמאחזים.

 

שלב שישי: הבית יקר? יש מי שמרוויח

במקום לשלם למדינה עבור הקרקע, אמנה מקבלת את הקרקע בחינם מהחטיבה להתיישבות ומוכרת אותה למתנחלים. בכך אמנה עושה רווח על חשבון המדינה והמתנחלים.

 • ועד הישוב בוחר יזם לבנייה ולשיווק הפרויקט. בדרך כלל חברת בנייני בר אמנה של תנועת אמנה.
 • אמנה משתמשת בקרקע שקיבלה מהחטיבה להתיישבות בחינם ומשעבדת אותה לבנק. כך היא מגייסת את הכסף והבטוחות לבניית הבית.
 • המתנחלים, מקבלים מהחטיבה להתיישבות זכויות "בר רשות" עבור הקרקע וקונים מאמנה רק "שירותי בניה". אף על פי כן "שירותי הבניה" מגלמים בתוכם מחיר עבור הקרקע (אותה אמנה קיבלה בחינם).
 • בדרך זו אמנה גוזרת קופון על חשבון המדינה, שלא קיבלה תשלום עבור הקרקע, ועל חשבון המתנחלים, שרכשו קרקע בכסף רב, על אף שאמנה לא שילמה עליה.

 

שלב שביעי: ומי יממן תשתיות ושירותי חינוך ורווחה? אתם כמובן

המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות ואמנה מפתחות את המאחזים הלא חוקיים ומספקות שירותים בכספי ציבור

 • כמו בהקמת התשתיות לבנייה, המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות ואמנה מממנות את עבודות הפיתוח שלאחר הבניה גם כאשר מדובר בבנייה בלתי חוקית. כמו כן, הן מממנות הקמת מבני ציבור לא חוקיים כמו גנים ובתי כנסת שלא קיבלו אישורי בניה. המועצות האזוריות גם מעניקות שירותי חינוך, רווחה, תברואה וכו' ומממנות את ועדי הישובים ומוסדותיהם. לבסוף, החטיבה להתיישבות ואמנה מעניקות ליווי והדרכה חברתית וניהולית למאחז הטרי.

גזבר המאחז קידה (מועצה אזורית מטה בנימין):

"בדרך כלל אמנה נותנים לנו איזשהו שליש, המועצה נותנת שליש, והישוב עצמו צריך להעמיד עוד שליש."

חברה במזכירות המאחז הלא חוקי מצפה יאיר (במועצה האזורית הר חברון):

"ברגע שיש תרומה, המועצה הרבה פעמים נותנת שקל מול שקל  … מישהו נתן פה תרומה לבניית מקווה נשים, אז אמנה שמה מול זה וגם המועצה שמה מול זה כסף".

רכזת קליטה במאחז מבואות יריחו (מועצה אזורית בקעת הירדן):

"לגבי הכשרת המגרשים, כל התשתיות של המגרשים האלה, חשמל, מים, ביוב, האדריכלות מטעם המועצה, זה כן דברים שהם מממנים".

 

שלב שמיני: בעיות מימון? הצחקתם אותנו

במקום שהממשלה תיאבק בפעילות הלא חוקית של אמנה, המתנחלים זוכים לגיבוי דרך העברות תקציבים וקבלת פטור ממס על תרומות

 • אמנה מפעילה לובי משומן עבור המתנחלים שלוחץ על הממשלה להכשיר בדיעבד מאחזים לא חוקיים ומשיג תקציבים לפעילותיה.
 • אמנה גם מגייסת כספי תרומות באמצעות עמותה בבעלותה (עמותת הקרן לטיפוח החזון הציוני) לצורך בניה וסיוע למאחזים הלא חוקיים. עמותה זו מוכרת על ידי המדינה כפטורה ממס (פטור 46 א').

מזכיר ההתנחלות דולב (מועצה אזורית בנימין), דצמבר 2015:

"זמביש הוא בנאדם עם הרבה יכולות וגם הרבה מאוד מאוד קשרים. הוא קשור לרוב ראשי הממשלה ולשרי הביטחון, הוא עובד מולם, הוא עובד מול הגורמים הכי בכירים. וזה ברמה של הרחבות [של התנחלויות] שהדברים האלה נעשים בדרגות הגבוהות. בוא נגיד שבדרך כלל, נקרא לזה הנהגת הישוב, כל ישוב, מאוד קשה לה להגיע לרמות הגבוהות […] בעצם לאמנה יש את הקשרים, לאמנה יש את היכולות. והם בעצם עוזרים ליישב, זאת המטרה של אמנה, לעזור ליישב".

 

שלב תשיעי: ומה המסר? הממשלה מגבה את הפעילות הלא חוקית

במקום לממש צווי הריסה, ממשלת ישראל מאפשרת למערכת הבלתי חוקית להתקיים, ללא כל אכיפה או ענישה

 • על אף צווי ההריסה נגד הבניה הלא חוקית, הממשלה בוחרת להתעלם מהם. במקרים רבים הממשלה מאשרת בדיעבד את הקמתו של המאחז כ"שכונה" של התנחלות קיימת, גם כאשר הוא נמצא הרחק מההתנחלות עצמה ומהווה יישוב חדש לכל דבר ועניין. המסר של הממשלה למתנחלים הוא שלא צריך אישור מראש, ממילא מקבלים אישור בדיעבד.

 

שלב עשירי: ואיפה שלטון החוק? נשאר בקו הירוק

בעקבות תלונות מטעם שלום עכשיו וארגונים אחרים נפתחו חקירות משטרה בודדות שחשפו בפני גורמי אכיפת החוק את השיטה וההונאה במלואה. נכון להיום, איש לא הועמד לדין ולא ננקטו הליכים משמעתיים.

במקביל, התחילה ממשלת נתניהו בהכשרה סיטונאית של מאחזים ובניה בלתי חוקית, גם כאלה שהוקמו לאחרונה. המסר של המדינה למתנחלים הוא ברור: אתם יכולים להמשיך לקבוע עובדות בשטח, לנצל כספי ציבור ולהוליך שולל את הציבור, אנחנו לא נפריע לכם, לא נעמיד לדין ולא נעניש, ולבסוף גם נהפוך את העובדות שיצרתם לחוקיות.

 

סיכום

ממשלות ישראל לדורותיהן אפשרו לקבוצת מתנחלים קטנה לקבוע עבור מדינת ישראל את עתידה ואת מדיניות ההתנחלות בשטחים על ידי מערכת מאורגנת של הונאה.

המועצות האזוריות בהתנחלויות, החטיבה להתיישבות ותנועת אמנה מפעילות שיטה מאורגנת, משומנת ובלתי חוקית שמנצלת כספי ציבור לקידום מפעל ההתנחלויות. השיטה מייצרת מצג שווא כאילו מדובר בפעילות מטעם המדינה, גם כאשר הממשלה מחליטה במפורש שלא להקים התנחלות חדשה, או שלא לאשר פיתוח ותכנון בהתנחלות קיימת.

בשיטה הזאת נבנו מאז אמצע שנות ה-90' קרוב ל-100 התנחלויות (מאחזים בלתי חוקיים), ועוד עשרות של שכונות ופרוייקטים בלתי חוקיים בהתנחלויות רבות. לפי ספירת שלום עכשיו, בשנת 2015 לבדה, כ-15% מהתחלות הבנייה בהתנחלויות היו במאחזים בלתי חוקיים.

רשויות אכיפת החוק נמנעות מלחקור ולהעמיד לדין את האחראים לשיטה. הממשלה מאשרת בדיעבד את הפעילות הלא חוקית ומעבירה מסר ברור למתנחלים ששיטת ההונאה היא לגיטימית.

 

לדו"ח המלא – לחצו כאן