טוען..

ירושלים

נתוני הלמ"ס, סוף 2019

מספר המתנחלים בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים3,000

מכרזים הם יחידות דיור לבנייה שמשווקות ע"י הממשלה. הקבלן הזוכה במכרז יבנה את הבתים וישווקם לרוכשים.