טוען..

בניה

הנתונים עד שנת 2005 כוללים את התחלות הבנייה בהתנחלויות שברצועת עזה

מכרזים הם יחידות דיור לבנייה שמשווקות ע"י הממשלה. הקבלן הזוכה במכרז יבנה את הבתים וישווקם לרוכשים. מכרזים קיימים רק ב-13 מההתנחלויות המנוהלות ע"י משרד השיכון.

מספר יחידות דיור בתכניות בהתנחלויות שעברו את אחד משלבי התכנון (אישור שר ביטחון, אישור להפקדה, פרסום הפקדה, אישור מתן תוקף, פרסום מתן תוקף). במקרים שתכנית עוברת יותר משלב אחד באותה שנה, היא נספרת רק פעם אחת; כשתכנית עוברת שלב בשנה אחרת היא שוב נספרת, כי השאלה היא כמה קודמו בשנה. לא כולל ירושלים.