טוען..

בניה

הנתונים עד שנת 2005 כוללים את התחלות הבנייה בהתנחלויות שברצועת עזה

לא כולל מזרח ירושלים. לנתוני המכרזים במזרח ירושלים לחצו כאן.
מכרזים הם יחידות דיור לבנייה שמשווקות ע"י הממשלה. הקבלן הזוכה במכרז יבנה את הבתים וישווקם לרוכשים. מכרזים קיימים רק ב-13 מההתנחלויות המנוהלות ע"י משרד השיכון.

מספר יחידות דיור בתכניות בהתנחלויות שעברו את אחד משלבי התכנון (אישור להפקדה או אישור למתן תוקף). במקרים שתכנית עוברת יותר משלב אחד באותה שנה, היא נספרת רק פעם אחת; כשתכנית עוברת שלב בשנה אחרת היא שוב נספרת, כי השאלה היא כמה קודמו בשנה. לא כולל ירושלים.
* בשנת 2020 נספרו גם שתי תכנית שעברו פרסום הפקדה (ב-E1) כי מדובר בקידום תכנית אחרי הקפאה של 8 שנים.

מספר יחידות דיור בתכניות לפלסטינים באזור C, שעברו את אחד משלבי התכנון (אישור להפקדה או אישור למתן תוקף). מספר יחידות הדיור בכל תכנית חושב לפי הוראות התכנית והתחזית הריאלית למימוש. הנתונים נאספו ע"י שלום עכשיו מפרוטוקולים של ועדות התכנון ומתייחסים רק לתכניות בניה, גם כאלה שנועדו להכשיר בניה לא חוקית (לא כולל בקשות להיתרי בניה).
* בשנת 2016 אושרה להפקדה תכנית ל-6,000 יחידות דיור בקלקיליה, אך הדרג המדיני מנע את הדיון במתן תוקף.

לשם השוואה, בהתנחלויות ניתנים היתרי בנייה לכ-2,000 יחידות דיור בממוצע בכל שנה