טוען..

שלום עכשיו עתרה לבגצ בדרישה לפתוח בחקירה נגד ראשי מועצת גוש עציון על מימון בנייה במאחז לא חוקי

שלום עכשיו הגישה השבוע עתירה (בג"צ 3210/22) באמצעות עו"ד מיכאל ספרד וקלה ספיר, נגד היועמ"ש לממשלה, פרקליט המדינה, ראש אגף החקירות וגורמים במשרד הפנים בדרישה כי בית המשפט יורה להם לפתוח בחקירה נגד ראשי המועצה האזורית גוש עציון על רקע מימון בנייה במאחז הלא חוקי "שדה בועז", במאות אלפי שקלים. לצד החקירה הפלילית, דורשת שלום עכשיו ממשרד הפנים גם נקיטת הליכים מינהליים של קיזוז הסכומים שהוצאו שלא כדין וכן נוהל חיוב אישי נגד ראש המועצה והגזבר על כך שהוציאו כספים לפעילות לא חוקית.

שלום עכשיו: העבריינות במאחזים הלא חוקיים היא עבריינות מאורגנת, בתמיכה ובמימון של גופים רשמיים. אי אפשר להלחם במאחזים ע"י מו"מ עם מתנחלים כאלה או אחרים שמשתלטים על קרקעות ובונים באופן לא חוקי ובטח שלא ע"י הכשרה מאסיבית שלהם. כדי לעקור את התופעה מן השורש הגיע הזמן להפסיק את התמיכה והמימון הציבורי. ראשי המועצות צריכים לדעת שכאשר הם מעבירים כספי ציבור למימון פעילות לא חוקית הם צפויים לחקירה ולענישה. הגיע הזמן שמערכות אכיפת החוק יתייחסו לעבריינות הזאת ברצינות.

בעקבות עתירה לפי חוק חופש המידע שהגישה התנועה לחופש המידע, הצליחו בשלום עכשיו לגלות מידע על חלק מהכספים שמועברים לפעילות לא חוקית במועצה האזורית גוש עציון. לפי המידע שהתקבל, מועצת גוש עציון מימנה בשנים 2018 – 2019 פעילות במאחזים לא חוקיים בהיקף של לפחות 2 מיליון ₪ באמצעות העברות כספים לאמנה. מועצת גוש עציון, כמו גם מועצות אחרות בשטחים, תומכת ומממנת במשך שנים ארוכות פעילות במאחזים לא חוקיים.

להרחבה על שיטת המאחזים והמעורבות של המועצות האזוריות ואמנה בפעילות הלא חוקית ראו מחקר מקיף של שלום עכשיו: "קומבינת המאחזים".

לקריאת העתירה – ראו כאן

 

העתירה על מימון ותמיכה בשדה בועז

העתירה של שלום עכשיו מציגה שורה ארוכה של ראיות, קבלות ומסמכים, שמעידים על מימון נרחב של המועצה האזורית גוש עציון למאחזים בלתי חוקיים, באמצעות אמנה. בין השאר מסתבר כי מועצת גוש עציון העבירה קרוב ל-200,000 ש"ח לבנייה בשדה בועז ועוד למעלה מ-2 מיליון ש"ח למימון חוות ומאחזים לא חוקיים נוספים. כך למשל, בשנת 2018 העבירה המועצה לאמנה 52,000 ש"ח לטובת "עבודות תשתית ביובים עבור השכונה החדשה בשדה בועז". בנוסף העבירה המועצה לאמנה 11,793.6 ש"ח ל"תכנון מגרשים בשדה בועז" למרות שמדובר בקרקעות פרטיות שאין לאמנה או למי מהמועצה זכויות כלשהן בהם. אמנה דיווחה למועצה גם על הוצאות שונות נוספות בנוגע לשדה בועז על "שנאי חשמל ליישוב שדה בועז" (10,822 ש"ח), ועל "שדה בועז מבנים" (10,080 ש"ח), והוצאות נוספות בשדה בועז ע"ס 113,502.33 ש"ח. כל זאת רק בשנים 2018 ו-2019.

קבלה על הוצאת 52,000 ש"ח על "עבודות תשתית ביובים עבור שכונה חדשה בשדה בועז"

 

דרישות העתירה הן שבית המשפט יחייב את:

א. גורמי אכיפת החוק (המשטרה והפרקליטות) – לפתוח בחקירה על מימון בניה בלתי חוקית, ועל פלישה לאדמות פרטיות במאחז שדה בועז.

ב. גורמי משרד הפנים – לקזז את הסכומים שהוציאה המועצה לפעילות בלתי חוקית מכספי הציבור שמועברים לה מהממשלה, ולהימנע מלאשר את תקציב המועצה עד לתיקונו. בנוסף דורשת העתירה להפעיל את "נוהל חיוב אישי" כלפי ראש המועצה והגורמים במועצה שאישרו את העברת הכספים הלא חוקית. נוהל זה נועד לחייב את האחראים להוצאת כספים שלא כדין להחזיר את הכספים מכיסם.

מתוך העתירה:

"אין דרך להסביר את התעוזה שבהשתלטות ללא זכות על קרקעות פרטיות וציבוריות ובנייה בהן, אלא שהיוזמים, המממנים והמבצעים נהנים כולם מתחושת חסינות שלא מתערערת. תחושת חסינות זו נובעת מאוזלת היד המוחלטת של רשויות אכיפת החוק הלאומיות: המשיבים 1-3[הפרקליטות והמשטרה], ושל הגורמים הרגולטורים הרלוונטיים – המשיבות 4-7 [גורמים במשרד הפנים], שנמנעות מהפעלת כל סמכות פיקוח וביקורת. לפיכך, להליכי החקירה והאכיפה המנהלית המתבקשים במקרה דנן משנה חשיבות לא רק כדי להביא לדין את העבריינים המעורבים בשדה בועז אלא גם כדי לעצור באיבו את תהליך ההיעלמות של שלטון החוק בגדה המערבית ולהעביר מסר ברור שהוא חי וקיים".