טוען..

אישור אלפי יחידות דיור חדשות בהתנחלויות

משרד רה"מ הוציא היום (10/10/17) הודעה לכתבים לפיה בימים הקרובים יאושרו 3,736 יח"ד בהתנחלויות, ובכלל זה תכניות שיקודמו בשלבים שונים, כולל 31 יחידות דיור בלב חברון ומכרז ל-296 יחידות דיור בבית אל. מרשימת התכניות שבסדר היום של מועצת התכנון העליונה עולה כי בין התכניות להתנחלויות החדשות עמיחי, מגרון וכן אתר ל-30 מבנים זמניים באדמות אלח'דר – כהתנחלות חדשה בסמוך למאחז נתיב האבות.

שלום עכשיו: "נראה שכל המחסומים הוסרו והממשלה משתוללת עם תכנון בעומק הגדה המערבית לאלפי מתנחלים חדשים שישראל תצטרך לפנות בסופו של דבר במסגרת הסכם של שתי מדינות. ממשלת נתניהו מרחיבה את ההתנחלויות ומחריבה את הסיכוי לשלום. מקוממת במיוחד הכוונה להקים התנחלות חדשה תחת הכותרת "מגורים זמניים" עבור עברייני הבנייה בדרך האבות, ושולחת מסר למתנחלים לפיו אין שום איסור לקבוע עובדות בשטח – הם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם והממשלה תפצה ותכשיר כל שרץ".

תכניות שיובאו לדיון (לאישור להפקדה או לאישור מתן תוקף) – 2,413 יח"ד:

בסדר היום לישיבות מועצת התכנון העליונה בשבוע הבא (סדר יום ל-17/10/17, ול-18/10/17) שהתפרסם היום מופיעות 40 תכניות שיובאו לאישור להפקדה או לאישור למתן תוקף ובהן לפחות 2,413 יחידות דיור, כ-40% מהן (1,451 יח"ד) בהתנחלויות ממזרח לתוואי הגבול הפוטנציאלי של יוזמת ז'נבה שישראל תיאלץ ככל הנראה לפנות במסגרת הסכם.

1,269 יח"ד יובאו לדיון להפקדה; 1,113 יח"ד יובאו לדיון למתן תוקף; ו-31 יח"ד בחברון יובאו לאישור היתר בנייה (בועדת משנה לרישוי ביום שני 16/10/17).

לרשימה המלאה – לחצו כאן.

בנוסף לתכניות שידונו בישיבת מועצת התכנון העליונה, צפויות להתפרסם גם כמה הודעות תכנון ובניה שאין לנו מידע מדוייק לגביהן. לפי מידע שהגיע אלינו באופן לא רשמי, בין התכניות הללו יהיו:

תקוע – כ-200 יח"ד; עינב כ-50 יח"ד; ברכה –54 יח"ד; גבעת זאב – כ-200 יח"ד; מעלה אדומים כ-200 יח"ד;  סה"כ כ-700 יח"ד.

בנוסף צפוי להתפרסם מכרז לבניית 296 יחידות דיור בבית אל.

בסה"כ לפי ספירת שלום עכשיו מדובר בקידום של כ-3,400 יחידות דיור. ייתכן שהפער עם הודעת משרד רה"מ על 3,736 יחידות, נובע מאופן הספירה של היחידות בכל תכנית. כך למשל, בתכנית בכפר עציון מתוכננות 158 יחידות דיור, אך בעבר כבר אושרו 120 יחידות והתכנית מוסיפה רק 38 יחידות חדשות. אנחנו בחרנו לספור רק את היחידות החדשות, ובמשרד רה"מ סופרים גם את היחידות הישנות. כך גם בתכניות אחרות.

 

קידום הבניה בהתנחלויות במהלך השנה:

תכנון – עם האישורים הצפויים בשבוע הבא צפוי מספר יחידות הדיור שקודמו בתכנון במהלך שנת 2017 להגיע ל-6,500 יח"ד לעומת 2,629 יח"ד ב-2016 ו-1,982 יח"ד ב-2015 (תכניות שעברו יותר משלב אחד במהלך השנה לא נספרו פעמיים). לכך יש להוסיף את התכניות הנוספות שאמורות להתפרסם להפקדה או למתן תוקף.

מכרזים – יש לציין עוד שמתחילת השנה פורסמו מכרזים לבניית 2,858 יח"ד (לעומת 42 יח"ד ב-2016, ו-560 יח"ד ב-2015) – לא כולל מכרזים לבניה במזרח ירושלים. לכך יש להוסיף את המכרז בבית אל לבניית 296 יחידות שצפוי להתפרסם.

 

 

מספר יחידות דיור בתכניות בהתנחלויות שעברו את אחד משלבי התכנון (אישור להפקדה או אישור למתן תוקף). במקרים שתכנית עוברת יותר משלב אחד באותה שנה, היא נספרת רק פעם אחת; כשתכנית עוברת שלב בשנה אחרת היא שוב נספרת, כי השאלה היא כמה קודמו בשנה. לא כולל ירושלים.
* בשנת 2020 נספרו גם שתי תכנית שעברו פרסום הפקדה (ב-E1) כי מדובר בקידום תכנית אחרי הקפאה של 8 שנים.

לא כולל מזרח ירושלים. לנתוני המכרזים במזרח ירושלים לחצו כאן.
מכרזים הם יחידות דיור לבנייה שמשווקות ע"י הממשלה. הקבלן הזוכה במכרז יבנה את הבתים וישווקם לרוכשים. מכרזים קיימים רק ב-13 מההתנחלויות המנוהלות ע"י משרד השיכון.