טוען..

משרד החקלאות מודה שהוא מממן עמותות שפועלות במאחזים לא חוקיים

ששה מאחזים חקלאיים לבד קיבלו זכויות על שטח הגדול פי 2.5 משטח גבעתיים; יתר המאחזים פועלים בעשרות אלפי דונמים, ללא זכויות בקרקע

משרד החקלאות העביר בשנים האחרונות כ-2.6 מיליון שקלים לעמותת "השומר יו"ש" שפועלת במאחזים חקלאיים בלתי חוקיים בשטחים. בתשובה לפניית שלום עכשיו, הודתה לשכת היועץ המשפטי של משרד החקלאות כי המשרד מממן את העמותה, למרות שהיא פועלת בעשרות אלפי דונמים ללא זכויות בקרקע. בעוד שהעמותה הצהירה על פעילות בכ-52,000 דונם, המינהל האזרחי אישר הקצאת קרקע רק ל-8,719 דונם בלבד, וזאת בששה מאחזים בלבד מתוך כ-50 הקיימים בשטח. לטענת המשרד, משרד החקלאות מממן "רק" את הפעילות במאחזים שבהם יש למתנחלים הרשאה לקרקע, ולכן אין בכוונתו להפסיק את התמיכה בארגון.

עוד מתברר מתשובת המשרד כי הוא אישר תקצוב של 4 מיליון שקלים לשלוש עמותות שונות שפועלות באותם שטחים ממש. או במילים אחרות, נמצאו רק ששה מאחזים עם זכויות בקרקע, ועל גביהם כל העמותות מקבלות אישור לתיקצוב של מיליונים, כולן עוסקות בשמירה ובסיוע לחקלאים על עשרות אלפי דונמים בפועל.

חשוב להדגיש שאישור הקצאה של קרקע לחקלאות לא מהווה היתר בנייה להקמת מאחז. לכל היותר מותר לבעלי ההקצאה לעבד את הקרקע או להשתמש בה למרעה, אבל המאחז החקלאי עצמו אינו חוקי גם אם הקרקע הוקצתה למתנחלים.

שלום עכשיו: קשה להבין למה משרד ממשלתי מרשה לעצמו לקחת מיליוני שקלים מכספי ציבור ולתת אותם לעמותה שקשורה בטבורה בפעילות בלתי חוקית. אם הממשלה רוצה למנוע עוד "אביתרים" ולהפסיק את ההפקרות לפיה מתנחלים קובעים את מדיניות החוץ והביטחון של ישראל באופן לא חוקי, היא חייבת "להחליף דיסקט" ולהפסיק כל תמיכה במאחזים ובפעילויות בלתי חוקיות.

לקריאת תשובת משרד החקלאות – לחצו כאן

להחלטת ועדת התמיכות של משרד החקלאות – לחצו כאן

 

החווה של שבתאי, קיבל הקצאה של 2,000 דונם

השומר יו"ש והמאחזים החקלאיים בשטחים

מטרותיו הרשמיות של ארגון השומר יו"ש הן ״חיזוק הביטחון האישי והכלכלי של החקלאים, החוות ומגדלי העדרים ביהודה ושומרון בדרך של שמירה התנדבותית בכדי למנוע פגיעות ונזקים ברכוש ובאדמות. סיוע בעבודה ובשמירה, הכשרות והרצאות למתנדבים״.

בפועל הארגון שולח קבוצות של מתנדבים, פרטיים או קבוצות אורגניות ממוסדות חינוך, לפעילות שמירה ועזרה במאחזים החקלאיים ברחבי הגדה המערבית. בשנים האחרונות הוקמו כ-50 מאחזים חקלאיים בשטחים והם חולשים על עשרות אלפי דונמים. כך, בהשקעה קטנה יחסית, משפחה אחת וכמה נערים שמחזיקים עדר כבשים או פרות על גבעה, הם מצליחים להשתלט על שטחים עצומים ודוחקים את החקלאים הפלסטינים מאותם אזורים.

עבור חלק מהמאחזים החקלאיים, האלימות היא אחת מהפרקטיקות להשתלטות על קרקעות. תושבי המאחז, או אלה הבאים לסייע להם, מגרשים באיומים ולעתים באלימות, רועים וחקלאים פלסטינים מהסביבה. מאות עדויות וסרטונים מהשנים האחרונות מעידים על האלימות שכרוכה במאחזים החקלאיים, והיו מקרים שבהם תועדו מתנחלים בחולצות וכובעים של "השומר יו"ש", תוקפים פעילי שלום ומסלקים משפחות פלסטיניות מהשטח.

לפי פירסומים של השומר יו"ש על מאחזים שבהם ניתן להתנדב (ולקבל על כך נקודות זכות מאוניברסיטת אריאל), העמותה מסייעת לפחות ל-28 מאחזים בלתי חוקיים, בכל רחבי הגדה המערבית. מתשובת משרד החקלאות מתברר כי רק ל-6 מהמאחזים יש אישור לזכויות בקרקע (וגם זה כאמור, לא מהווה היתר בנייה, ולכן המאחזים החקלאיים עצמם הם לא חוקיים).

 

מימון של משרד החקלאות לסיוע למאחזים החקלאיים הלא חוקיים

לפי הדוחות הכספיים של השומר יו"ש, ולפי מידע מתקציב המדינה עולה כי בשלוש השנים בין 2018 ל-2020 העביר משרד החקלאות לעמותה כ-2.6 מיליון ₪, שהיוו את מרבית הכנסות העמותה. באפריל 2021, פנתה שלום עכשיו למשרד החקלאות בדרישה להפסיק את מימון השומר יו"ש, כי הוא עוסק בסיוע לפעילות במאחזים לא חוקיים.

בתשובת המשרד הסתבר כי ישנן עוד שתי עמותות שעוסקות בפעילות דומה ואשר נהנות מתמיכה של מיליונים:

עמותת קדמה – מפעילה כפרי סטודנטים, שנות שירות ותכניות לצעירים, בעיקר בגדה המערבית. לפי אתר האינטרנט של העמותה, הפעילים בה מסייעים בחקלאות על כ-20,495 דונם. בבקשת התמיכה שהגישה העמותה למשרד החקלאות היא הצהירה על פעילות ב-46,471 דונם, מתוכם רק ל-1,195 דונם יש אישור זכויות בקרקע, במאחז חקלאי אחד ליד שכם. בשנת 2020 היא קיבלה ממשרד החקלאות 530,500 ₪, ובסה"כ בין השנים 2016 ל-2020 היא קיבלה מהמשרד 7,323,615 ₪.

עמותת מכינה קדם צבאית בית יתיר – עמותה שמפעילה מכינה קדם צבאית ואשר בין השאר עוסקת בסיוע לחקלאים. לפי תשובת משרד החקלאות עולה שהעמותה דיווחה על פעילות ב-42,106 דונם, מתוכם רק ל-3,008 דונם יש אישור זכויות בקרקע, במאחז חקלאי בדרום הר חברון. העמותה קיבלה ממשרד החקלאות 769,283 ₪ ב-2020 ובסה"כ בין השנים 2016 ל-2020 היא קיבלה מהמשרד 1,881,866 ₪.

בסה"כ אישר משרד החקלאות בשנת 2020, תמיכה של קרוב ל-4 מיליון שקלים לשלוש העמותות, כאשר לכאורה כל הכסף נועד רק לפעילות שלהן באותם 8,619 דונם שיש לגביהן אישור זכויות בקרקע.

 

חוקיות המאחזים החקלאיים

מבחני התמיכה של משרד החקלאות קובעים כי כדי לקבל תמיכה מהסוג הזה יש להציג "אישור בגין אחזקה כדין של הקרקע". חשוב להדגיש כי אישור לזכויות בקרקע לא הופך את המאחז לחוקי. מלבד זכויות בקרקע נדרש גם היתר בניה לכל מבנה שמוקם בשטח, גם אם מדובר במבנה מגורים ארעי או בדיר לכבשים (ויעידו על כך 413 מבנים לא למגורים שנהרסו באזור סי לפלסטינים בשל היעדר היתרים בשנת 2020 לבדה). ככל הידוע לשלום עכשיו לכל המאחזים החקלאיים בשטחים אין היתר בניה (למעט חוות עיטם וחוות שחרית).

אחרי פניית שלום עכשיו הנחתה היועצת המשפטית של משרד החקלאות כי יש להתנות את אישור התמיכה בקבלת אישור מהמינהל האזרחי בלבד כהוכחה על החזקת הקרקע כדין (ולא להסתפק ממסמכים מהחטיבה להתיישבות או אישורים אחרים). בעקבות הנחיה זאת, הועלו בקשות התמיכה של העמותות לאישור מחודש בועדת התמיכות. ככל הנראה גם היועצת המשפטית של משרד החקלאות סבורה כי האישורים שמספקת החטיבה להתיישבות על זכויות בקרקע, הם לעתים, מפוקפקים.

מהתשובה עולה גם כי בשנת 2020 בגלל הקורונה, ניתן פטור אפילו מהוכחת זכות בקרקע והתמיכות ניתנו בלי לבחון זאת.

לשכת יועמ"ש משרד החקלאות פוטרת את שאלת חוקיות התמיכה בכך שהיא טוענת שהמיליונים שניתנים לעמותות הן על הפעילות באותם שישה מאחזים בלבד עבור: "השתתפות בשכר, בהוצאות הכשרות והדרכות, בהוצאות נסיעות של מתנדבים, בהוצאות מזון למתנדבים, בהוצאות מגורי מתנדבים, בהוצאות רכישת ציוד לצורך פעילות התנדבותית, עבודה חקלאית, עבודות גידור ועבודות שמירה, בהוצאות פרסום וכן בהוצאות שיפוץ מבנים המשמשים למגורי המתנדבים".

 

המאחזים חקלאיים בעלי אישור זכויות בקרקע

בתשובת משרד החקלאות מפורטים שישה מאחזים בלבד שיש להם אישור מהמינהל האזרחי על זכויות בקרקע, מתוך כ-50 מאחזים חקלאיים המוכרים לנו בשטחים. שלושה מהמאחזים שקיבלו זכויות בקרקע הם באזור דרום הר חברון, שניים באזור הבקעה ואחד ליד שכם. (לשם השוואה השטח המוניציפאלי של גבעתיים הוא כ-2,500 דונם):

יהושפט תור – 3,600 דונם – פועל באזור "חוות מעון" בדרום הר חברון.

שבתאי קושילבסקי – 2,000 דונם – פועל באזור ההתנחלות טנא-עומרים בדרום הר חברון.

נתי שולב – 1,195 דונם – פועל באזור שכם, ליד ההתנחלות אלון מורה

יעקב שכטר – 1,008 דונם – חוות סיני בדרום הר חברון ליד סוסיא.

נרי בן פזי – 546 דונם – באזור מזרח בקעת הירדן, ליד ההתנחלות כוכב השחר.

דידי ערוסי – 370 דונם –פועל בבקעת הירדן ליד ההתנחלות רותם

מפת מאחזים חקלאיים