טוען..

הממשלה אישרה הקמת שתי התנחלויות חדשות כ"חווה חקלאית"

באוגוסט 2018 התכנסה מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי ואישרה היתרי בניה להקמת שתי "חוות חקלאיות": "חוות גבעת עיטם" על אדמות א-נחלה מדרום לבית לחם; ו"חוות שחרית" על אדמות כפר א-דיכ ממזרח לקלקיליה. אישורים אלה מהווים הכשרה בדיעבד של מאחזים בלתי חוקיים.

חוות שחרית – בשנת 2014 הגיעו טרקטורים מטעם המועצה האזורית שומרון ופרצו דרך מצפון למאחז ברוכין באדמות כפר א-דיכ ממערב לסלפית, והקימו מאחז על גבעה ששמה ד'הר צבאח. העבודות כללו הכשרת קרקע של כ-250 דונם לחקלאות והקמת שני מבנים. המבנים הוקמו באופן לא חוקי אך הממשלה נמנעה מלאכוף את החוק ולפנותם. לאחר מכן הגישה המועצה האזורית שומרון בקשה להיתר בניה לצרכי חקלאות. ב-28/8/18, לאחר ששר הביטחון אישר לדון בתכנית, אישרה ועדת משנה לרישוי של מועצת התכנון העליונה את הקמת המבנים והחווה. וכך הוכשרה בדיעבד ההתנחלות החדשה בשחרית.

 

טרקטורים מכשירים את השטח למאחז שחרית, 2014

 

"גבעת עיטם" – ב-2014 הקימו מתנחלים מאחז בשטח מדרום לבית לחם המכונה E2 בצמוד לכפר א-נחלה, כחלק מהנסיון לייצר עובדות בשטח ולקדם תכנית בניה להקמת התנחלות חדשה במקום כשלוחה של ההתנחלות אפרת. המאחז פעל באופן לא חוקי במשך כשנתיים עד שפורק ע"י המתנחלים.

בינתיים הגישה המועצה המקומית אפרת בקשה להיתר בניה להקמת "חווה חקלאית" בשטח, ולאחר ששר הביטחון אישר את הדיון בבקשה, ב-28/8/18 אישרה ועדת המשנה לרישום של מועצת התכנון העליונה את הקמת המבנים והחווה. כשבוע אחר כך נרצח תושב אפרת ארי פולד, ומתנחלי אפרת הקימו את המאחז בשטח.

להרחבה על "גבעת עיטם" (e2) ראו כאן.