טוען..

שלום עכשיו בפנייה למשרד החקלאות: הפסיקו לממן את השומר יו״ש

בשנים האחרונות העביר משרד החקלאות לארגון "השומר יו"ש" לפחות 2.5 מיליון ₪ ככספי תמיכה. הארגון מעניק סיוע ותמיכה למאחזים חקלאיים לא חוקיים בשטחים שעוסקים בהשתלטות על קרקעות. לאחרונה פנתה שלום עכשיו למנכ״ל משרד החקלאות וליועצת המשפטית של המשרד בדרישה להפסיק את התמיכה בארגון השומר יו"ש שמסייע לפעילות בלתי חוקית.

השומר יו״ש:

ארגון השומר יו״ש החל לפעול בשנת 2013. מטרותיו הרשמיות הן ״חיזוק הביטחון האישי והכלכלי של החקלאים, החוות ומגדלי העדרים ביהודה ושומרון בדרך של שמירה התנדבותית בכדי למנוע פגיעות ונזקים ברכוש ובאדמות. סיוע בעבודה ובשמירה, הכשרות והרצאות למתנדבים״.
בפועל קבוצות של מתנדבים, אורגניות ממוסדות חינוך ומתנדבים פרטיים, מגיעים לפעילות שמירה ועזרה בחוות החקלאיות השונות ברחבי הגדה המערבית.

החווה של שבתאי, אחד מהמאחזים החקלאיים שבהם פועל השומר יו"ש


חוות חקלאיות:

החוות החקלאיות (או המאחזים החקלאיים) מהוות קפיצת מדרגה משמעותית במגמה של הנהגת המתנחלים להשתלט על יותר ויותר אדמות בשטחים ולהדיר את רגליהם של הפלסטינים המתגוררים באזור ולמנוע מהם לפעול באדמתם. הרציונל של הפעילות באה כהשלמה להקמה של התנחלויות ומאחזים למעלה מחמישים שנה, לאור העובדה שהשטח הבנוי תופס חלק מאוד מצומצם מהגדה, והרצון להשתלט על שטחים נרחבים נוספים.

כפי שאמר זמביש, זאב חבר, מנכ״ל אמנה (שמקימה את מרבית המאחזים החקלאיים הללו) בכנס בנושא החוות החקלאיות שהתקיים בחודש פברואר האחרון: ״ההתיישבות כיום תופסת כמאה קילומטר מרובע וההתפתחות בעניין הזה לא מספקת. חוות הרועים שבשלוש השנים האחרונות יצאנו בהיקף גדול כבר היום תופסת פי שתיים שטח. היום המצב התהפך היוזמה בידנו יש לנו יהודי שפועל כל היום בראש של שמירה על הקרקע״. עוד הוסיף זמביש כי כיום יש בשטח כשלושים חוות [ככל הנראה הוא מתכוון לחוות שמופעלות ע"י אמנה, לשלום עכשיו ידוע על חוות נוספות], ועל פי התוכנית שלהם ״השנה יוקמו עוד עשר חוות כאלה״.

היעדים שמציבים מנהיגי המתנחלים הם שליטה על כמה שיותר משטחי הגדה, דחיקת הפלסטינים מכמה שיותר שטח ויצירת רצף התיישבותי, כל זאת בעלות נמוכה ובמשאבי כח אדם מצומצמים. (עוד על החוות החקלאיות והשיטה ראו כאן).

בשטח כבר היום החוות שולטות וחולשות על שטחים עצומים. כך למשל, העיד מנהל חוות נגוהות שבמערב הר חברון באותו כנס כי הוא ואישתו שולטים בפועל על שטח של כ-7,000 דונם. בסרטון תדמית של השומר יו״ש מתאר תושב חוות טנא עומרים את ההצלחה של המהלך. ״גבעתיים ורמת גן יחד יושבות על 7,600 דונם והחווה כאן לבדה יושבת על כ – 9,000 דונם״.

 

אלימות כחלק מפרקטיקת ההשתלטות על שטחים:

לאורך השנים בהן פועלות החוות החקלאיות נרשמו מקרים רבים של שימוש באלימות כחלק מהפרקטיקה של ההשתלטות על עוד ועוד קרקעות. סרטונים רבים צולמו בהם נראו תושבי חוות מסוימות מכים, מסלקים ושולחים כלבים נגד עדרים של רועים פלסטיניים. לאחרונה פורסמו בתקשורת מספר מקרים בהם מתנחלים עם חולצות או כובעים של ארגון השומר יו״ש מכים פעילי שלום ומסלקים משפחות פלסטיניות מהשטח.

 

תמיכות בשומר יו״ש: 2.5 מיליון ₪ בשלוש שנים

לפי בדיקת שלום עכשיו, בשנים 2020-2018 העביר משרד החקלאות להשומר יו"ש סך של 2,498,174 ₪.

בשנת 2018 הועברו 687,626 ₪, בשנת 2019 הועברו 300,149 ₪ ובשנת 2020 הועברו 1,510,399 ₪. לפי הדוחות הכספיים של הארגון, התיקצוב ממשרד החקלאות היווה כ-87% מההכנסות הכספיות של הארגון בשנת 2019, וכ-70% בשנת 2018.

 

דרישה לעצור את מימון הארגון

בפניה של שלום עכשיו למנכל משרד החקלאות והיועצת המשפטית של המשרד נכתב בין השאר כך ״עמדתנו היא שפעילות השומר יו״ש בחוות החקלאיות מהווה סיוע לפעילות בלתי חוקיות, שכן השמירה נועדה לבסס ולקבע את המעשים הבלתי חוקיים שמבוצעים בחוות אלה, ובכללן ההשתלטות על קרקע, מניעת הגישה לחקלאים ורועים פלסטינים, והבנייה הלא חוקית״.

עוד ציין היועץ המשפטי של שלום עכשיו, עו״ד מיכאל ספרד, כי ״בשים לב למסגרת המשפטית עולה כי תמיכות משרד החקלאות בארגון השומר יו״ש מפרה את תנאי הסף בתבחינים, שערמור אוסרים תמיכה לפעילות המסייעת למעשים בלתי חוקיים, ולמעשה התמיכה מפרה את כל הדינים החלים בעניין״, כל זאת בניגוד לסעיף 3א (ו) – (ח) לחוק יסודות התקציב והנחיית היועמ״ש בנושא.

עוד נכתב במכתב הפניה כי ״הבעיה של הזרמת מימון פעילות במאחזים הבלתי מורשים, על ידי משרדים ממשלתיים, ידועה זה מכבר, ותשומת לב מופנית אליה למעלה מעשור וחצי. המדובר בתמיכות בסוגיות פוליטיות מובהקות המצויות במחלוקת ציבורית חריפה ובמליוני שקלים מכספי הציבור העוברים לקידום מטרות שלא אושרו בדין. לפיכך נבקשכם לפעול בהתאם לסמכויות והחובות המסורים לכם בדין, לבחון את חוקיות התמיכות שניתנו עד כה, להימנע מהעברת יתרת הכספים שאושרו ב – 2020, "ולחדול מהעברת כספים לשומר יו״ש בדרך של תמיכות״.