טוען..

מאפיין נוסף לסיפוח: הממשלה מחליטה להקצות קרקעות חדשות באמצעות החטיבה להתיישבות ובוחנת שינוי במעמדה

ממשלת ישראל החליטה בישיבתה ביום ראשון, 27/8/23, להקצות מקרקעין להתנחלויות מבואות יריחו ועמיחי באמצעות החטיבה להתיישבות למרות הביקורות והקשיים המשפטיים שכרוכים בכך. כמו כן הודיעה הממשלה (סעיף 4 של ההחלטה) על החלטה סיפוחית נוספת עם כוונתה להסדיר את הליך הקצאת המקרקעין. על סמך ניסיונות העבר של סמוטריץ' החשש הוא מהפיכת החטיבה להתיישבות לגוף החוקי של הממשלה להכשרת ופיתוח התנחלויות ובכך למעשה להתעלם מהחוק הבינלאומי והמעמד המדיני הזמני של הגדה המערבית כשטח בתפיסה מלחמתית ולאפשר את המשך גזל הקרקעות בשטחים וניהולן באופן מפלה, הרחק מעיני הציבור.

 

החטיבה להתיישבות היא גוף לא ממשלתי, שהוקם עבור ממשלת ישראל מיד אחרי 1967 כזרוע ביצועית עבור עבודות "בעייתיות" שקשה לממשלה לבצע באופן רשמי, ואשר כרוכות בהקמה, הרחבה ופיתוח התנחלויות, מאחזים וחוות חקלאיות. בעבר כתבנו בהרחבה על הבעייתיות בתהליך העברת האדמות של הממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש לחטיבה להתיישבות. אחד התפקידים המרכזיים שנתנה הממשלה לחטיבה להתיישבות היה ניהול קרקעות לצורך הקמת התנחלויות. תחילה נעשו הקצאות סיטונאיות של מאות אלפי דונמים ומשנת 1967 ועד היום, ממשלת ישראל הקצתה כחצי מיליון דונם לחטיבה להתיישבות לצורך הקמה ופיתוח התנחלויות. יותר מפעם אחת החטיבה להתיישבות אף הקצתה קרקע פלסטינית פרטית שאינה באחריותה להתנחלויות (כלומר נתנה "אישור" לגזל). בשנת 2021 שלום עכשיו עתרה בדרישה לחייב את החטיבה להתיישבות לשקיפות בהקצאות הקרקע שבאחריותה (בג"ץ 2174/21) ועתירה זו עדיין מתנהלת. בשנים האחרונות נמנעה הממשלה מלהקצות לחטיבה שטחים חדשים לניהולה אלא בצורה נקודתית ובהיקפים מוגבלים. ההחלטה מהיום מהווה חידוש ואיתות לכוונת הממשלה להפוך את הנוהג הפסול והאסור הזה לדרך המלך בניהול הקרקעות בשטחים גם בעתיד.

 

 

משמעות סעיף 4 לקיים עבודת מטה לצורך הסדרת אופן הקצאת הקרקעות בגדה המערבית לרבות זכויות הקצאה וחכירה למתנחלים.

סעיף 4 של החלטת הממשלה שאושרה ביום ראשון, מציין שהשר סמוטריץ' מתכוון לקיים עבודת מטה לצורך הסדרת אופן הקצאת הקרקעות בגדה המערבית לרבות זכויות הקצאה וחכירה למתנחלים.

סעיף הצהרתי זה הוא בעל משמעות מרחיקת לכת המעיד שמטרת הממשלה להפוך את החטיבה להתיישבות על דרכי עבודתה כגוף החוקי של הממשלה להכשרת ופיתוח התנחלויות. הצעת חוק ברוח זו ניסה לקדם ח"כ סמוטריץ בשנת 2018.

בדיון שהתקיים בזמנו בכנסת, המשנה ליועמ"ש דינה זילבר, בשם היועמ"ש מנדלבליט הזהירה שזו הפרת החוק הבינלאומי ושינוי מהותי במעמד הקרקעות בגדה המערבית:

"מדובר בהתנערות מחובות הנאמנות של המדינה באזור והופכים אחת ולתמיד את החטיבה להתיישבות לריבון ביהודה ושומרון בכל הקשור למקרקעין באופן גורף. ניהול מקרקעין נחשב אחת מהסמכויות המובהקות ביותר, שהן אמורות להישאר בידי המדינה…שאנחנו נמצאים בשטח שמנוהל על ידי המפקד הצבאי, שטח שהגדרתו על פי המשפט הבין-לאומי הוא שטח שמוחזק בתפיסה לוחמתית…השטח הזה אמור להיות מנוהל על ידי המפקד הצבאי בתפיסה שמשדרת זמניות מצד אחד, ואמורה להביא בחשבון את האינטרסים של האוכלוסייה המוגנת, שברובה בתחומי יהודה ושומרון היא האוכלוסייה הפלסטינית, ולכן יש פה התנגשות בשני מישורים: זמניות מול התיישבות קבע.

כשסמכות שלטונית מובהקת שאמורה להיות מנוהלת על ידי גוף ממשלתי עוברת לידי גוף לא ממשלתי. כאן מדובר גם על תקצוב בהיקפים אדירים….כרגע אנחנו נמצאים במצב שאותו גוף הוא גם מנהל משאב חיוני, גם מתוקצב על ידי המדינה, אבל הוא לא מפוקח, הוא לא שקוף, הוא מדווח רק בדיעבד, שולט על מאות אלפי דונמים".

כבר כיום יש ברחבי הגדה המערבית עשרות חוות חקלאיות המשתלטות יחד על עשרות אלפי דונמים מתוקף מסמכים שניתנו לבעלי החוות מהחטיבה להתיישבות. ישנן חוות ששטחי החקלאות והמרעה עליהם הם חולשים מגיעים לאלפי דונמים לחווה. שטחים עצומים אלו מועברים למתנחלים ללא פיקוח, ללא בחינת צוות קו כחול, ללא מכרז וללא ידיעת הממונה על הרכוש הממשלתי במינהל האזרחי, שהינו הגוף האחראי על הקרקעות בשטחים והמקביל לרשות מקרקעי ישראל בישראל. הפיכת החטיבה להתיישבות לגוף הרשמי האחראי על הקצאת אדמות למתנחלים משמעותו עוד צעד בסיפוח שטחי C של הגדה המערבית.

 

הקצאות הקרקע להתנחלויות מבואות יריחו ועמיחי

ההתנחלות מבואות יריחו הוקמה כמאחז בשנת 1999 והוכרה על ידי הממשלה כהתנחלות בשנת 2019. עמיחי הוקמה בשנת 2017 כהתנחלות לתושבי המאחז עמונה שממשלת ישראל נאלצה לפנות בעקבות החלטת בג"ץ.

החלטת הממשלה ביום ראשון, מורה לממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש להקצות אדמות, לרבות שטחים חקלאיים, לחטיבה להתיישבות שבתורה תעביר את האדמות להתנחלויות.

מכוון שההתנחלויות כבר הוקמו והוכרו על ידי ממשלת ישראל, העברת האדמות באמצעות החטיבה להתיישבות מאפשרת למדינה להקצות קרקע ללא מכרז, ללא שקיפות ולרוב ללא, תשלום. באותה המידה, ממשלת ישראל יכלה להחליט שההתנחלויות יעברו הליך מסודר של הקצאת קרקעות בניהול הממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש, בתשלום ולאחר פרסום מכרז מסודר. בכל הקשור להתנחלויות, נוח לממשלה העבודה במחשכים ולהסמיך את החטיבה להתיישבות לנהל את העברת האדמות.

 

 

שלום עכשיו: לתת לחטיבה להתיישבות לנהל את הקרקעות בשטחים זה לתת לחתול לשמור על השמנת. זוהי הפרטה של ניהול מקרקעין, דבר פסול במשטר דמוקרטי ואסור בשטח כבוש על פי הדין הבינלאומי. החטיבה להתיישבות היתה שותפה בעבר באופן ישיר בגזל קרקעות מפלסטינים והיא ממשיכה גם היום לסייע למתנחלים להשתלט על קרקעות נרחבות בשטחים, ללא מכרזים והרחק מעיני הציבור. היא נוהגת בקרקעות כבתוך שלה תוך שהיא מתעלמת מהגופים הממשלתיים שאמורים לפקח על עבודתה. למרות שהן מבקר המדינה והן היועץ המשפטי לממשלה מתחו בעבר ביקורת קשה על המשך ניהול הקרקעות בשטחים ע"י החטיבה להתיישבות, בוחרת ממשלת נתניהו-סמוטריץ להמשיך בכך ואף להפוך את הגזל להליך רשמי.