טוען..

הממשלה מחליטה להמשיך לנהל את ההתנחלויות באמצעות החטיבה להתיישבות ולהגדיל את תקציבן

היום, 9/10/16, החליטה הממשלה לאשר האצלת סמכויות נרחבת לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית בכל הקשור בהקמת התנחלויות ופיתוחן. ההחלטה באה על רקע הקביעה כי ההתקשרות של המדינה עם החטיבה להתיישבות בבניית ההתנחלויות עד כה היתה לא חוקית, וההחלטה נועדה להסדיר באופן חוקי ופורמלי את עבודת החטיבה.

שלום עכשיו: במקום לסגור את החטיבה להתיישבות ולהשיב לידי הממשלה את ניהול הישובים הכפריים וההתנחלויות, הממשלה מעדיפה לתת לחתול לשמור על השמנת, למנות את שר החקלאות אורי אריאל, שהוא בין האדריכלים של שיטות הפעולה המפוקפקות של החטיבה להתיישבות, כאחראי לפקח על פעילותה, ולהמשיך לאפשר באמצעות פילפולים משפטיים, את ההפקרות השוררת בניהול ההתנחלויות ע"י החטיבה להתיישבות. בנוסף למינוי השר אריאל ל"שר לענייני התנחלויות" הממשלה אף מתכוונת שוב להגדיל את התקציב שניתן לרשותו בסכום לא ידוע.

להלן ניתוח של עיקרי ההחלטה:

האצלת סמכויות ותקציבים לחטיבה

 • החטיבה תמשיך לפעול בכל התחומים שבהם פעלה, כמעט ללא שינוי. השינוי הוא בעיקר מינהלתי, לפיו ההתקשרות הממשלתית עמה תהיה באמצעות הסכמים ולא בבסיס התקציב. לפי ההחלטה, הפיקוח אמנם אמור להיות הדוק יותר, אבל עדיין הגוף שיבצע את מדיניות הממשלה, עם סמכויות נרחבות למדי, ימשיך להיות גוף לא ממשלתי שהממשלה לא שולטת בו ולא מפקחת עליו באופן מלא.
 • החטיבה תמשיך לפעול בתחומים הבאים:
 1. קדום תכנון פרוגרמטי וסטטוטרי להקמת ישובים חדשים
 2. ביצוע הקמת ישובים, בניה, מחנה זמני לקבוצות התישבות
 3. תכנון ופיתוח תשתיות
 4. הקמה ושיפוץ מבני ציבור
 5. פיתוח מקורות תעסוקה בחקלאות, תיירות, יזמות עסקית ומנועי צמיחה
 6. הקמת אתרי מגורים זמניים לקליטת עליה
 7. ניהול מבנים יבילים ומבני קבע למטרות קליטת מתיישבים חדשים
 8. חיזוק ושיקום ישובים בהיבטים חברתיים – פרסום, ארועים לקליטה;
 9. ליווי קהילתי;
 10. ביצוע פעולות כמוסד מיישב לפי חוק המועמדים להתיישבות חקלאית תשי"ג-1953
 11. המשך ניהול מקרקעין ביו"ש עד להשלמת הבחינה בנושא.
 • מינוי שר החקלאות, אורי אריאל, כאחראי לגיבוש המדיניות והפיקוח על החטיבה – המשמעות היא שהממשלה נותנת "לחתול לשמור על השמנת". שר החקלאות ידוע כאחד מאבות השיטה שאיפשרה לחטיבה לעשות כרצונה ללא הפרעה בהתנחלויות ולהעביר כספים לגופים שונים במחשכים וללא פיקוח, והוא זה שאמור כעת להנחותה ולפקח על פעולתה.
 • משרד החקלאות יקבל תקציב נוסף בסכום שייקבע בין משרד החקלאות והאוצר לצורך פיתוח ההתיישבות. יש לשער שהתקציב הזה יאפשר למשרד החקלאות להמשיך לממן פרוייקטים וגופים שהחוק לא מאפשר לחטיבה לממן (אולי גרעינים תורניים), וישמש ככל הנראה כ"קופה קטנה" נוספת למימון פרוייקטים התנחלויותיים.
 • החזרי הלוואות שנתנה החטיבה למתיישבים ולאגודות יועברו למשרד החקלאות ולא לקופת המדינה.
 • החטיבה תקבל בכל שנה בסיס תקציבי של 36 מיליון ₪ לצורך הפעלת החטיבה עצמה, ללא קשר לפרוייקטים השונים שיבוצעו מתקציבים נוספים שיוקצו לחטיבה.
 • 50% מההכנסות מנכסים של החטיבה שנרכשו מכספי המדינה יישארו בידי החטיבה, ורק 50% יועברו לקופת המדינה.
 • הרחבת פעילות החטיבה ליישובים שאינם במועצות אזוריות – בכל מקום שנחשב "כפרי" לפי הגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • החטיבה תמשיך לנהל קרקעות מדינה בהתנחלויות – אחד התחומים שבהם שולטת החטיבה ללא כל פיקוח הוא ניהול קרקעות בשטחים. מבקר המדינה קבע בכמה דוחות, שהחטיבה מחלקת קרקעות חינם ולא גובה כל תמורה למדינה. החטיבה היתה מעורבת בהקמת התנחלויות לא חוקיות, כולל על קרקע פרטית, ודו"חות פומביים (כמו למשל דו"ח ששון) קבעו שיש לבטל את הקצאות הקרקע לחטיבה. למרות זאת הממשלה מאצילה לחטיבה את הסמכות להמשיך לנהל קרקעות בשטחים.
  יש לציין שבעניין הזה הוגש לאחרונה בג"צ ובתגובה הודיע רה"מ על הקמת ועדה מיוחדת לבחינת המשך ניהול הקרקעות ע"י החטיבה. החלטת הממשלה מאפשרת את המשך ניהול הקרקעות עד לסיום עבודת הועדה.

הגבלות שמוטלות על החטיבה

 • תכנית עבודה שנתית – החטיבה תכין ותפרסם תכנית עבודה שנתית בהתאם להנחיות משרד החקלאות. משרד החקלאות יהיה אחראי על פיקוח והבקרה על החטיבה, ועל מימוש תכנית העבודה.
 • החטיבה לא תיתן הלוואות חדשות למתיישבים ולאגודות. לאורך השנים חילקה החטיבה להתיישבות הלוואות בשווי מיליוני ש"ח למתנחלים ולהתנחלויות לצורך פיתוח, אך בקושי גבתה את החובות. החלטת הממשלה מוציאה ממנה את הסמכות לתת הלוואות פיתוח חדשות. את הגביה על ההלוואות הישנות תעביר החטיבה למינהל הגבייה הממשלתי. הכספים שייגבו יועברו למשרד החקלאות (ולא לקופת המדינה).
 • הפסקת תמיכה במוסדות ציבור – החטיבה לא תוכל להמשיך להעביר תמיכות במוסדות ציבור. ייתכן שהמשמעות היא שלא תוכל עוד לממן גרעינים תורניים.
 • חוק מבקר המדינה יחול על החטיבה.

 

רקעהחטיבה להתיישבות – גוף עוקף חוק ופיקוח למען ההתנחלויות

החטיבה להתיישבות הוקמה ב-1971 בתוך ההסתדרות הציונית העולמית כדי לסייע למדינת ישראל להקים התנחלויות מעבר לקו הירוק. במשך שנים פעלה החטיבה להקמת התנחלויות ופיתוחן, הרחק מעיני הציבור, בדרכים שנויות במחלוקת, בתקצוב מלא מהמדינה ללא כל פיקוח ובקרה.

בשנים האחרונות התברר, כפי שקבע מבקר המדינה בכמה וכמה מקרים, כי החטיבה מעורבת עד צוואר בפעילות שהיא על גבול החוקיות, שהיא מחלקת הלוואות להתנחלויות ולא גובה את החובות, שהיא מנהלת את הקרקעות עבור המדינה ומחלקת אותן חינם, ללא פיקוח וללא גביית כל תמורה לקופת המדינה, והיא מעורבת עד צוואר בסיוע להקמת מאחזים לא חוקיים. שמה נקשר בפרשות האולפנה בבית אל, במגרון, במצפה כרמים ובעוד מאחזים שנבנו על קרקע פרטית, כמו גם מאחזים שנבנו על אדמות מדינה.

למעשה הגיע המצב לכדי כך שהגופים הממשלתיים שאמונים על תכנון ובניה, ניהול מקרקעין ופיקוח עליהם, כמו גם משרד האוצר והחשב הכללי, לא יכולים לקבל כל מידע אמיתי על פעילות החטיבה, והיא פועלת כגוף עצמאי ללא שקיפות וללא דיווח, אפילו לא לגורמים ממשלתיים עצמם. והכל מכספי ציבור.

מעט על אופן התנהלות החטיבה עד היום, וכיצד פעלה בלי לשתף את הגורמים הממשלתיים ניתן ללמוד מנוסח החלטת הממשלה שקובעת כי "מנכ"ל החטיבה יורה לעובדי החשבות בחטיבה לקיים את הוראות חשבת המשרד או נציגה; מנכ"ל החטיבה וכל עובד מעובדיה ימסרו כל מידע שיידרש ע"י כל רשות מוסמכת. על המידע להיות מלא ומדוייק" (סעיפים 16ד, ט).

 

חוות הדעת המשפטית שאוסרת את המשך העבודה של החטיבה – ב-26/2/2015 הופצה חוות דעת משפטית של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) שקבעה כי הסמכויות והתפקידים שממלאת החטיבה להתיישבות, שהינה גוף לא ממשלתי, הם בליבת הסמכות השלטונית ואסור לממשלה להעביר אותם לגוף שאינו ממשלתי. כמו כן נקבע שאסור למדינה להעביר תקצוב ישיר לחטיבה (לקריאת חוות הדעת לחצו כאן).

בעקבות זאת, ובמקום לסגור את החטיבה להתיישבות ולהעביר את סמכויותיה לגופים ממשלתיים, חוקקה הכנסת חוק מיוחד שמאפשר לממשלה להמשיך לפעול דרך החטיבה להתיישבות (חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015).

החלטת הממשלה על האצלת הסמכויות לחטיבה להתיישבות

על מנת לממש את החוק ולאפשר את המשך עבודתה של החטיבה להתיישבות, כמעט באותה מתכונת כפי שהיא פועלת היום, הממשלה החליטה, בישיבתה מיום 9/10/16, על הסדר מיוחד שנועד להחיל על החטיבה כללים שנועדו להבטיח שהחטיבה תפעל בהתאם להנחיות הממשלה ותוך פיקוח ממשלתי. לקריאת הצעת ההחלטה לחצו כאן.