טוען..

נחלי טל

נתונים

  • סוגמאחז שהוכשר כשכונה
  • סוג האוכלוסיהאחר

תכניות

שם התכניתתאריךיחידותשלב תכנוני
235/1011/08/2014255דיון בהתנגדויות במחוזית/מתע

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו