טוען..

הרואה

נתונים

  • סוגמאחז
  • סוג האוכלוסיהקהילתי דתי-לאומי
הרואה

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו