טוען..

הממשלה מכפילה את תקציב משרד ההתיישבות ומזרימה מאות מיליונים לשימור הקואליציה

ביום שלישי, 21/5/24, יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בקשות של הממשלה להעברת מיליארדי שקלים מעודפי התקציב שלא נוצלו בשנת 2023 לתקציב 2024. מאות מיליונים מתוכם מיועדים למטרות פוליטיות מובהקות שנועדו לשמר את הקואליציה במקום לסייע במימון הוצאות המלחמה. בין השאר מבקשת הממשלה כמעט להכפיל את תקציב משרד ההתיישבות שבראשות השרה אורית סטרוק מ-363 מיליון ₪ ל-665 מיליון ₪ לשנת 2024 (תוספת של כ-302 מיליון ₪).

משרד ההתיישבות מתקצב במאות מיליוני שקלים תכניות לחיזוק הזהות היהודית, גרעינים משימתיים, ואת החטיבה להתיישבות שפועלת בעיקר לפיתוח ומימון ההתנחלויות בגדה המערבית.

באופן רשמי מדובר בעודפי תקציב משנת 2023 שעוד לא מומשו והממשלה מבקשת להעביר את הכסף לשימוש בשנת 2024. ההסבר שניתן לבקשה קובע כי

"העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, התקשרויות במינהלת לזהות יהודית שמשולמות רק לאחר ביצוע ויצאו בסוף שנת 2023, והוצאות תפעול חוצות שנה".

כלומר לפי ההסבר, מדובר בעיקר בהתקשרויות והתחייבויות שהחלו בשנת 2023 אך התשלום לגביהן צריך להיות בשנת 2024. אלא שעיון בתקציב משרד ההתיישבות לשנת 2023 מראה שלא בהכרח כל העודפים התקציביים הם על התקשרויות שכבר החלו ולכן חייבים להשלים אותן. למעשה, בין עודפי התקציב אמורים להיות מאות מיליונים שניתן בקלות להעבירם למטרות אחרות.

במאי 2023 אישרה הכנסת תקציב דו שנתי שגיבשה הממשלה לשנים 2023 ו-2024. התקציב המקורי של משרד ההתיישבות, כפי שנקבע בחוק התקציב על 191 מיליון ₪ לשנת 2023 ועל 167 מיליון ₪ לשנת 2024 (כולל תקציב שוטף והרשאות להתחייב). אלא שבחודשים שחלפו עד סוף שנת 2023, החליטה הממשלה על שורה של תוספות וכספים קואליציוניים כך שבסוף השנה הגיע תקציב משרד ההתיישבות לשנת 2023 ל-1.019 מיליארד ₪ (למעלה מפי 5 מהתקציב המקורי). במקביל גדל תקציב המשרד לשנת 2024 ל-363 מיליון ₪.

התוספת האחרונה לתקציב 2023 נעשתה ביום האחרון בשנה, ב-31 בדצמבר 2023, בו אישרה ועדת הכספים של הכנסת, בין השאר, תוספת של 200 מיליון ₪ לחטיבה להתיישבות. ברור שלא ניתן להוציא את התקציב הזה או אפילו לחתום על התחייבויות לגביו בשעות המועטות שנותרו מאישור התוספת בכנסת עד תום שנת 2023. לכן, לפחות לגבי ה-200 מיליון הללו אי אפשר לטעון שמדובר בהוצאות שהחלו בשנה קודמת ונמשכות בשנה הנוכחית. למעשה מדובר בכסף "חדש" שעובר לשנת 2024 ולכאורה אין חובה להעביר אותו דווקא לפעילות בחטיבה להתיישבות.

בדרך כלל העברות של עודפי תקציב מאושרות אוטומטית ע"י ועדת הכספים של הכנסת, אלא אם כן אחד מחברי הועדה מגיש ערר.