טוען..

מיליארדים להתנחלויות בתקציב 2024

ניתוח ראשוני של תקציב 2024 המתוכנן – צוות מעקב התנחלויות, פברואר 2024
תודה לקרן ברל כצנלסון על הנגשת מידע רב מהתקציב

להורדת הדו"ח כ-PDF – לחצו כאן

 

בימים הקרובים אמורה הכנסת לאשר את תקציב המדינה לשנת 2024. טיוטת התקציב (בפירוט חלקי) אושרה ע"י הממשלה אחרי ליל דיונים ממושך ב-15/1/24. בעוד שמיליארדים מקוצצים מהחינוך הממלכתי, מתקציב הרווחה, מההשכלה הגבוהה ומהאוכלוסיה הערבית בישראל, הממשלה מגדילה את התקציבים לחרדים ולמגזר הדתי לאומי ומבטיחה שהתקצוב להתנחלויות לא ייפגע.

מכיוון שטיוטת התקציב אינה מפורטת דיה, קשה לדעת כמה כספים באמת נועדו להתנחלויות באופן בלעדי, אבל מהמעט שאפשר לדעת כבר בשלב זה עולה כי:

1. כספים קואליציונים – במסווה של קיצוץ ובמחטף של סוף השנה נוספו כ-390 מיליון ש"ח להתנחלויות. בפועל בשנת 2024 יעמדו הכספים הקואליציוניים להתנחלויות על למעלה מ-737 מיליון ש"ח (במקום 275 מיליון ש"ח שיועדו לכך בהחלטת הממשלה המקורית ממאי 2023).

2. החלטות ממשלה ייחודיות להתנחלויות – בעקבות המלחמה, החליטה הממשלה על קיצוץ רוחבי של 15% מתקציבים לתכניות ממשלתיות שהוחלטו בהחלטת ממשלה ייחודית. רוב רובם של הקיצוצים הם בתכניות לסיוע לחברה הערבית בישראל (להערכת הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, כ-85% מהקיצוץ הוא מהתכניות לחברה הערבית בסך של כ-4.5 מיליארד ש"ח). בתכניות הייחודיות להתנחלויות, אחרי הקיצוץ הוקצו כ-409 מיליון ש"ח (כמחצית מהסכום מיועד לשנת 2024). בין השאר מדובר בשיקום פארק סבסטיה, פרוייקטים הקשורים לעמותת אלע"ד בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים, התכנית לחיזוק אגן העיר העתיקה ושימור עתיקות ביו"ש. הממשלה לא קיצצה ב-20 מיליון ש"ח שיועדו לתמיכה בחוות חקלאיות, רבות מהן חוות לא חוקיות בגדה המערבית.

3. פיתוח כבישים בהתנחלויות – אחרי הקיצוץ: כ-3.6 מיליארד ש"ח (כ-20% מהוצאות פיתוח הכבישים של ישראל).

4. מענקים מיוחדים לרשויות המקומיות בהתנחלויות – לצד כ-160 מיליון ₪ מהכספים הקואליציוניים שמיועדים למענקים מיוחדים לרשויות המקומיות בשטחים בשנת 2024, ישנם גם מענקים מיוחדים שקיימים בבסיס התקציב. בשנת 2023 עמדו מענקים אלה על כ-15 מיליון ש"ח, אך במהלך השנה הם גדלו פי 11(!), ובפועל הוקצו לרשויות למעלה מ-175 מיליון ₪ רק מסעיפים ייחודיים אלה. לפי אתר מפתח התקציב, המענקים הייחודיים לשנת 2024 בבסיס התקציב עומדים על 12 מיליון ₪.

5. כספים נוספים – הקמת "מרכז מורשת" בתחנת הרכבת בסבסטיה – 5 מיליון ₪; פיתוח חרבת עקד 12.25 מיליון ₪; תקציב יחידת הפיקוח במינהל האזרחי (שעוסקת בעיקר באכיפה נגד פלסטינים) – 37.9 מיליון ₪; פיתוח אתר הארמונות החשמונאים, סקר מערות מדבר יהודה ופרויקט דיגיטציה ברשות העתיקות – 12 מיליון ₪; שיפוי יצואנים מיו"ש (פיצוי על כך שבאיחוד האירופי לא ניתנים להם התנאים שניתנים לסחורה מישראל) – 13 מיליון ₪; אבטחת כ-3,000 מתנחלים בשכונות פלסטיניות בירושלים כ-110 מיליון ₪ (הערכה ע"פ הביצוע בשנת 2023);

חשוב לציין כי כל הכספים הללו הם רק חלק קטן מהכספים המיועדים לפיתוח ההתנחלויות. כספים רבים נוספים לא מופיעים כסעיפים ייעודיים לאזור מסויים ולכן לא ניתן לדעת מראש כמה מהם ילכו להתנחלויות וכמה לשאר הארץ. כמו כן, התקציב הזה לא כולל את התקציבים השוטפים לאחזקת כל ההתנחלויות, וכמובן לא את המחיר הכבד של ההגנה הבטחונית על מאות אלפי מתנחלים שמפוזרים בשטח הפלסטיני ברחבי הגדה המערבית.

 

פירוט והרחבה:

1. הכספים הקואליציוניים:

סמוך לאחר הקמת הממשלה, הוחלט על הקצאה של כ-8 מיליארד ₪ בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024, למטרות שונות שהממשלה חפצה ביקרן, בעיקר למגזר החרדי והדתי-לאומי. בין הכספים הקואליציוניים הללו יועדו כ-620 מיליוני ₪ (כ-310 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024) באופן בלעדי להתנחלויות.

לאחר פרוץ המלחמה והצורך בקיצוצים נרחבים, החליטה הממשלה לקצץ בכספים הקואליציונים לשנת 2024 ולהעמידם על כ-5.7 מיליארד ₪.

גם בכספים הקואליציוניים להתנחלויות נעשה לכאורה קיצוץ של כ-140 מיליון ₪. אך במקביל לקיצוץ, הוסיפה הממשלה סעיפים חדשים, חלקם לשנת 2023 בסך כולל של 530 מיליון ₪ להתנחלויות. הקצאת כספים בסוף דצמבר 2023 היא למעשה הקצבה שתבוצע בשנת 2024. כך שסך הכספים הקואליציוניים להתנחלויות שיועדו בפועל לשנת 2024 עומד על 737 מיליון ₪.

 

כספים קואליציוניים 2023 2024
ייעוד תקציב מקורי 14/5/2023 תקציב מעודכן דצמבר 2023  קיצוץ ל-2023 החלטת ממשלה 15/1/24
סיוע לרשויות המקומיות בשמירה על שטחי C 39,060,000 39,060,000 0 34,000,000
החטיבה להתיישבות 197,240,000 94,340,000 102,900,000- 92,340,000
ועד מקומי בחברון 1,460,000 1,460,000 0 1,460,000
בינוי פנימיות באיו"ש 39,060,000 11,718,000 27,342,000- 23,436,000
קברי אבות – תמיכה במערת המכפלה 2,830,000 2,830,000 0 1,830,000
מרכזי חוסן באיו"ש 5,860,000 5,860,000 0 4,000,000
מענק בטחוני מיוחד לרשויות יו"ש למימון הוצאות הנובעות מהמצב הביטחוני והשלכותיו 9,760,000 0 9,760,000-
מענקים לרשויות ביו"ש 0 0 0 40,000,000
התיישבות צעירה 0 0 0 10,000,000
 סה"כ 295,270,000 155,268,000 140,002,000- 207,066,000
תוספות בדצמבר 2023 תקציב מקורי 14/5/2023 תקציב מעודכן דצמבר 2023 תוספת ל-2023
יהודה ושומרון התעצמות וכוננות 0 255,000,000 255,000,000
רכיבי ביטחון להתיישבות הצעירה ביו"ש 0 75,000,000 75,000,000
החטיבה להתיישבות* 0 200,000,000 200,000,000
סה"כ 0 530,000,000 530,000,000  

* התוספת של 200 מיליון ש"ח לחטיבה להתיישבות הובאה לאישור ועדת הכספים כשינוי בתקציב ולא באה לידי ביטוי ברשימת הכספים הקואליציוניים שאישרה הממשלה (יש לציין שחלק מסויים מהתקציב של החטיבה להתיישבות נועד גם לישובים בתוך ישראל).

 

2. החלטות ממשלה ייחודיות לפרוייקטים בהתנחלויות

במהלך השנה החליטה הממשלה להקצות 668,650,000 ש"ח לפרוייקטים לעידוד ההתנחלויות התיירותית בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, מתוכם 210,750,000 ש"ח הוקצו לשנת 2023. בעקבות המלחמה החליטה הממשלה על קיצוצים רוחביים של 15% ב-24 תכניות ממשלתיות. לפי הערכת הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, 85% מהקיצוץ הוא בתכניות לאוכלוסיה הערבית. למרות שגם ארבע תכניות התנחלויותיות נכללו בקיצוץ, עדיין נותרו 409,215,000 ש"ח להוצאה עבור פרוייקטים בהתנחלויות בשנים הקרובות, כמחצית מהם (203,260,000 ש"ח) בשנת 2024.

החלטת ממשלה סכום שכבר הוקצה 2023 סכום נוסף אחרי הקיצוץ 2024 – 2027
החלטה 491 – שיקום פארק סבסטיה 9,750,000 18,912,500
החלטה 543 – חיזוק אגן העיר העתיקה – התנחלות תיירותית בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים 133,000,000 291,550,000
החלטה 548 – תכנית שלם – פרוייקטים הקשורים לעמותת המתנחלים אלע"ד בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים 27,500,000 11,475,000
החלטה 786 – שימור עתיקות ביו"ש 40,500,000 67,277,500
החלטה 668 – תמיכה במתנדבים בחקלאות* 40,000,000 20,000,000
סה"כ 250,750,000 409,215,000

* התמיכה במתנדבים בחקלאות לא נכללה בקיצוצים. מדובר בכספים שנועדו לעמותות שמספקות מתנדבים לחוות חקלאיות בכל הארץ. חלק נכבד מהן שולחות מתנדבים למאחזים החקלאיים הלא חוקיים בשטחים שנועדו להרחיק ולגרש פלסטינים מהסביבה.

 

3. תחבורה וכבישים – 3.6 מיליארד ₪ לכבישים בהתנחלויות

סמוך לאחר הקמת הממשלה הוסכם בין משרד האוצר ובין משרד התחבורה על תכנית אסטרטגית לדרכים לחמש שנים (2023 עד 2027). כ-24% מתקציב פיתוח הכבישים יועדו לכבישים בהתנחלויות. בעקבות המלחמה ולקראת אישור תקציב לשנת 2024, החליטה הממשלה ב-15/1/24 על קיצוץ של 2.736 מיליארד ₪ מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה בכל הארץ בשנים 2024 – 2027. החלטת הממשלה לא מפרטת אילו כבישים יקוצצו אך בטיוטת ההחלטה שהובאה לדיון בממשלה היתה הצעה לקיצוץ לפיה גם אחרי הקיצוץ הממשלה תשקיע 3.610 מילארד ₪ לכבישים בהתנחלויות בשטחים, שיהוו כ-20% אחוז מההשקעה הישראלית בכבישים.

הכבישים הם המפתח לפיתוח ההתנחלויות והבנייה המאסיבית של כבישים מהירים עלולה להביא להכפלת מספר המתנחלים בשנים הבאות. כך למשל, פתיחת כביש ליברמן ממזרח לבית לחם, הביאה בשעתו להכפלת מספר המתנחלים שלאורכו בתוך פחות מעשר שנים.

מס' דרך שם פרוייקט תקציב מקורי (₪) סכום אחרי קיצוץ (₪)***
5 צומת אריאל – צומת תפוח 500,000,000 500,000,000
45 מגרון קלנדיה (כביש המחצבות) 300,000,000 0
55 משתלות – צומת אלפי מנשה 120,000,000 120,000,000
55 כביש 5066 – ג'ינספוט (עוקף פונדוק) 200,000,000 200,000,000
60 צומת אלעזר-צומת הגוש 133,000,000 0
60 עוקף אלערוב- בני נעים 575,000,000 0
60 חוסאן – אלעזר 348,000,000 348,000,000
60 שער בנימין – צומת המשטרה הבריטית 975,000,000 975,000,000
466 דרך גישה לבית אל 366,000,000 366,000,000
465 עוקף אלובן 120,000,000 120,000,000
מעלה אדומים – אלזעיים ("כביש הריבונות") 30,000,000 30,000,000
שיפור התאורה בכבישי יו"ש 200,000,000 40,000,000
שיקום כבישים ביו"ש 600,000,000 600,000,000
437 מחלף עיסאוויה 156,000,000 0
מחלף עטרות 270,142,857 0
כביש האמריקאי* (כביש הטבעת המזרחי) 80,000,000 80,000,000
55 צופים – מעלה שומרון פרוייקטים במעלה החומש
55 מעלה שומרון – עוקף פונדוק פרוייקטים במעלה החומש
55 כביש 60 – כביש 5506 פרוייקטים במעלה החומש
1 מחלף הזיתים – מחלף אדומים פרוייקטים במעלה החומש
437 חיזמה – ענתות פרוייקטים במעלה החומש
437 ענתות – מישור אדומים פרוייקטים במעלה החומש
5066 חיבור כביש 55 לכביש 5 פרוייקטים במעלה החומש
60 צומת המשטרה הבריטית – עלי פרוייקטים במעלה החומש
60 עלי – רחלים פרוייקטים במעלה החומש
מחלף גיתי אבישר פרוייקטים במעלה החומש
מחלף צומת הגוש פרוייקטים במעלה החומש
מחלף מישור אדומים פרוייקטים במעלה החומש
סה"כ פרוייקטים במעלה החומש (בהתנחלויות)** 231,000,000 231,000,000
סה"כ     3,610,000,000

* הסכום לכביש האמריקאי תוקצב לשנת 2023.
** סכום הפרוייקטים במעלה החומש הוא הערכה לפי סה"כ של 250 מיליון ל-13 פרוייקטים ש-12 מתוכם הם בהתנחלויות.
*** הקיצוץ המיועד הוא לפי טיוטת התקציב שהוצגה בממשלה. בסופו של דבר בהחלטת הממשלה לא הופיע פירוט הקיצוץ, כך שייתכן שהקיצוץ בפועל יהיה שונה.

 

4. מענקים מיוחדים לרשויות המקומיות בהתנחלויות

אחת הדרכים המרכזיות של הממשלה להעדיף את ההתנחלויות היא באמצעות מענקים לרשויות המקומיות בשטחים. בנוסף על מענקי איזון שמוענקים לכל הרשויות בארץ על פי קריטריוניים, מעניקה הממשלה מדי שנה מענקים ייחודיים להתנחלויות. כך למשל בעקבות הסכם אוסלו החליטה הממשלה בשעתו לתת למתנחלים "תוספת אוסלו", והמענק הזה ממשיך להינתן בכל שנה מאז (בשנת 2023 הוא עמד על כ-18 מיליון ₪).

קשה לדעת מראש כמה כספים יוקצו במענקים הייחודיים. בכל שנה בבסיס התקציב מופיעים רק חלק מהמענקים הייחודיים להתנחלויות, אך בסוף השנה מסתבר שההוצאות והמענקים היו גדולים הרבה יותר. כך למשל, בבסיס התקציב לשנת 2023 לא הוקצה כסף ל"מענק בטחוני חד פעמי לרשויות ביו"ש", אך בפועל ניתנו במענק זה 77.6 מיליון ₪. מענק אוסלו עמד על 1.2 מיליון בבסיס התקציב אך בפועל חולקו 17.7 מיליון.

חלק מהמענקים המיוחדים מופיעים בכספים הקואליציוניים או בהחלטות ממשלה ייחודיות. להלן מידע חלקי על המענקים (מתוך אתר מפתח התקציב).

מענקים בתקציב תקציב 2023 ביצוע 2023 תקציב 2024
תוספת למענק האיזון בגין הסכם אוסלו 1,248,000 17,729,000 1,207,000
מענק בטחוני למועצות אזוריות ביו"ש 7,447,000 39,210,000 7,171,000
מענק בטחוני חד פעמי לרשויות מקומיות ביו"ש 0 77,625,000
העברה לועד המקומי חברון 2,788,000 5,020,000
מענקי פיתוח והמראה להתיישבות הצעירה ביו"ש 0 28,635,000
מענקי פיתוח ייעודיים ליהודה ושומרון 2,000,000
מענקי פיתוח להתיישבות צעירה בגולן, בבקעה ובמעלה אפרים 4,354,000 7,624,000 1,793,000
סה"כ 15,837,000 175,843,000 12,171,000
מענקים שהוקצו בכספים הקואליציוניים: 2024
מענקים לרשויות ביו"ש 40,000,000
התיישבות צעירה 10,000,000
רכיבי בטחון להתיישבות צעירה ביו"ש 75,000,000
מענקים לשמירה וטיפול בשטחים פתוחים ביהודה ושומרון 34,000,000