טוען..

סיפוח מתחת לרדאר: הקמת "מינהלת ההתיישבות" תחת השר סמוטריץ'

ב-23 בפבואר 2023, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים להקמת הממשלה הנוכחית, נחתם בין שר הביטחון (יואב גלנט), שר האוצר (בצלאל סמוטריץ) ונציג ראש הממשלה "מסמך הבנות וחלוקת אחריות וסמכויות בין שר הביטחון והשר הנוסף במשרד הביטחון". ההסכם מקים גוף ממשלתי חדש שנקרא "מינהלת ההתיישבות (יו"ש)" שנועד לנהל את כל היבטי החיים של ההתנחלויות בשטחים הכבושים. הגוף כפוף לסמכות השר סמוטריץ שישמש למעשה כשר ההתנחלויות (לצד תפקידו כשר האוצר). לפי ההסכם, ניהול רוב שאר היבטי החיים של האוכלוסיה הפלסטינית בשטחים נותר בידי גוף צבאי בטחוני. יש לציין כי למינהלת שתחת השר סמוטריץ ניתנו גם סמכויות הנוגעות ישירות לחיי הפלסטינים: אכיפת דיני התכנון והבנייה כלפי בניה פלסטינית באזור C וניהול כל ענייני המקרקעין כולל הפקעת אדמות, הכרזה על אדמות מדינה וכו'.

לקריאת המסמך המלא כקובץ PDF

תמצית:

 • – הקמת גוף ממשלתי חדש שנקרא "מינהלת ההתיישבות (יו"ש)" שנועד לנהל את כל היבטי החיים של ההתנחלויות. המינהלת לוקחת מהמנגנון הצבאי של המינהל האזרחי את תפקידיו בנוגע להתנחלויות ומשאירה בידיו רק את ניהול היבטי החיים של הפלסטינים. המשמעות היא סיפוח למעשה של השטחים משום שהמינהלת, בניגוד לצבא, הינה גוף ממשלתי אזרחי המחוייב על פי הגדרתו ועל פי חוק לאינטרסים של מדינת ישראל ושל אזרחיה, ואיננו מחוייב לאינטרסים של האוכלוסיה הפלסטינית.

 

 • – נוצרת הפרדה על בסיס לאומי בתוך המנהל האזרחי בין מתנחלים ישראלים שמנוהלים ע"י מינהלת ההתיישבות, לבין תושבים פלסטינים שמנוהלים ע"י גוף אחר במנהל האזרחי, וזהו אחד המאפיינים של משטר אפרטהייד.

 

 • – ייעוץ משפטי נפרד למינהלת – בעוד שהייעוץ המשפטי הצבאי מחוייב לשקול את האינטרסים של האוכלוסיה הכבושה, הפלסטינית, והוא מהווה גורם מרסן למדיניות הממשלה בשטחים, הייעוץ המשפטי של המנהלת, הכפוף לשר סמוטריץ, מחוייב לשקול את שיקולי האינטרסים של הישראלים.

 

סמכויות המינהלת:

 • – סמכות לאישור כל שלבי התכנון עבור ישראלים בגדה המערבית, להקמה ולהרחבה של התנחלויות, תשתיות וכבישים*, כמו גם אישור התכנון עבור פלסטינים (בתיאום עם המנגנון הצבאי במינהל האזרחי). יש לציין כי ב-18/6/23 החליטה הממשלה על ביטול הצורך באישור ממשלתי לשלבי התכנון השונים בהתנחלויות, אך הותירה את אישור התכנון לפלסטינים בסמכות השר סמוטריץ (בהנחיית הקבינט ובתיאום עם המנגנון הבטחוני).

 

 • – כל הסמכויות הקשורות בהפקעת קרקעות בשטחים כולל הפקעה לצרכי ציבור, הכרזה על קרקעות כ"אדמות מדינה", רישום קרקעות כאדמות מדינה.

 

 • – אכיפת דיני התכנון והבנייה כלפי בניה פלסטינית באזור C וכן האכיפה כלפי בניה ישראלית.

 

 • – אחריות על כל היבטי המקרקעין הקשורים להעברת קרקעות מידיים פלסטיניות לשליטה ישראלית כדוגמת רישום בעלות, אישור עסקות ועוד.

 

 • – הסדרת מאחזים – עבודת מטה וקידום הכשרת מאחזים לעמידה בתנאי הסף של וועדות התכנון. למנהלת סמכות מלאה להביא להכשרת מאחזים כשכונות של התנחלויות.

 

 • – אחריות על תשתיות חשמל, מים, תקשורת, כבישים לישראלים ולפלסטינים.

 

 • – אחריות על ארכאולוגיה ושמורות טבע.

 

 • – אחריות על חוות חקלאיות.

 

* ב-18/6/23 החליטה הממשלה על ביטול הצורך באישור הדרג המדיני לכל שלבי התכנון בהתנחלויות, ראו להרחבה כאן.