טוען..

התכנית לכביש גישה לאריאל מערב פורסמה להפקדה

התכנית להקמת התנחלות חדשה ממערב לאריאל ("אריאל מערב") עברה בימים אלה שלב נוסף בדרך למימוש. ב-6/1/22 פורסמה באתר האינטרנט של הודעות המינהל האזרחי הודעה על הפקדת תכנית מס' 130/3/5 לתיקון תוואי כביש הגישה להתנחלות, לאחר שהסתבר שכביש הגישה המתוכנן בתכנית המקורית עובר בקרקע פרטית.

מיום פירסום הפקדת התכנית ניתנים לציבור 60 יום להגיש התנגדויות לתכנית, אך ספירת הימים מתחילה רק כאשר הפירסום נעשה במודעה בעיתון. ככל שהצלחנו לברר, נכון ל-26/1/22 עדיין לא פורסמה מודעה בעיתון (בדרך כלל המודעה בעיתון מתפרסמת בסמוך לפירסום באינטרנט, ואם קידום התכנית לא יבוטל, סביר שהמודעה תפורסם בעיתון בימים הקרובים). אחרי הגשת ההתנגדויות של הציבור ושמיעתן, יכולה מועצת התכנון העליונה של המינהל האזרחי להתכנס לאשר את התכנית למתן תוקף. אישור התכנית לכביש הגישה היא תנאי להקמת ההתנחלות.

נזכיר כי באוקטובר האחרון פרסם משרד השיכון מכרזים לבניית 731 יחידות דיור להקמת ההתנחלות "אריאל מערב", שבאופן פורמלי נחשבת לחלק מההתנחלות אריאל אך בפועל היא מנותקת ומרוחקת ממנה ומהווה התנחלות חדשה לכל דבר. כעת מסתבר שפירסום המכרז נעשה עוד לפני שהושלם כל ההליך התכנוני הנדרש. אמנם אין מניעה חוקית לפרסם מכרז לפני השלמת התכנון אך הדבר מעיד על ניסיון להזדרז ולקדם את הבניה.

שלום עכשיו: הממשלה קיבלה כאן הזדמנות נוספת לעצור את הקמת ההתנחלות החדשה. אחרי שמשרד השיכון הזדרז לפרסם מכרזים למכירת יחידות הדיור, עדיין ניתן לעצור את הבנייה אם שר הביטחון יעצור את השלמת התכנון. התכנית "אריאל מערב" היא לא סתם תכנית לאלפי יחידות דיור בלב הגדה המערבית, אלא זוהי התנחלות חדשה, שנועדה לחנוק את העיירה סלפית ולמנוע את פיתוח המרחב הפלסטיני באזור. זאת לא רק פגיעה קשה במרקם החיים באזור אלא גם בסיכוי להגיע בעתיד לשלום ולשתי מדינות.


המשמעות של התכנית לכביש גישה חדש

התכנית לאריאל מערב היא תכנית ישנה מאוד שאושרה ב-1991 ועדיין לא נבנתה. התכנית וכביש הגישה תוכננו בהתאם לגבולות "אדמות המדינה" שהיו באותם ימים. "אדמות מדינה" בשטחים הן על פי רוב קרקעות שישראל הכריזה עליהן כאדמות ציבור בהתאם לפרשנות דרקונית שלה לחוק הקרקעות העותומני (לפיה קרקע שאינה מעובדת זמן מסויים הופכת ל"אדמת מדינה"). במהלך שנות ה-80 נערכו הכרזות בהיקפים סיטונאיים על קרוב למיליון דונם באמצעים לא מדוייקים. בסוף שנות ה-90' הוחלט כי ההכרזות היו כל כך לא מדוייקות שחייבים לערוך בדיקה חוזרת לכל ההכרזה לפני שניתן יהיה לממש אותה. בעקבות זאת הוקם "צוות קו כחול" שבוחן מחדש את ההכרזות הישנות, והוא מגלה סטיות של עשרות ואף מאות דונמים בהכרזות הישנות ומוסיף וגורע מהשטח המוכרז כאדמות מדינה. להרחבה על עבודת צוות קו כחול ראו דו"ח כרם נבות.

במסגרת עבודת צוות קו כחול לקראת מימוש התכנית הישנה של אריאל מערב, הסתבר כי כביש הגישה שתוכנן ב-1991 עבר בחלקו בקרקע שהסתבר שהיא למעשה קרקע פרטית ואיננה אדמת מדינה. כדי לאפשר את הבנייה בתכנית נדרש תכנון מחדש של כביש הגישה על אדמות המדינה בלבד, ולצורך כך הוכנה תכנית 130/3/5 שהופקדה כעת.

יש לציין כי בדיון בהפקדת התכנית במועצת התכנון העליונה, שהתקיים ב-25/6/2020 אמרה מהנדסת עיריית אריאל כי "עד שלא נאשר את התכנית לדרך הגישה לא נוכל לבנות [את הדירות]".

עדיין ניתן לעצור את התכנית! – כל שלב בהליך התכנוני בשטחים דורש את האישור של שר הביטחון. אם ממשלת ישראל רוצה למנוע את בניית ההתנחלות החדשה, כל שנדרש הוא ששר הביטחון יימנע מלאשר את המשך קידום התכנית או יבטל את האישור שניתן לפירסום ההפקדה, עוד לפני הפירסום בעיתון.

 

המכרז שפורסם לפני השלמת התכנון

משרד השיכון הזדרז לפרסם את המכרזים לבניה כבר באוקטובר למרות שלא הושלם ההליך התכנוני. המכרז הוא השלב האחרון לפני ביצוע הבניה ובו מזמינה המדינה קבלנים ויזמים להציע הצעות לרכישת זכויות הבניה. עקרונית, אין מניעה לפרסם מכרז לפני השלמת כל הליכי התכנון כי משרד השיכון יכול להודיע מראש לקבלנים שמימוש הבנייה תלוי בהשלמת הליכי התכנון, וכך אין בפירסום המכרז משום התחייבות והבטחה לממש את הבנייה לפני שיש אישור תכנוני. יחד עם זאת, פירסום המכרז לפני השלמת התכנית מעיד כי במשרד השיכון לוקחים כמובן מאליו שהתכנית תאושר (אפילו שעוד לא ניתנה הזדמנות לציבור להתנגד לה), ויוצרים ציפיות למימוש הבניה. ככל הנראה היה חשוב לשר השיכון לפרסם את המכרז בהקדם ולהציב עובדות בפני הממשלה בתחילת דרכה.

המכרזים לבניית "אריאל מערב" פורסמו ב-24/10/21, ותאריך הפתיחה שלהם להגשת הצעות נקבע לדצמבר 2021. ב-22/12/21 פרסם משרד השיכון הודעה שדוחה את מועד פתיחת המכרזים ל-7/2/22, כך שנכון לעכשיו עדיין לא נפתחו המכרזים ולא ניתן להגיש הצעות. המשמעות היא שביטול המכרז בשלב הזה לא כרוך בשום מחיר, ולא יידרש כל פיצוי לקבלנים משום שהמכרז עדיין לא החל. יש לציין שדחיית המועדים של פתיחת מכרזים היא דבר נפוץ מאוד, גם במכרזים בתוך ישראל, והיא לא נובעת בהכרח מסיבות פוליטיות.

להרחבה על התכנית "אריאל מערב" ראו כאן.