טוען..

קק"ל מתכוונת להתחיל לרכוש קרקעות בשטחים באופן רשמי

ההנהלה החדשה של קק"ל, שנבחרה לפני כחודשיים, הכינה הצעת החלטה שאמורה לבוא לאישור דירקטוריון קק"ל בשבוע הבא, לפיה הקרן הקיימת לישראל תתחיל לפעול באופן רשמי לרכישת קרקעות מפלסטינים בשטחים הכבושים לצורך הרחבת התנחלויות. ב-14/2/21 אישרה ועדת ההנהלה של קק"ל את הצעת ההחלטה ברוב של 6 נגד 5, אך דריקטוריון קק"ל יתכנס לאשר את ההצעה רק אחרי הבחירות בישראל.

שלום עכשיו: "גורמי ימין הופכים את קק"ל לקרן הקיימת למתנחל!  גורמי ימין משיחי משתמשים בקרן הקיימת לישראל, שהייתה מאבני היסוד של הציונות, כדי להרוס את החזון הציוני. הרחבת ההתנחלויות וקידום סיפוח דה פקטו של מיליוני פלסטינים יסיימו את האפשרות שתהיה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית. הקרן הקיימת לישראל היא גוף ששייך לעם היהודי כולו ועסקני המתנחלים שהשתלטו על מוקדי הכוח בקק"ל, מצאו לעצמם "בנק" עם תקציב של מיליארדי שקלים של העם היהודי, לצורך מימון הפעילות המפוקפקת של רכישת קרקעות בשטחים. כל מי שייתן יד להפיכת קק"ל לגוף של קבוצת אינטרסים קטנה וקיצונית, מסכן את עתיד ישראל ומסבך אותנו בהאג."

 

הרקע להחלטה:

לפני כשנתיים נחשף כי הקק"ל הזרימה עשרות מיליוני ₪ לרכישת קרקעות מפלסטינים בשטחים, ללא אישור מהדירקטוריון ובניגוד לנהלי הקק"ל. בעקבות החשיפה הצליחו גורמים בתוך הדירקטוריון של קק"ל לעצור את העברת הכספים ולהפסיק את המשך פעילות רכישת הקרקעות. בנובמבר נבחרה הנהלה חדשה לקק"ל ונציגי מפלגות הימין זכו לרוב בדירקטוריון. אחת הפעולות הראשונות של ההנהלה החדשה היא לנסות לפתוח מחדש את צינור העברת הכספים לרכישת הקרקעות בשטחים, ומכאן הצעת ההחלטה שאמורה לבוא לדיון בדירקטוריון קק"ל בשבוע הבא.


משמעות ההחלטה:

פעילות מוצהרת באופן רשמי בהתנחלויות בניגוד לדין הבינלאומי – ההתנחלות בשטחים היא אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת בעם היהודי. למרות שתמיד היתה לקק"ל פעילות בשטחים, הן במימון פרוייקטים בהתנחלויות והן ברכישת קרקעות, הדבר תמיד נעשה באופן לא פורמלי, והיו שנים שבהם רכישות הקרקע נעצרו. אם ההצעה תאושר, לא תוכל הקק"ל עוד להתנער מאחריות ולטעון שהפעולות נעשו בלי סמכות או באופן לא רשמי. קק"ל תהפוך להיות אחראית מלאה על פעילותה בהתנחלויות שנחשבות עבירה על הדין הבינלאומי. יתכן שבכך תכניס עצמה הקק"ל לרשימת הנחקרים ע"י בית המשפט הבינלאומי בהאג.

בניגוד למטרות קק"ל? – חשוב לזכור שקק"ל הוקמה כדי לסייע בהקמת מדינת ישראל והמנדט שניתן לה מהעם היהודי הוא לפעול "במדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל". הפעילות מחוץ לגבולות ישראל בשטחים הכבושים, מעלה שאלות משפטיות, לא רק מבחינת הדין הבינלאומי אלא גם מבחינת התאמתה למטרות הקק"ל עצמן.

בעקבות חשיפת הרכישות שנעשו ללא אישור הדירקטוריון, מינתה הנהלת קק"ל יועץ משפטי מיוחד, השופט בדימוס ספי אלון, שקבע מצד אחד כי העברת הכספים ללא אישור דירקטוריון נעשתה שלא כדין, אך מאידך הוא קבע שמותר לקק"ל לפעול בשטחים הכבושים, וכי יש לפרש את המשפט מזכיר ההתאגדות של קק"ל "בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל" ככולל גם את ההתנחלויות בגדה המערבית.

הזרמת מיליוני ש"ח לעסקאות מפוקפקות – תקציב הקק"ל עומד על למעלה מ-2 מיליארד ש"ח בשנה, והוא מורכב בעיקר מכספי מדינת ישראל שמועברים לה על נכסיה הרבים במדינה במסגרת אמנה בין קק"ל ובין ממשלת ישראל, וכן מכמה עשרות מיליוני שקלים מתרומות של העם היהודי בכל העולם. החלטת הקקל תאפשר הזרמת תקציבים אסטרונומיים לפעילות המפוקפקת של רכישת קרקעות בשטחים.

כפי שהגדיר זאת העיתונאי רביב דרוקר, מתנחלים מצאו לעצמם "בנק" נוח שמאפשר להם תקציבים עצומים בלי פיקוח ובלי מאמצי גיוס כספים, למטרות אידיאולוגיות שנויות במחלוקת.

חשוב להדגיש שסחר בקרקעות בשטחים הוא עסק מפוקפק ונכלולי. מכיוון שבין ישראלים ופלסטינים יש סכסוך לאומי על קרקע, לאורך השנים היוותה מכירת הקרקעות ללאום השני בגדר בגידה. עבור הפלסטינים, מכירת קרקע ליהודים בשטחים נחשבת עד היום לבגידה והחוק ברשות הפלסטינית אוסר על כך. לכן, כל העסקאות בתחום המקרקעין בין ישראלים ופלסטינים נעשות במחשכים, באמצעות ספסרים ואנשי קש, ובמקרים רבים מאוד, תוך זיוף ומרמה.

השימוש ברכישת קרקעות לפיתוח התנחלויות – אחד הגורמים היחידים כמעט שמצליחים לעצור הרחבה של התנחלות הוא העובדה שהקרקע עליה היא בנויה היא בבעלות פרטית של פלסטינים. אמנם לפי הדין הבינלאומי כל ההתנחלויות אינן חוקיות, אך לפי הפרשנות הישראלית מותר לבנות התנחלויות ובלבד שהן מוקמות על "אדמות ציבוריות". המוצא היחיד של הרבה התנחלויות לצורך התרחבות (או לצורך מניעת פינוי בעקבות עתירות לבית המשפט) הוא רכישת קרקע מפלסטינים. לכן כמעט בכל המקרים שבהם עתרו בעלי הקרקע לבג"צ בדרישה לפנות בתי מתנחלים, הציגו המתנחלים טענות רכישה (שהתבררו רובן ככולן כזיוף).

רכישת קרקעות, ואפילו זיוף רכישה, הוא הליך יקר מאוד ודורש משאבים רבים. מקור עשיר כמו הקק"ל הוא מכרה זהב עבור המתנחלים שעלול לאפשר להם להרחיב התנחלויות לאדמות פרטיות סביבן.

יתר על כן, כאשר מדובר בקרקע ציבורית היא מנוהלת ע"י הרשויות הממשלתיות וחלים עליה כללי מינהל תקין. כאשר מדובר בקרקע בבעלות פרטית כמו של קק"ל – היא יכולה לעשות בהם כרצונה ללא צורך בשקיפות או בהליכי מכרז. (את היתרונות שבכך אפשר לראות למשל במקרה של המאחז "גבעת עיטם", שבו יכולה המדינה לפעול בעוד שהשטח שסביבו שמיועד להתנחלות נמצא שנים בבתי משפט).

 

נוסח ההחלטה

נוסח הצעת ההחלטה כולל החלטה על המשך פעילות קק"ל ומימון פרוייקטים בגדה המערבית, וכן על רכישת קרקעות בשטחים.

פעילות בהתנחלויות – "קק"ל תפעל לפיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון" כולל קידום פרוייקטים, פעילויות חינוכית, קהילתית, הסברתית וכן פעילויות לייעור, הגנת הסביבה ושמירה על שטחים פתוחים.

רכישת קרקעות בשטחים – 

ירכשו רק קרקעות פרטיות מפלסטינים לצורך הרחבת התנחלויות קיימות ולא לצורך הקמת התנחלויות חדשות.

לא ירכשו קרקעות באזור A ו-B שבשליטה פלסטינית או בשטחי אש או בשמורות טבע. כלומר הרכישות יהיו רק בשטחים שיש בהם פוטנציאל לבנייה.

הקרקע לרכישה צריכה להיות בתוך התנחלות קיימת או בצמוד לה (במרחק של עד 1 ק"מ מההתנחלות או משטח בבעלות יהודית שבמרחק של עד 1 ק"מ מההתנחלות).

נספח א' להצעת ההחלטה מונה רשימת אזורים בעדיפות לרכישת קרקעות:
עוטף ירושלים
גוש עציון
בקעת הירדן
החלקים הדרומיים של דרום הר חברון
התנחלויות לאורך הקו הירוק ובאזור אריאל.
לא יהיו רכישות באזור שכם וג'נין.

כל רכישה שלא בהתאם לתנאים שלעיל תובא לאישור ועדת ההנהלה של קק"ל.

כספי תורמים ישמשו רק למטרות שמותרות לפי הדין במדינה של התורמים.