טוען..

החלטה משמעותית: מימון אמנה יהיה מעכשיו בפיקוח בית המשפט העליון

לקריאת החלטת שופטי בג״ץ

בית המשפט העליון הוציא החלטת ביניים היום בעתירת שלום עכשיו נגד מימון אמנה. בהחלטה לבקשת המדינה לדחות את מועד תגובתה לעתירה קבע ההרכב, בראשות הנשיאה חיות, כי בעקבות בקשות הדחייה החוזרות ונשנות של המשיבים לעתירה מעתה כל רשות שתרצה להעביר תמיכה לאמנה תהיה חייבת לעדכן את בית המשפט לפני העברת הכסף בפועל. עוד כתבו השופטים בהחלטתם כי במקרה כזה הם ידונו ויכרעו בבקשת שלום עכשיו לצו ביניים שימנע את העברת התמיכות לאמנה.

סוגרים את הברז

לאחר תחקיר ארוך של צוות מעקב התנחלויות בשלום עכשיו, בו חשפו חלוקת תמיכות בשווי של עשרות מיליונים בשנה מטעם רשויות בגדה לתנועת אמנה, עתרה שלום עכשיו יחד עם השרים לשעבר, יוסי ביילין, רן כהן ואופיר פז פינס, בפברואר האחרון נגד תמיכות אלו. הטענות המרכזיות בעתירה, שהוגשה על ידי עו״ד מיכאל ספרד, נשענו על כך שהקצאת התמיכות לאמנה מנוגדת לנוהל התמיכות של משרד הפנים ובשל כך אינה חוקית. בנוסף, על בסיס המידע הרחב המצוי בידי צוות מעקב התנחלויות, אמנה משקיעה כספים רבים לפעילות בנייה בלתי חוקית בהתנחלויות ובמאחזים ועולה חשש ממשי שחלק מכספים אלו מגיעים מכספי משלם המיסים הישראלי דרך נוהל התמיכות.

בסוף יולי האחרון התקיים דיון בבית המשפט העליון בעתירה ובמהלכו עמדו השופטים על הקושי המשפטי להעביר כספים בנוהל תמיכות לאמנה, בהיותה אגודה שיתופית ולא עמותה או חברה לתועלת הציבור, וכן שמטרות של ״עידוד התיישבות״ ו״הקמת יישובים״ אינן בגדר פעולות שרשויות מקומיות או אזוריות אמורות לקדם ולכן לא אמורות להיות בסיס להענקת כספי תמיכה.

בתחילת אוגוסט הוציא הרכב השופטים בראשותה של נשיאת בית המשפט העליון צו על תנאי המורה למדינה ולרשויות המקומיות בשטחים להסביר בתוך 45 יום מדוע לא ייפסקו העברות הכספים הללו לאמנה. משמעות הוצאת הצו על תנאי היא שבית המשפט קובע שלכאורה העברת הכספים היא אכן לא חוקית.

מאז התחילה מסכת של בקשות דחייה חוזרות ונשנות של המשיבים במתן תגובתם לעתירה ולהחלטה הזמנית. המועד האחרון שניתן על ידי שופטי ההרכב היה סוף ינואר אך לפני כשבוע הוגשה בקשה נוספת לדחייה.

לאחר ששלום עכשיו הגיבו לבקשה והתנו אותה בהוצאת צו ביניים שיאסור, עד להכרעה הסופית בעתירה, את העברת כספי התמיכות לאמנה לשנת 2020 הגיעה החלטת השופטים היום בה נקבע, אמנם, שלא יינתן צו ביניים לעת עתה, אבל במקרה שמי מהרשויות או חלקן יחליטו לאשר תמיכות לאמנה הדבר יובא בפני בית המשפט להכרעה בבקשת צו הביניים. בפועל השופטים קבעו כי מתן תמיכות לאמנה לשנה הקרובה יהיה בפיקוח ואישור בגץ בלבד.

וזו לשון החלטת שופטי בגץ: ״ככל שמי מהמשיבות 9-3 תחליט לחלק כספי תמיכות למשיבה 10 עבור שנת הכספים 2020, תודיע על כך לבית המשפט בתוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה האמורה ובטרם יחולקו הכספים בפועל, על מנת שניתן יהיה לדון בבקשת העותרים למתן צו ביניים״.

משלום עכשיו נמסר בתגובה ״אמנה היא הגוף החזק ביותר בהתנחלויות. מזה עשרות שנים היא עומדת מאחורי הקמת מאחזים ושכונות בלתי חוקיים עם תקציבי עתק שחלקם, עשרות מליונים בשנה, הועברו מכספי משלם המיסים הישראל דרך הרשויות המקומיות בניגוד לחוק וללא הפרעה. החלטת השופטים היא צעד דרמטי ומשמעותי ששם גבול, לפחות לעת עתה, לעבריינות המשתוללת בהתנחלויות ובמאחזים הבלתי חוקיים. אנו מקוים שברוח דברים אלה יפסוק בית המשפט כי אין להעביר לאמנה כספי ציבור בנוהל תמיכות. המצב שבו מדינת ישראל מגבה העברת כספי ציבור לפעילות בלתי חוקית הינו בלתי נסבל ואנו קוראים לממשלת ישראל לשים לכך סוף."

לקריאת החלטת שופטי בג״ץ