טוען..

שלום עכשיו ועמק שווה הגישו ערר על היתר בניה להקמת גשר בגיא בן הינום

תנועת שלום עכשיו וארגון עמק שווה הגישו ערר באמצעות עו"ד קייס נאסר לועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה נגד החלטת הועדה המקומית בירושלים לאשר הקמת גשר תלוי להולכי רגל מעל גיא בן הינם (ואדי רבאבה). הגשר מתוכנן לצאת משטח שנמצא בשליטת עמותת המתנחלים אלע"ד במורדות שכונת אבו תור הפלסטינית, לכיוון דרך ציבורית במורדות הדרומיים של הר ציון.

שלום עכשיו ועמק שווה: "העירייה אישרה את הפרוייקט במחשכים, בהליך של היתר בניה בלי פרסום ובלי דיון ציבורי. גיא בן הינם משמר אתרי מורשת שהם חלק בלתי נפרד מתולדות ירושלים, ולגשר המתוכנן יש השלכות מרחיקות לכת על עיצוב המרחב באחד האזורים הרגישים ביותר בירושלים. במקום שהרשויות ידאגו לשימור והטמעת תולדות ירושלים, הן פועלות יחד עם עמותת אלע"ד ליצירת דיסנילנד של אטרקציות סביב העיר העתיקה. חשיבה על צרכי התושבים בכלל לא נמצאת בסדר היום של גופים אלו".

היתר הבניה לגשר

במארס 2016 הגישה הרשות לפיתוח ירושלים בקשה להיתר בניה (מס' 2017/219) להקמת גשר באורך של כ-180 מ' ובגובה של כ-35 מ' מעל גיא בן הינם. הגשר נועד לחבר חלקה שנמצאת כיום בשליטת עמותת המתנחלים אלע"ד בגדה הדרומית של הגיא, עם המורדות הדרומיים של הר ציון. הועדה המקומית של עיריית ירושלים בחרה לקדם את הגשר בדרך של בקשה להיתר, שלא דורשת פרסום ודיון ציבורי, למרות שמדובר במונומנט משמעותי, בלב מרחב הניראות של העיר העתיקה.

לטענת העוררים, התכניות שבתוקף באזור אגן העיר העתיקה, לא מתירות לועדה המקומית להוציא היתרי בנייה למבנים מסוג הגשר המוצע, אלא רק בניה מצומצמת של מתקני ספורט ונופש. ככל שמבקשים להקים מבנים חדשים, הדבר חייב להיעשות בתכנית מפורטת שתובא לאישור בועדה המחוזית לתכנון ובניה ותופקד לעיון הציבור.

בין השאר כותבים העוררים:

"הגשר המוצע נמצא באחד האזורים הרגישים והחשובים ביותר בירושלים ומהחשובים בעולם. אגן העיר העתיקה הוא מהנכסים היקרים ביותר של ירושלים מבחינה תרבותית, דתית והיסטורית ואף מבחינה מדינית ופוליטית. הבניה והפיתוח באזור זה צריכים להיעשות בצורה זהירה ומחושבת תוך דיון ציבורי משמעותי ומתוך חזון תכנוני אמיתי.

לא בכדי נקבעו בשטח המתוכנן תכניות עמ/9 ו-עמ/6 שמטרתן העיקרית היא לשמר ולהגן על אגן העיר העתיקה מפני יוזמות של פיתוח מהיר ובניה שעלולה לפגוע בערכים החשובים שבאזור מיוחד זה. תכניות אלה לא מאפשרות הוצאת היתרים לבניה כה משמעותית ואינן מאפשרות כלל הפקעה ללא תכנית נוספת והן קובעות במפורש את הצורך בתכנון מפורט באישור הועדה המחוזית.

חשוב לציין כי בנוסף על המתח המוכר בין צרכי הפיתוח והתיירות לבין עקרונות של שימור והגנה על ערכים הסטוריים וסביבתיים, אזור אגן העיר העתיקה הוא גם אזור אורבאני עם אוכלוסיה של עשרות אלפי בני אדם שמתגוררים לצד ולעתים בתוך האתרים ההסטוריים. לגשר ולתנועת הולכי הרגל בו יש השלכות משמעותית על המרחב ואופיו גם עבור התושבים שמתגוררים בסביבה.

מכל הסיבות הללו נדרשת זהירות יתרה באישור תכניות פיתוח באזור העיר העתיקה. ההיתר שבנדון אושר בניגוד לכל העקרונות התכנוניים והציבוריים הראויים ועל כן יש מקום לבטלו".

לקריאת נוסח הערר, לחצו כאן.

העבודות בשטח שבשליטת עמותת אלע"ד בגיא בן הינום, 21/3/2018

תכניות הפיתוח של אלע"ד ושל הרשות לפיתוח ירושלים

לפני כמה שבועות החלו עבודות פיתוח בחלקה שבשליטת עמותת אלע"ד בגדה הדרומית של גיא בן הינם. בדיקה העלתה שעיריית ירושלים אישרה ב-3/5/17 להקים גשר להולכי רגל שאמור לחבר את השטח שבשליטת עמותת אלע"ד לכיוון מורדות הר ציון. נכון לעכשיו, עדיין לא מולאו כל התנאים שנדרשים בהיתר, וההיתר טרם הונפק.

בתגובה לתלונות שהגישו שלום עכשיו וחברת מועצת העיר מטעם מרצ ד"ר לורה ורטון, טענה העירייה שעבודות הפיתוח שמבוצעות בשטח אינן חלק מבניית הגשר והן אינן דרושות היתר משום שמדובר ב"שיקום טרסות" בלבד. אלא שבמסגרת העבודות נבנו קירות חדשים, יצקו בטון וביצעו עבודות חפירה ובניה שלטענת המתלוננים דורשות היתר. תלונה מחודשת שנשלחה לעירייה בעניין זה לפני כשבועיים טרם נענתה.

בשנים האחרונות פועלת עמותת אלע"ד יחד עם הרשות לפיתוח ירושלים ועם רשות הטבע והגנים לפיתוח התיירות וההתנחלות באזור אגן העיר העתיקה וסילוואן בפרט. באזור גיא בן הינם שופצו ונסללו מחדש שבילים להולכי רגל ושוחזר בית הקברות הסמבוסקי ע"י פיזור מצבות יצוקות בטון בשטח על מנת לשוות לו מראה של בית קברות.

בנוסף, פנתה עמותת אלע"ד למחלקת רישוי עסקים בעירייה בבקשה לפתוח מסעדה בשטח שבשליטתה, אך בעקבות התנגדות השכנים, אושר לה להקים רק בית קפה. ייתכן שעבודות הפיתוח שמבוצעות בשטח היום קשורות לכוונות העמותה לפתוח במקום בית קפה.

יש לציין שבעלי הקרקע של השטח שבשליטת אלע"ד הגישו לפני כמה שנים תביעה לבית משפט השלום בירושלים בדרישה לסלק את העמותה מהשטח שאליו פלשה לטענת התובעים בניגוד לחוק. עמותת אלע"ד טוענת שהיא רכשה את השטח, אך בעלי הקרקע טוענים שהם לא מכרו, ושאלע"ד לא קנתה את הקרקע מהבעלים החוקיים.