טוען..

ממשלת ישראל הקימה התנחלות חדשה ע"י אישור 189 יחד' במאחז המבודד זית רענן

התוכנית מקימה התנחלות חדשה כמעט יש מאין, על שטח שנתפס ע"י המאחז זית רענן. בעוד כיום במאחז מספר קטן של קרוואנים, התוכנית מקדמת  189 יחידות דיור. יתרה מכך, על אף שהתכנית נחשבת כשכונה של התנחלות טלמון, המרחק של זית רענן מההתנחלות הינו כ-2.5 ק"מ בקו אווירי. הקמת ההתנחלות היא חלק מחיזוק הנוכחות הישראלית בשטחים ממערב לרמאללה ופגיעה נוספת בכפרים הפלסטינים באזור.

בחודש פברואר הכריזה ממשלת ישראל על קידום אלפי יחידות דיור (יח"ד) בשטחי הגדה המערבית. בפועל וועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי אישרה קידום 7,157 יחד' (להרחבה על החלטות ועדת התכנון). מאוחר יותר באותו יום, בתום ישיבה סגורה, הוחלט על קידום תכנית 1 /7 /235 עבור 189 יחד' במקום שנמצא מאחז זית רענן. עם אישורה של התוכנית, מספר יח"ד שאושרו בועדת התכנון מגיע ל-7,346 יח"ד.

התוכנית עבור במאחז זית רענן מוגדרת באופן רשמי כשכונה של ההתנחלות טלמון אולם בפועל המאחז נמצא הרחק ממרכז ההתנחלות. הקמת התנחלויות חדשות כשכונות של התנחלויות קיימות היא שיטה מוכרת של הממשלה ונעשת על מנת להקטין את הביקורת מבית ובינלאומית כלפי המהלך. ואכן, להתנחלות טלמון צורפו מאחזים לווינים המוגדרים באופן רשמי כשכונות של ההתנחלות. כך בנוסף ל זית רענן, לאורך השנים הוכשרו מאחזים נריה, חורש ירון, וכרם רעים כשכונות של טלמון על אף שהמרחק האווירי בין המאחזים בקצוות ההתנחלות הינו כ- 3 ק"מ בקו אווירי. בפועל זית רענן קרוב יותר לכפרים הפלסטינים ביתלו ודיר עמאר מאשר לטלמון.

התוכנית שאושרה בועדת המשנה להתיישבות היא על 203 דונם של אדמות המוגדרים כאדמות מדינה בעקבות הכרזתם כרכוש נטוש  ע"י הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש. משמעות ההחלטה לתת מתן תוקף ל 189 יחד' היא הקמת התנחלות חדשה במקום שכיום כמעט ולא מאוכלס במתנחלים. מסביב למאחז רוב האדמות שייכות לתושבי הכפרים הסמוכים; ראס כרכר ודיר עמאר ומשמשים לחקלאות.

בקרבת זית רענן נמצא האתר נבי ענר. המקום שימש בעבר כאתר עליה לרגל, תפילה והתכנסות באירועים מיוחדים לתושבי הכפרים הפלסטינים שבסביבה ובמיוחד מהכפרים ראס כרכר ודיר עמאר. המקום שופע מעיינות ונמצא בבעלות פרטית של תושבי הכפרים הפלסטינים. הדבר לא הפריע למתנחלים מהאזור שהקימו במקום גן ציבורי ומקום בילוי בשנת 2014. הם שיפצו את המעיינות, הכשירו שבילים, בנו סככות צל, מקומות ישיבה ועוד. מאז, פלסטינים נמנעים מהגעה למקום. לכן, בשנת 2017 עתרו לבג"ץ פלסטינים תושבי הכפרים הסמוכים ראס כרכר ודיר עמאר יחד עם הארגונים עמק שווה ויש דין, בדרישה לפנות את הבנייה הבלתי חוקית ושעל קרקע פרטית. כתוצאה מכך החליטו מתנחלים לפרק חלק מהמבנים ומהמתקנים כדי למתן את הביקורת של בג"ץ. אולם, המאבק המשפטי עדיין לא הוכרע והמקום נגיש בעיקר עבור  תושבי ההתנחלות.

מבחינה מדינית, הקמת ההתנחלות זית רענן, היא חלק מתוכנית ליצור "גוש התנחלויות", כלומר, נוכחות ישראלית, בשטח שצמוד לרמאללה מכיוון מערב ובכך לבלום את התרחבותה של העיר הפלסטינית ושל יישובים פלסטינים נוספים שמסביב ל"גוש". למעשה הגוש מייצר קנטונות פלסטיניות שמוקפות בהתנחלויות כמעט מכל כיוון ושפוגעים בפיתוח של הפלסטינים ובגישתם לאדמותיהם. מטרה נוספת היא לייצר "אצבע" של התנחלויות מכיוון התנחלות מודיעין עילית ודרך התנחלויות נילי ועד לעומק הגדה. "גוש התנחלויות" מורכב מההתנחלויות טלמון, דולב ונחליאל; ממאחזים רבים, שרובם הוכשרו או בתהליכי הכשרה (חרשה, חורש ירון, כרם רעים, נריה), ובאמצעות השתלטות נוספות על שטחים בדרכים שונות, כולל חוות חקלאיות (חוות ארץ צבי, חוות שדה אפרים) ואתרים תיירותיים (נבי ענר). הכשרת המאחז זית רענן כהתנחלות עצמאית מתווסף למאמצים אלו.