טוען..

עוד צעד בסיפוח – מינוי נציג משרד ההתיישבות בוועדת התכנון והבניה של המנהל האזרחי

לוועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי – הגוף האחראי על אישור בניה למתנחלים בגדה המערבית, הצטרף נציג המשרד להתיישבות שנמצא באחריות אורית סטרוק. זהו שינוי משמעותי בהרכב ואופי הוועדה; מגוף הנמצא תחת המנהל האזרחי של שלטון צבאי בשטח כבוש, לגוף הפועל לפי אינטרסים של מדינת ישראל ומפעל ההתנחלויות.

 

בישיבת מועצת התכנון העליונה של יהודה ושומרון בתאריך 31.5.23 הוחלט להוסיף נציג של המשרד להתיישבות ומשימות לאומיות כחבר בוועדת המשנה להתיישבות. המינוי נכנס לתוקף מיום שני 26.6.23. המינוי נעשה בהתאם להחלטת הממשלה (החלטה מספר 137) מיום 19.02.2023. בראש המשרד להתיישבות עומדת השרה אורית סטרוק ממפלגת הציונית הדתית.

המינוי הוא צעד משמעותי בהפיכת הוועדה לחותמת גומי של שרי הציונות הדתית סטרוק וסמוטריץ'. חשוב להדגיש שלא מדובר בעוד חבר ועדה. עד כה ועדות התכנון לבניה בשטחים היו בידי מנגנון צבאי מפני שמדובר בשטח כבוש שאיננו חלק ממדינת ישראל. וועדת המשנה להתיישבות פעלה תחת ניהול אנשי צבא או עובדי המנהל האזרחי, למעט נציג של משרד הפנים ונציג משרד התחבורה, אשר נוכחותם בוועדה נובעת מהאחריות של משרדים אלו על יישובים חדשים. בהתאם לחוק הבינלאומי, המנגנון הצבאי מחוייב, לפעול לרווחת התושבים המוגנים, הפלסטינים.

עוד לפני מינוי נציג המשרד להתיישבות, החלטות הוועדה התקבלו לרוב, על פי אינטרסים פוליטיים ולאו דווקא על פי שיקולים מקצועיים. לעומת זאת נציג ממשלה בוועדה מחוייב לפי חוק לאינטרסים של מדינת ישראל ושל אזרחיה. במקרה שלפנינו הנציג מחוייב לאינטרסים של המשרד להתיישבות, קרי ביסוס והרחבת ההתנחלות. אם עד לאחרונה, וועדת המשנה להתיישבות פעלה, לפחות למראית עין, כגוף מקצועי-עייניני, מינוי נציגה של אורית סטרוק, לצד האחריות של השר סמוטריץ' על ועדות התכנון מתוקף תפקידו כשר הממונה על המנהל האזרחי, מחלישים את תפקידה המקצועי, מאזרחים את הוועדה הצבאית, פוגעים במנהל התקין והופכים אותה לסוג של חותמת גומי לטובת ההתנחלויות (להרחבה על ההליך התכנוני בגדה המערבית).

 

וועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי

האחריות על בניה לישראל בגדה המערבית נמצאים תחת ועדת משנה להתיישבות. ועדה זו משמשת כוועדה מחוזית המאשרת את כל התכניות בתחום ההתיישבות הישראלית באזור וכוועדה מייעצת לממונה על מתן היתרים בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים כאשר מדובר בתכניות בשטחים בתפיסה צבאית (צו 997). בוועדה יושבים עשרה חברים כאשר שמונה מהם נציגי משרד הביטחון והמנהל האזרחי, לרבות יועץ משפטי ולצידם נציג אחד של משרד הפנים ואחד של משרד הבינוי והשיכון. הועדה כפופה ומנוהלת על ידי המנהל האזרחי כגוף תכנוני בשטח הנמצא בשליטה צבאית. נציג שר הפנים, יושב בוועדה מתוקף אחריות המשרד על כל היישובים בארץ לרבות היישובים הישראלים בגדה המערבית, ונציג שר השיכון יושב במשרד מתוקף אחריותו על תוכניות בניה ממשלתיות בישראל.

לצד ועדת המשנה להתיישבות ישנה ועדה נפרדת המוכנה ועדת המשנה לתכנון ולרישוי והיא מאשרת את התכנון לבניה פלסטינית בשטחי C (לרוב לא מאשרת). הרכב ועדה זו לא משתנה.

 

תגובת שלום עכשיו: ממשלת ישראל מובלת על ידי סמוטריץ' ואורית סטרוק ליצירת סיפוח דה פקטו של הגדה המערבית ומרוקנת מתוכן את תפקיד ועדות התכנון של המנהל האזרחי. מינוי נציג המתנחלים בוועדת המשנה להתיישבות נותן לחתול לאשר את אכילת השמנת. צעד אחרי צעד הממשלה משנה את תפקידי המנהל האזרחי, לגוף ביצועי של מפעל ההתנחלויות. ממשלת ישראל הנוכחית בוחרת במודע לשרת את ציבור המתנחלים ולהפוך את כלל תושבי בארץ, ישראלים ופלסטינים, לבני ערובה לרעיון משיחי המקדש את האדמה על פני החיים בה.