טוען..

מתנחלים נכנסו לבית חדש בחברון

היום (13/5/22) בשעות הצהריים נכנסו לבית פלסטיני בחברון שעמד ריק בשנים האחרונות. המתנחלים טוענים שהם רכשו את הבית מהבעלים, אך אפילו אם אכן מדובר ברכישה אמיתית (ויש סיבות טובות לפקפק בכך), ההחלטה אם להקים התנחלות בחברון היא בידי שר הביטחון והממשלה.

שלום עכשיו: זה לא משנה אם הם קנו את הבית או לא, מדובר בהתנחלות לא חוקית לכל דבר ועניין. אסור שקומץ מתנחלים יקבעו למדינה שלמה את מדיניות החוץ והביטחון ויקימו התנחלות בלב עיר פלסטינית. אם הממשלה לא מפנה אותם באופן מידי, כפי שעשו ממשלות קודמות במקרים דומים, המשמעות היא שהממשלה היא זאת שהקימה את ההתנחלות בחברון.

 


הקמת התנחלות בחברון היא בסמכות הממשלה בלבד!

טענות הרכישה – לשלום עכשיו אין שום מידע לגבי העיסקה הנטענת במקרה הזה. אנחנו מכירים ממקרים רבים אחרים בחברון ובשאר השטחים שמדובר ברכישות מפוקפקות, שלעתים מבוססות על זיוף או על רכישה של חלקים קטנים מהנכס בלבד. כמעט תמיד מסתבר שהמתנחלים הצליחו אולי לרכוש את הזכויות מאדם אחד, אך שאר בעלי הזכויות לא הסכימו לכך והדברים מגיעים לבתי משפט לדיונים ארוכים.

כל רכישת קרקע בשטחים דורשת אישור של שר הביטחון – לפי החוק בשטחים, כדי לבצע עסקה ולרשום אותה ברישום המקרקעין נדרש היתר עסקה מהמינהל האזרחי. כל היתר עיסקה שכזה דורש אישור מראש של שר הביטחון. קשה להאמין שיש למתנחלים היתר עיסקה משר הביטחון – בכל המקרים הקודמים המתנחלים מזדרזים לקבוע עובדה בשטח, להיכנס לבית ורק אחר כך להגיש בקשות לרישום רכישה, ורק אז הדבר מגיע לאישור של שר הביטחון. שר הביטחון יכול לסרב ולמנוע את ביצוע העיסקה.

מניעה בטחונית ומדינית – מלבד היתר העיסקה, שר הביטחון והממשלה הם הגורם הקובע אם להקים התנחלויות בשטחים או לא. במקרה של מקום רגיש כמו חברון לא מדובר רק בשיקולים של מדיניות אלא גם בשיקולי ביטחון כבדי משקל. על מנת למנוע מצב שבו ישראלים יחליטו להקים התנחלות בלב שכם, או בלב קלקיליה, ויגררו את צה"ל להגן עליהם ואת מדינת ישראל להסתבכות מדינית – כל הקמה של התנחלות בשטח, צריכה אישור של שר הביטחון. כך שגם אם היה מצב שהעיסקה היתה כשרה לחלוטין, ואפילו היתה בהיתר עיסקה משר הביטחון – עדיין הסמכות להקים התנחלות בבית היא בידי הממשלה בלבד.

בימים הקרובים נדע אם ממשלת ישראל מקימה התנחלות חדשה בשטח חדש בלב חברון – או שמדובר בממשלת שינוי.