טוען..

נוקדים

נתונים

  • סוגהתנחלות
  • שנת הקמה1982
  • מספר תושבים1708
  • סוג האוכלוסיהקהילתי מעורב
נוקדים

תכניות

שם התכניתתאריךיחידותשלב תכנוני
411/6/1/210/02/20184פרסום מתן תוקף
411/6/4/117/10/20154אישור משרד הבטחון
411/6/4/213/04/201670דיון בהפקדה מחוזית/מתע
למחוק 411/6/401/01/201370אישור משרד הבטחון
411/803/11/201312דיון בהפקדה מחוזית/מתע
411/6/409/11/2017146פרסום באינטרנט מתן תוקף

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו