טוען..

סיכום שנת 2012 בהתנחלויות

לסיכום ארבע שנות כהונת נתניהו בהתנחלויות – לחצו כאן

א. 1,747 יחידות דיור חדשות החלו להיבנות בהתנחלויות

למעלה משליש מהבנייה, 635 יחידות דיור (36.4%) נעשתה ממזרח לתוואי המאושר של גדר ההפרדה בהתנחלויות מבודדות. 481 יח"ד נוספות (27.5%) נבנו בשטחים שבין גדר ההפרדה הבנויה בפועל לבין התוואי המאושר של הגדר, ו-631 יח"ד (36.1%) נבנו ממערב לגדר הבנויה.

התחלות בנייה, דוגמאות:

* נתוני התחלות הבנייה מבוססים על ספירה של שלום עכשיו של התחלות בנייה בשטח. הנתונים בשלב זה הינם חלקיים ומתבססים על ספירה של חלק מההתנחלויות בלבד.

* נתוני התחלות הבנייה מבוססים על ספירה של שלום עכשיו של התחלות בנייה בשטח. הנתונים בשלב זה הינם חלקיים ומתבססים על ספירה של חלק מההתנחלויות בלבד.

ב. אישור תכניות ל-6,676 יח"ד

שר הבטחון אישר למועצת התכנון לדון ולקדם תכניות לבניית 6,676 יחידות בהתנחלויות, מתוכן רק 6.5% (434 יח"ד) הן בהתנחלויות שממערב לגדר ההפרדה הבנויה. 24.6% (1,642 יח"ד) ממזרח לתוואי המאושר של הגדר, והיתר, 4,600 יח"ד (68.9%) בהתנחלויות שבין הגדר הבנויה לבין תוואיהגדר המתוכן. לשם השוואה, בשנת 2011 אישר שר הבטחון 1,607 יח"ד לפחות, וכמה מאות יח"ד בלבד בשנים 2009 ו-2010.

תכניות שאושרו לקידום בשלבים שונים, דוגמאות:

16-1-13(1)

ג. מכרזים ל-762 יח"ד + 1,048 יח"ד במכרזים קרובים

מלבד 762 יח"ד שפורסמו במכרזים במהלך שנת 2012, פרסם משרד השיכון את רשימת המכרזים הקרובים הכוללים 1,048 יח"ד בהתנחלויות, ביניהם מכרזים בהתנחלויות מבודדות, ואף ממזרח לגדר כגון: אדם – 106 יח"ד, עמנואל – 102 יח"ד, קרני שומרון – 108 יח"ד, אפרת – 167 יח"ד (בנוסף על287 יח"ד שפורסמו באפרת בשנתיים האחרונות).

 

ד. ארבעה מאחזים בלתי חוקיים חדשים

לראשונה מאז 2005, הוקמו בשטחים ארבעה מאחזים חדשים: נחלי טל (מצפון מערב לרמאללה), צופין צפון (מצפון לקלקיליה), נחלת יוסף (באזור שכם)וממזרח לאיתמר הוקמה נקודה חדשה (גבעה 573) כהמשך להתפשטות ההתנחלות מזרחה, כ-1.5 ק"מ ממזרח למאחז גבעה 777.

 

ה. הקמת 10 התנחלויות חדשות ע"י הכשרת מאחזים

לראשונה מאז ממשלת שמיר, החליטה הממשלה על הקמת עשר התנחלויות חדשות על ידי הכשרת מאחזים בלתי חוקיים: ארבע התנחלויות הוקמו כהתנחלויות עצמאיות בהחלטת ממשלה (סנסנה, ברוכין רחלים ונופי נחמיה), ושש נוספות הוקמו כ"שכונות" של התנחלויות קיימות (טל מנשה, שבות רחל, מצפה אשתמוע, גבעת סלעית, אלמתן וההתנחלות מגרון שהוקמה למפוני המאחז מגרון).

 

ו. 317 יחידות דיור נבנו במאחזים בלתי חוקיים

קרוב ל-20% מהבנייה בהתנחלויות בשנת 2012 היתה במאחזים הבלתי חוקיים. מתוך 317 יח"ד שנבנו במאחזים, 106 יח"ד היו במבני קבע, ועוד 156 יח"ד היו במבנים בבנייה קלה וקרוואנים. פריחת הבנייה הלא חוקית במאחזים (כמו גם בהתנחלויות) היא תוצאה ישירה של מדיניות הממשלה שהצהירה באופן רשמי בבג"צ כי אין כל כוונה לאכוף את החוק על המתנחלים, וכי במקרים של בנייה לא חוקית ייעשו מאמצים להכשיר את הבנייה (מלבד במקרים שהבניה היא על קרקע פרטית).

כך למשל, במאחז קידה נבנו 17 מבנים חדשים (10 מהם בתי קבע), במאחז איבי הנחל נוספו 22 מבנים חדשים, באביגיל נבנו 13 מבנים חדשים, בדרךהאבות נבנו 16 בתי קבע, ובחוות גלעד הוקמו 20 מבנים.

על מדיניות ממשלת נתניהו והגושים ראו מאמרו של שאול אריאלי.

מבנה קבע במאחז הלא חוקי דרך האבות, אזור בית לחם

מבנה קבע במאחז הלא חוקי דרך האבות, אזור בית לחם

מבני קבע במאחז הלא חוקי אלוני שילה בשומרון

מבני קבע במאחז הלא חוקי אלוני שילה בשומרון

מאחז בלתי חוקי חדש: נחלת יוסף, ליד ההתנחלות אלון מורה, אזור שכם

מאחז בלתי חוקי חדש: נחלת יוסף, ליד ההתנחלות אלון מורה, אזור שכם

alei-zahav-2009b

 

alei-zahav-2012b
ההתנחלות ברכה, ליד שכם - 50 יח"ד חדשות ב-2012

ההתנחלות ברכה, ליד שכם – 50 יח"ד חדשות ב-2012

nerya2012