טוען..

ועדת התכנון המחוזית צפויה לאשר את הבניה ברמת שלמה ביום רביעי

ביום רביעי הקרוב, 6/5/15 בשעה 15:30, תקיים הועדה המחוזית לתכנון ובניה דיון לאישור הבניה בתכנית מס' 11085 שמאפשרת הקמת1,531 יחברמת שלמה במזרח ירושליםהתכנית, שכונתה בשעתו "תכנית ביידן", עוררה סערה בינלאומית כשאושרה להפקדה ביום ביקורו של סגן הנשיא ביידן, במארס 2010. באוקטובר 2013 אושרה התכנית באופן סופי, ומיד אחבנובמבר 2013, כבר פורסמו מכרזים לבניית 387 יח"ד ע"פ תכנית זו.
למרות זאת התכנית עוכבה. ועדת התכנון הציבה תנאי לבנייה של למעלה מ-500 יחידות דיור בתכנית והוא שבטרם תחל בניית הבתים,ייבנה מחלף בכניסה לרמת שלמה וכביש גישה נוסף לשכונה כדי לעמוד בעומס התחבורה הצפויה מאיכלוס הבתים החדשים. היזמים ביקשו כי יתאפשר להם להתחיל לבנות למרות שהמחלף טרם הוקם. ביום רביעי, 6/5/15 תדון הועדה אם להיענות לבקשת היזמים ולאשר להתחיל את הבניה כבר עכשיו.
סביר להניח שהועדה המחוזית לא היתה מרשה לעצמה לדון בתכנית רגישה כזאת בלי אישור של הדרג המדיני, ואנחנו מעריכים שלשכת רהאישרה את קיום הדיון ביום רביעי.
קיום הדיון מחרתיים, כמו גם פרסום מכרזי הבנייה בפסגת זאב ונווה יעקב ביום שני שעבר, מעידים על האצת קידום הבנייה במזרח ירושלים ועל הפסקת הריסון-היחסי שהונהג ע"י הממשלה במזרח ירושלים מאז יוני 2014.
שלום עכשיו: "נראה שנתניהו מאותת על כוונותיו להרוס את הסיכוי שיהיה כאן אי פעם שלום ולמנוע אפשרות של פתרון של שתי מדינות לשני עמים. אם אכן ייפתחו הסכרים לבנייה במזרח ירושלים ויקודמו תכניות (כמו למשל התכנית בגבעת המטוס שכבר מוכנה להוצאת מכרזים),יהיה קשה עד מאוד להגיע לפשרה בירושלים. אנחנו מקווים שהממשלה החדשה לא תנצל את האמון שנתן לה הציבור כדי לסתום את הגולל על הסיכוי לתקווה בישראל".
ramat-shlomo-11085