טוען..

לפי דיווח הארץ מתנחלים מקימים בחשאי התנחלות חדשה ליד מחנה פליטים אלערוב

עיתון הארץ דיווח ב-22/5/15 שמתנחלים מקדמים בחשאי הקמת התנחלות חדשה במבנה בית ספר פלסטיני נטוש מדרום לבית לחם ולהתנחלויות גוש עציון. ההתנחלות החדשה תחייב את הצבא להיערכות בטחונית מקיפה והיא עלולה להוות מוקד לסכנה ביטחונית בשל קרבתה לישוב פלסטיני, מחנה הפליטים אלערוב. לפי הדיווחהמתחם נרכש בידי פעיל הימין אריה קינג בעזרת ארגון המתנחלים אמנה וראש מועצה אזורית גוש עציון, דוידי פרל.

גם אם המתנחלים אכן רכשו את השטח, עדיין הסמכות להקים התנחלויות היא בלעדית של ממשלת ישראל ושר הבטחון ובידם לעצור את ההתנחלות באופן מידי

עיקרי הדברים:

  1. לצורך השלמת רכישת קרקע בידי ישראלים בשטחים נדרש אישור של שר הבטחון. בסמכותו למנוע את רישום העסקה ולעצור את ההתנחלותיתרה מכך, גם אם העסקה כבר אושרה ונרשמה, עדיין רק שר הבטחון והממשלה רשאים לקבוע אם תקום התנחלות במקום.
  2. ההתנחלות החדשה עלולה להוות סכנה ביטחונית אדירה למתנחלים, לפלסטינים ולחיילי צה"ל. ההתנחלות שוכנת במרחק של כ-200 מ' מקצה מחנה הפליטים אלערוב וכ-600 מ' ממכללת אלערוב שבה לומדים אלפי סטודנטים פלסטינים. האזור הוא מוקד לתקריות אלימות רבות וזריקות אבנים נגד הצבא ומתנחלים, וכניסת המתנחלים למקום תגביר את החיכוך ותטיל על צה"ל עול כבד להגנת נקודת התנחלות חדשה במקום רגיש.
  3. ההתנחלות החדשה ממוקמת בנקודה אסטרטגית עבור המתנחלים והיא חלק מהתפתחויות רבות שמקודמות לאחרונה בסביבת בית לחם וגוש עציון אשר יקשו על יישום פתרון של שתי המדינות. לא הרחק מהאתר קיימת תכנית ישנה, 407/3, שאם תמומש, תוכל בעתיד לאפשר למתנחלים חיבור וגישה למתחם החדש.

שלום עכשיו פנתה במכתב לשר הבטחון בדרישה למנוע את הקמת ההתנחלות החדשה.

NewElarubSettlementMap

ביום שישי בבוקר (22.05.2015) עיתון הארץ פרסם כתבה על התנחלות חדשה שמוקמת בימים אלו באופן חשאי בתוך מתחם בית ספר נטוש שנרכש ע"י פעיל הימין אריה קינג, ובעזרת ראש מועצה אזורית גוש עציון וארגון המתנחלים אמנה. על פי הדיווח, קינג רכש את המתחם לפני כ-3 שנים ובחודשים האחרונים עורכים בו שיפוצים מקיפים. כמו כן, בדיווח מצוין כי פועלים פלסטינים אשר משפצים את האתר אינם יודעים עבור מי הם עובדים, שכן איש קש המפקח על עבודתם משמש כסיפור כיסויבמצבו היום האתר יכול לאכלס כ-20 משפחות מתנחלים.

שר הביטחון יכול לעצור את התכנית החשאית

הקמת התנחלויות בשטחים הינה עניין של מדיניות הממשלה ובידי שר הביטחון הסמכות למנוע את אכלוס האתר מסיבות ביטחוניות ומדיניות. יתרה מכך, שר הביטחון מחויב לתת את הסכמתו לכל עסקת מקרקעין שנעשית בין מתנחלים לבין פלסטינים בשטחים על מנת שזו תצא אל הפועל.

הסמכות להחליט על הקמת של התנחלות ממשלה היא בידי הממשלה וזו יכולה לקום רק מתוקף החלטת ממשלה. כפי שנכתב בהחלטת ממשלה 150מיום 2.8.1996, "נושאים של מדיניות כוללת בנושאי ההתיישבות, סלילת כבישים והצעות להקמת ישובים חדשים, יובאו לדיון ולהחלטת הממשלה".

כמו כן, עסקת מכר של נדל"ן בין פלסטינים לישראלים ותאגידים ישראליים בגדה מחייבת אישור שר הביטחון וראש המנהל האזרחי וללא אישור כזה אין לעסקה כל תוקף שהוא. סעיף 2 לצו בדבר עסקאות במקרקעין (יהודה ושומרון) (מס' 25) תשכ"ז 1967 קובע כי, "לא יעשה אדם עסקה בקשה למקרקעין, בין בעצמו ובין על-ידי אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא ברשות מהרשות המוסמכת".

במילים אחרות, רק החלטת ממשלה יכולה להקים התנחלות חדשה, ורק שר הביטחון יכול לאשר עסקאות מקרקעין שנעשות בין מתנחלים לבין פלסטינים בשטחיםהסיבה נעוצה בכך ששאלת ההתנחלויות איננה שאלה של נדל"ן, אלא שאלה של מדיניות. החוק החל בשטחים קובע שמתנחלים לא יוכלו לקבוע עובדות בשטח עבור מדינה שלמה, ואם מתנחל יחליט לרכוש בית בלב שכם, הדבר לא יחייב את הממשלה לסייע לו להקים התנחלות חדשה בלב העיר הפלסטינית.

התנחלות חדשה הינה סכנה ביטחונית

הקמה של התנחלות מול למחנה פליטים פלסטיני, במרחק של כ-200 מ' מבתיו הקיצונייםמהווה סכנה של ממש. צומת הכביש בין מחנה הפליטים אל-ערוב לבין אתר ההתנחלות החדשה ידע פעמים רבות עימותים אלימים בין זורקי אבנים פלסטינים לבין חיילי צה"ל. הקמה של התנחלות באותו מקום מסוכן תייצר חיכוך תמידי בין האוכלוסיות ותגרום להצבה של כוח צבאי רב וקבוע במקום שיגביר את החיכוך ובכך יסכן את חייהם של חיילי צה"ל, של המתנחלים, ושל האוכלוסייה הפלסטינית במקום.

התנחלות חדשה – חלק מתוכניות נוספות שמטרתן חיסול פתרון שתי המדינות

בצמוד להתנחלות החדשה קיימת תכנית מס' 407/3 משנת 2004 עבור מוקד תיירות זמני שיזמה החטיבה להתיישבות. על אף שהתכנית אינה מיושמת היא יכולה לאפשר בעתיד גישה מהתנחלות מגדל עוז למתחם האמור, דבר אשר יגדיל באופן משמעותי את האחיזה של המתנחלים באזורבנוסף, לא הרחק מגבול התכנית קיים מאחז לא חוקי בשם עוז וגאושהוקם ע"י ארגון המתנחלות נשים בירוק מיד לאחר הירצחם של 3 הנערים הישראלים בקיץ שעבר.

כך, הקמת ההתנחלות החדשה היא חלק ממערך רחב שאנו עדים לו בשנים האחרונות להעצים את ההתנחלויות באזור בית לחם וגוש עציון. בשני מקרים שונים בחודשים אפריל ואוגוסט 2014, הכריז הצבא על כמעט 5000 דונם באזור כאדמות מדינה שיוכלו לשמש בעתיד את פיתוח ההתנחלויות.

במקביל, מועצה מקומית אפרת מקדמת הקמת שכונה חדשה המוכרת בשם א-נחלה או גבעת עיטם, צפון מזרחית להתנחלות אפרת ובצמידות לבית לחם, שתכפיל את גודל ההתנחלות. כמו כן ראשי המתנחלים ביחד עם הצבא מקדמים בימים אלו סלילת כביש חדש, עוקף מחנה פליטים אל-ערוב, אשר ישרת את מתנחלי גוש עציון וקריית ארבע. באופן אירוני, הכביש החדש אמור להרחיק את המתנחלים ממחנה הפליטים אל-ערוב, באופן הפוך מהקמת ההתנחלות החדשה.

התכניות השונות, כל אחת בנפרד ובוודאי כולן יחדיו, מעצימות את שליטת ההתנחלויות על חשבון הקמת מדינה פלסטינית עתידית ומאפשרות את הגדלת מספר המתנחלים באזור באופן משמעותי.

alArubSettlement250515