טוען..

תוכנית הממשלה לחיזוק האחיזה היהודית במזרח ירושלים

תוכנית הממשלה לחיזוק ירושלים

בתשעה באוגוסט 2005 קיבלה ממשלת שרון את החלטה מס' 4090 בדבר "סדרי עדיפויות – חיזוק העיר ירושלים". ההחלטה קובעת כי במהלך השנים 2013-2006 תקצה ממשלת ישראל 50 מיליון ₪ בשנה לפיתוח מרחב העיר העתיקה והר הזיתים. לסכום זה יתווסף בכל שנה סכום של כעשרה מיליון ₪ מתקציב משרד התיירות. סה"כ קובעת ההחלטה כי הממשלה תשקיע בפרויקט כ- 480 מיליון ₪ מתקציב המדינה.

בפועל מיושמת החלטת הממשלה על מנת לשנות באופן קיצוני את הסטטוס קוו הפוליטי והדתי במזרח ירושלים ולהעמיק את האחיזה היהודית בשכונות הפלסטיניות סביב העיר העתיקה.

המשך יישום התוכנית יהפוך את נושא ירושלים בכלל ואת נושא סביבת העיר העתיקה לבלתי פתיר וימנע כל אפשרות להגיע להסדר בין ישראל לפלסטינאים. יתרה מכך, לפעילות הממשלה במזרח ירושלים השלכות מיידיות על חיי הפלסטינאים המתגוררים בעיר ועל היכולת להקטין את המתח והחיכוך בין יהודים למוסלמים באזור נפיץ זה.

עיקרי התוכנית:

המידע מבוסס על מסמך אישור תקציב התכנית 2008, ומחוברות עדכון הפרוייקט שהוכנו על ידי הרשות לפיתוח ירושלים (מינואר ומאוגוסט 2008).

 1. פרוייקט השטחים הפתוחים:

"מטרת התכנית היא ליצור רצף גנים העוטרים את העיר העתיקה". מפת התכנית כוללת את כל השטחים הפתוחים שמסביב לעיר העתיקה, והיא עוברת בשכונות הפלסטיניות סילוואן, ראס אלעמוד, וואדי ג'וז, א-צוואנה, שייח' ג'ראח, א-טור ושכונות נוספות.

מפת השטחים הפתוחים של התכנית הממשלתית

 

 • תוכנית מורדות הר הצופים – תוכנית להקמת גן לאומי במורדות המזרחיים של הר הצופים בעלות של 7 מיליון ₪.
 • עמק צורים – 1 מיליון ₪ (בנוסף ל-6 מיליון ₪ שהושקעו בעבר כפי הנראה ע"י העירייה ומשרד התיירות) גן לאומי מוכרז משנות התשעים. בגן פועל אתר "החוויה הארכיאולוגית" לסינון שפכי הר הבית בניהול רט"ג ועמותת אלע"ד, בו מבקרים עשרות אלפי בני נוער וחיילים. כמו כן מתוכננים במקום מרכז מבקרים לרט"ג ומסעדה.
 • פתחת הקדרון – 4 מיליון ₪. שטח הנמצא בין המטה הארצי לבין עמק צורים במורד וואדי ג'וז ושייח ג'ראח. התכנית היא להקים בשטחים הלא בנויים שבאזור זה גן לאומי שיהווה גן תנכ"י לשחזור עולי הרגל לירושלים. נכון לעכשיו התכנית נמצאת בבדיקות היתכנות.
 • עמק המלך צפון – 10 מיליון ₪. המשך של עמק צורים דרומה לכיוון נחל קדרון – האזור תוכנן וגודר, ובוצעו עבודות שיקום נוף.
 • טיילת רכס הר הזיתים (טיילת האמצע) – 10 מיליון ₪. טיילת נופית מתוכננת באמצע הגובה של רכס הר הזיתים.
 • עמק המלך מרכז – 2 מיליון ₪. גן בין כביש העופל לבין דרך יריחו, במורד הואדי מגת שמנים. הגן תוכנן באופן מלא, מוכן לביצוע אך בעלי הקרקע, הכנסיה הפרנציסקנית, מסרבים לאפשר פתיחת הגן לקהל הרחב.
 • עמק המלך דרום – 7 מיליון ₪. בין הר הזיתים לבין מעיין השילוח לאורך ציר המונומנטים בנחל קדרון. הקמת טיילת, שיקום נופי ותאורה.
 • גיא בן הינום – 3.5 מיליון ₪. עבודות השיקום והפיתוח החלו בשנים האחרונות.
 • בית הקברות הסמבוסקי – 3.5 מיליון ₪. תכנית לשיקום בית עלמין יהודי עתיק במורדות הר ציון.

 

 1. פרוייקט הר הזיתים

התכנית כוללת שיקום, אחזקה ואבטחה של בית הקברות היהודי בהר הזיתים, ששוכן בין שכונות פלסטיניות.

 • אבטחה – 16 מיליון ₪ (+2 מיליון ₪ מתרומות). תכנית מקיפה לאבטחת הר הזיתים והסביבה. העלות השנתית של האבטחה תעמוד על כ-3 מיליון ₪.
 • שיקום בית העלמין – 35 מיליון ₪. שיקום חלקות הקבורה והמצבות.
 • שילוט הר הזיתים והשטחים הפתוחים – 2 מיליון ₪. תכנית לשילוט במטרה לאפשר התמצאות בהר הזיתים וסיור בכל החלקות "תוך המחשת עוצמת ההר למבקרים".
 • מרכז מידע ותיעוד הר הזיתים – 15 מיליון ₪. מיפוי של כל הקברים, הקמת מערכת ממוחשבת (GIS) ואתר אינטרנט. בנוסף מתוכננת הקמת מבנה למרכז מבקרים ומידע בשטח בית העלמין, קרן היסוד קנדה תתרום לבנייתו 10 מיליון דולר. יש לציין שעמותת אלע"ד הקימה מרכז מבקרים זמני בהר הזיתים (כפי הנראה ללא היתר), והיא מרכזת את המיפוי והמערכת הממוחשבת.
 • נקיון ואחזקה בהר הזיתים – לאחר שיקום ראשוני ופינוי האשפה (בו הושקעו 1 מיליון ₪) מתבצע ניקיון על בסיס יומיומי בעלות שנתית של 700 אלף ₪.
 • תיירות להר הזיתים – הפרוייקט כולל אירועים שנתיים, הקמת אתר אינטרנט והעלאת המודעות להר הזיתים. המארגנים מעידים על שילוש מספר המבקרים בהר הזיתים. יש לציין שאתר האינטרנט הוקם זה מכבר ע"י עמותת אלע"ד.

 

 1. פרויקטים נוספים:

במסגרת התוכנית מתוכננת השקעה של כ-150 מליון ₪ בפרוייקטים שונים בעיר העתיקה והשקעה נוספת של כ- 328 מליון ₪ לפיתוח תיירותי בכלל המרחב.

משמעות יישום החלטת הממשלה

מימוש התוכניות הממשלתיות ישנה ללא היכר את מפת מזרח ירושלים ויהפוך את הסדר השלום העתידי באזור לבלתי אפשרי.

הדוגמאות שלהלן ממחישות את האידיאולוגיה מאחורי התוכנית הממשלתית:

1. תכנית מורדות הר הצופים – על אף שאזור מורדות הר הצופים איננו חלק מאזור "האגן הקדוש" כוללת התוכנית החלטה להכריז על השטח ממזרח להר הצופים, בין השכונות עיסאוויה וא-טור, כגן לאומי אשר יחצוץ בין שתי השכונות וינתק את פוטנציאל הרצף הטריטוריאלי הפלסטינאי במזרח העיר. הקמת הפארק תסייע ליצירת רצף טריטוריאלי בין אזור E1 ומעלה אדומים שינתק את הרצף בין צפון הגדה לדרומה.

גנים לאומיים והחיבור לתכנית E1

2. השלמת ההשתלטות של עמותות ימין על מתחמים בשכונות פלסטיניות – כמעט כל חלקי התכנית כוללים גם התנחלויות של עמותות ימין. למשל, בהר הזיתים מבקשת תוכנית הממשלה להקים מרכז מבקרים (כפי הנראה בניהולה של עמותת אלע"ד), ולהפוך את ההר לאתר עלייה לרגל לתיירים יהודים. מימוש התכנית יחבר בין ההתנחלויות שהוקמו בשנים האחרונות בקרבת הר הזיתים. דבר דומה מתוכנן בשכונת שייח' ג'ראח בה מתוכנן פארק תנ"כי "פתחת קדרון" על כל השטחים הפתוחים שנותרו לא בנויים באזור. בשייח' ג'ראח הוקמו מספר מתחמי התנחלות בשנים האחרונות והפארק ישלים את השליטה היהודית גם במעטפת השכונה.

בתי מתנחלים בבית הקברות בהר הזיתים

3. מעורבות עמותות ימין בתכנית – לשם ביצוע התוכנית נעזרת הממשלה בקבלני משנה, ביניהם עמותת אלע"ד. עמותת אלע"ד פועלת בשנים האחרונות, יחד עם גופים נוספים, להעמקת האחיזה היהודית בלב השכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים באמצעות מיזמי תיירות, ארכיאולוגיה, מחקר ומורשת במטרה למנוע אפשרות להסדר עתידי בירושלים. עדי מינץ, חבר הנהלת אלע"ד הסביר בשעתו בעיתון הארץ: "המטרה שלנו היא לאחוז מאחזים במזרח ירושלים וליצור מצב בלתי הפיך באגן הקדוש שסביב העיר העתיקה".

 

סיכום הממצאים:

 • ממשלת ישראל משקיעה מדי שנה עשרות מיליוני שקלים בפיתוח פרויקטים ומיזמים במזרח ירושלים במטרה לחזק את האחיזה היהודית במזרח העיר ולשנות את הסטטוס קוו הקיים.
 • התוכנית מיושמת בשטח בשיתוף עם עמותות ימין אידיאולוגיות ובמטרה ליצור רצף התיישבותי יהודי בשכונות הפלסטינאיות במזרח ירושלים.
 • התוכניות לפיתוח נעשות באופן חד צדדי ללא שילובם של תושבי מזרח ירושלים הלא יהודיים בתכנון ובמימוש התוכניות באזור. תושבי מזרח ירושלים הפלסטינאים נאלצים להתמודד עם עובדות בשטח ללא יכולת ממשית להתנגד או לקדם תוכניות פיתוח משל עצמם.
 • מימוש התוכנית בשטח ישנה כליל את מפת האזור, יחריף את המתח בין יהודים למוסלמים ויחבל באפשרות להגיע להסדר עתידי בין ישראל לפלסטינאים במסגרת פתרון שתי המדינות.