טוען..

עיריית ירושלים פותחת מעיין לישראלים בלבד

בימים אלה משקיעה עיריית ירושלים מאות אלפי שקלים כדי להעתיק את מחסום הכניסה לישראל כך שהמעיין "עין ח'ניה" ייסגר לכניסת פלסטינים ויהפוך למעיין לישראלים בלבד.

המעיין עין ח'ניה ששוכן על הקו הירוק באדמות הכפר וולג'ה באזור נחל רפאים, משמש במשך דורות את תושבי הכפר הפלסטיני כמקור מים לשתיה, להשקיית הצאן והגידולים החקלאיים ולנופש ופנאי. המעיין גם מהווה אתר תיירות למטיילים ישראלים רבים מירושלים והסביבה. במשך עשרות שנים שימש המעיין את המבקרים הישראלים והפלסטינים בכפיפה אחת, ללא ארועים חריגים.

בשנת 2010 הקימה ישראל את גדר ההפרדה בסמוך לבתי וולג'ה והפרידה בינם לבין המעיין ושטחים נרחבים מאדמותיהם. יחד עם זאת, עדיין יכלו התושבים להקיף את הגדר ולהגיע למעיין במכונית או ברגל, משום שמחסום הכניסה לישראל הוצב בהמשך הכביש במרחק של כ-1.5 ק"מ מהמעיין.

ב-2013 אושרה תוכנית מס' 12222 שמייעדת את אזור המעיין ונחל רפאים לגן לאומי, והממשלה באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים השקיעה מיליוני שקלים בפיתוח ושיפוץ המעיין. בעקבות השיפוצים והרחבת הפעילות במעיין הוחלט להעביר את מחסום הכניסה לישראל כ-2.5 ק"מ מערבה, כך שפלסטינים לא יוכלו יותר להגיע למעיין.

ב-12/2/18 אישרה ועדת המשנה למתקנים בטחוניים של הועדה המחוזית לתכנון ובניה את העתקת המחסום למקומו החדש. התירוץ של משרד הביטחון היה "צורך בטחוני". אך מסתבר שמאחורי הצורך הבטחוני עומדת הדרישה של עיריית ירושלים לפתח את המעיין כאתר לישראלים בלבד. השר לענייני ירושלים, זאב אלקין, אף כתב זאת במפורש בעמוד הפייסבוק שלו: "כעת מטרתנו היא להעביר את המחסום המשטרתי לאחרי הפארק בכדי להנגיש את הפארק לכל תושבי ירושלים!".

 

המחטף של עיריית ירושלים – הפרת צו של בית משפט, והשקעה של מאות אלפי שקלים

בתום הדיון בועדת המשנה למתקנים בטחוניים (ביום רביעי 12/2/18), התחייבה היועצת המשפטית של משרד הבטחון שלא יוציאו היתר בניה במשך שבוע כדי לאפשר לתושבי וולג'ה, שהתנגדו להעתקת המחסום, להגיש עתירה לבית המשפט. אך כבר באותו יום אחר הצהריים החלו העבודות באתר החדש, והן נמשכו ברצף במשך 48 שעות בלילה וביום. בירור שערך עורך הדין ג'יאת' נאסר שמייצג את תושבי וולג'ה העלה שעיריית ירושלים "התנדבה" לממן ולבצע בעצמה את עבודות התשתית להעתקת המחסום (במקום משרד הביטחון), ככל הנראה כדי לקבוע עובדות בשטח לפני הגשת העתירה.

ב-15/2/18 הוציא כב' השופט עודד שחם בבית המשפט המחוזי בירושלים צו מניעה האוסר על העירייה לבצע כל עבודות בשטח. אך העירייה הפרה את צו בית המשפט והמשיכה את העבודות, במעורבות ישירה של מנכ"ל העירייה. גם המשטרה שנקראה למקום כדי להפסיק את העבודות טענה בפני הפעילים שהזעיקו אותה כי מפקד התחנה נתן אישור לעבודות, למרות שאין בידי המשטרה צו מבית המשפט שמבטל את צו המניעה.


עבודות של העירייה בליל 15/2/18, לפני ביטול צו המניעה

בתוך כמה שעות, בעשר בלילה, הגישה העירייה לבית המשפט טענה חדשה, לפיה העבודות שהיא מבצעת במקום אינן לפי היתר הבניה שטרם הוצא לצורך הקמת המחסום, אלא לפי היתר של רשות התמרור המקומית, כאילו מדובר בעניין תמים של תחבורה והסדרי תנועה. בנוסף טענה העירייה שהפסקת העבודות בשלב זה מסכנת את התנועה ולכן חייבים להשלימן. על בסיס טענה זו, ביטלה שופטת תורנית את צו המניעה והתירה לעירייה להשלים את העבודות. ביום שישי, 16/2/18, קצת לפני שבת, הושלמו כמעט כל עבודות התשתית להעתקת המחסום – על ידי העירייה ועל חשבונה.

עבודות על מחסום וולג'ה 16/2/18 עין ח'ניה