טוען..

הבניה בהתנחלויות באזור הבקעה בשנת 2019

הסקירה שלהלן היא נספח של דו"ח הבניה בהתנחלויות – ספירת שלום עכשיו לשנת 2019.


1. רקע: הבקעה – ההתנחלות קטנה והשתלטות גדולה 

מאז 1967 ניסו ממשלות ישראל לעודד את ההתנחלות בבקעת הירדן באמצעות תמריצים שונים. לאחרונה הכריז ראש הממשלה על הכוונה לספח את הבקעה והציג מפה של כ-22.3% משטח הגדה המערבית בבקעת הירדן, עם 30 התנחלויות ו-18 מאחזים בלתי חוקיים המיועדים לסיפוח. לצורך סקירה זו, השתמשנו בגבולות הבקעה כפי שהוצגו במפת הסיפוח המוצע של נתניהו.

למרות מאמצי הממשלות השונות, הן לא הצליחו להביא כמות מאסיבית של מתנחלים לבקעה. נכון להיום רק 12,788 מתנחלים מתגוררים בבקעה, כ-3% בלבד מציבור המתנחלים (מעניין להשוות את הנתונים הללו לגדה המזרחית, במדינת ירדן, שם הצליחה הממשלה הירדנית להביא מאות אלפי תושבים להתגורר בבקעה באותם תנאים אקלימיים ובמרחקים דומים ממרכזי הישוב בירדן).

יחד עם זאת, ההשתלטות על אדמות הבקעה היא כמעט מוחלטת. מאז 1967 ישראל מממשת מדיניות של נישול של הפלסטינים – רוב מוחלט של האדמות נתפס לצרכי שטחי אש ואימונים, ומאות אלפי דונמים הוקצו למתנחלים לצרכים חקלאיים. לפלסטינים נותרו שטחים מצומצמים בהם ישראל מתירה להם לבנות ולהתגורר במובלעות קטנות של כ-5% משטח הבקעה (באזור יריחו שנחשב שטח A, ובכמה כפרים קטנים שנחשבים אזור B). 95% מהבקעה נחשב אזור C בשליטה ישראלית מלאה, והמדיניות הישראלית היא לא להתיר כל בניה ופיתוח לפלסטינים.

כך, במציאות שבבקעה: מיעוט קטן של תושבים (12,788 מתנחלים) שולט ב-95% מהקרקע, ולרוב הפלסטיני (52,950 תושבים – 81% מתושבי הבקעה), נותרו מובלעות קטנות על פני כ-5% מהשטח.

 

2. הבניה בהתנחלויות בבקעה בשנת 2019

בעשור האחרון נבנו בהתנחלויות בבקעה בממוצע 103 יח"ד בשנה, כשעיקר הבניה היתה בהתנחלויות גדולות יחסית בשוליים המערביים הבקעה: בכוכב השחר, אלון, מצפה יריחו.

בשנת 2019 החלו להיבנות בהתנחלויות הבקעה 110 יח"ד בהתנחלויות ובמאחזים, קצת מעל הממוצע. יתכן שניתן לומר שבשלוש השנים האחרונות חלה עליה יחסית בהתחלות הבניה בבקעה, אך לא מדובר במגמה מוחלטת חד משמעית.

בין השאר הוקמו 10 יח"ד חדשות במאחז קדם ערבה, מה שהופך אותו למאחז גדול עם עשרות משפחות. במאחז מול נבו, שהיה חוות בודדים עם תושבת אחת וכמה עובדים, נוספו בשנתיים האחרונות כ-8 משפחות, ובשנתיים האחרונות הוקמו בו 5 קרוואנים חדשים (של אמנה).

קרוואנים חדשים במאחז מול נבו, פברואר 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. התנחלויות חדשות (מאחזים) בבקעה

ב-2012 החלה תופעה של הקמת מאחזים בלתי חוקיים חדשים, בעיקר בשיטה של חוות חקלאיות שמאפשרות עם מספר מתנחלים מצומצם להשתלט על שטחים גדולים באמצעות מרעה והרחקה של חקלאים פלסטינים מאדמותיהם. ראו הרחבה על שובה של שיטת המאחזים כאן. מתוך 40 המאחזים שהוקמו מאז 2012 30% (12 מאחזים) היו בבקעה. ההשתלטות על השטחים הנרחבים, ובמיוחד ההצקות וגירוש חקלאים פלסטינים ע"י מתנחלים מהמאחזים הללו – ניכרים היטב בשטח.

בשנת 2019 הוקמו בבקעה 4 מאחזים חדשים: מצפה התורה (חווה חקלאית לימודית לנערי ישיבה חרדים, בצמוד להתנחלות מצפה יריחו), רימונים צפון ומצפה כרמים מזרח – חוות חקלאיות בסביבת ההתנחלות כוכב השחר (חוות אלה לעתים "נודדות" ממקום למקום); משכיות דרום (חווה חקלאית מדרום להתנחלות משכיות בצפון הבקעה, ממערב לכביש אלון).

4. כפר סטודנטים בהתנחלות מכורה (בבקעה)

אחת הדרכים לעודד ולחזק את ההתנחלויות היא ע"י הקמת כפרי סטודנטים, שבהם הסטודנטים נהנים ממגורים מוזלים ומלגת לימודים בתמורה לפעילות קהילתית בהתנחלות. בשנים האחרונות קמו כמה כפרי סטודנטים בהתנחלויות (בין השאר במאחז פני קדם מדרום מזרח לבית לחם; בהתנחלות רימונים; בהתנחלות אלמוג ועוד). בשנה האחרונה הוקם כפר סטודנטים חדש בהתנחלות מכורה בצפון הבקעה.

כפר הסטודנטים בהתנחלות רימונים