טוען..

המנהל האזרחי: אפליה קיצונית בהיתרי הבניה ואכיפה פלסטינית לעומת המתנחלים

בדיון בוועדת חוץ וביטחון על שטחי C ("השתלטות הרשות הפלסטינית על השטחים הפתוחים ביו"ש" והמענה הישראלי") שהתקיים בכנסת ביום רביעי, 19 ליולי, 2023, סיפקו אנשי המנהל האזרחי והשר סמוטריץ' מידע על היקפי הבניה הישראלית והפלסטינית לצד עבודות האכיפה בגדה המערבית וכן על התוכניות שמקדם השר סמוטריץ' בשטחים.

  • 1. מתוכננת לקום יחידת אכיפה חדשה של מג"ב שתצטרף ליחידת האכיפה של המנהל האזרחי הקיימת היום בשטחי C.
  • 2. הרחבת אכיפה בשטחי A ו B. היום ומאז הסכמי אוסלו, לצבא אין סמכות להריסות מבנים של פלסטינים בשטחי A ו-B אלא במקרים חריגים במיוחד מתוקף שיקוליים ביטחוניים.
  • 3. כדי להשתלט על אדמות נוספות בשטח C, מנהלת ההתיישבות תשקיע בקידום שטחי חקלאות למתנחלים ובייעור שטחים.
  • 4. מנהלת ההתיישבות תקדם הסדרה של חוות הרועים הלא חוקיות ( כ 50), שמטרתן להשתלט על שטחים פתוחים בגדה.
  • 5. המנהל האזרחי מודה כי 95% מבקשות היתרי הבניה של פלסטינים בשטחי C נדחות. בפועל בעשרים השנים האחרונות ניתן בממוצע פחות מ 10 היתרים בשנה. עפ"י המנהל חיים בשטחי C מעל 300 אלף פלסטינים.
  • 6. בשנת 2022 ובמחצית הראשונה של 2023 נהרסו 770 מבנים של פלסטינים בשטחי C.
  • 7. באותה תקופה נהרסות רק 88 מבנים בהתנחלויות, ובפועל ככל הנראה מדובר על מבנים במאחזים לא חוקיים של נוער הגבעות שנהרסים ע"י הצבא ונבנים מחדש

 

הרחבת האכיפה בשטחי C והריסות מבנים של פלסטינים בשטח A ו-B

השר סמוטריץ' אמר  כי יש להרחיב את הפיקוח והאכיפה של בניה בשטחי A ו B.. כיום לצבא אין סמכות להרוס מבנים אלא בשטחי C ומלבד שיש שיקולים ביטחוניים חריגים.  . לצורך חיזוק מערך האכיפה בשטחי C מתוכננת לקום יחידה של משמר הגבול אשר תתמקד באכיפה ותסייע ליחידת האכיפה של המנהל האזרחי לקדם הרס מבנים לא חוקיים. בפועל עיקר עבודת היחידה יתמקד באכיפה מול פלסטינים . מה שיוביל לפגיעה בפיתוח ובנייה פלסטינית.

 

היתרי בניה והריסות מבנים בשטחי C

בדיון שהתקיים בכנסת, המנהל האזרחי והשר לא הסתירו את האפליה המבנית נגד פלסטינים. לדבריהם, 95% מבקשות הבניה של פלסטינים נדחות, בעוד רוב מכריע של בקשות המתנחלים מאושר. בפועל, המצב ככל הנראה חמור עוד יותר. כך למשל בין השנים 2016 – 2018 ניתנו 21 היתרי בניה בלבד לפלסטינים כאשר בלפי דברי המנהל האזרחי, בשטח חיים  יותר מ-300 אלף.

חשוב לציין כי לפי הנתונים שנמסרו לעמותת במקום בין השנים 2016 – 2020 הפלסטינים הגישו 2550 ואושרו 24 מבנים. המידע שקיבלה עמותת במקום מעיד על סירוב של 99% מבקשות הבניה. (לקריאה נוספת על היתרי בניה לפלסטינים בדוח במקום)

 

גם באכיפה ניתן לראות פער בין הריסת מבנים של מתנחלים ופלסטינים. בשנת 2022 בלבד המנהל האזרחי הרס כ-550 מבנים פלסטינים בשטח C שנגדם הוצאו צווי הריסה (כ 37%), מתוך כ 1,600 מבנים שהמנהל איתר והגדיר כלא חוקיים. חשוב לציין כי לפלסטינים בשטח C אין אפשרות אמיתית לקבל אישור בניה מאחר והמנהל האזרחי, מלבד מבנים בודדים, לא מאשר תוכניות בניה עבור פלסטינים. לכן, בלית ברירה, פלסטינים שחיים בשטח C נאלצים לבנות ללא אישורים. לעומת זאת, המנהל הרס 67 מבנים של מתנחלים מתוך 340 מבנים לא חוקיים שאותרו (פחות מ 20%). יש לציין כי בעבר המנהל האזרחי ספר את מבני המתנחלים שנהרסו באופן כזה שאם מבנה אחד במאחז של נוער הגבעות נהרס מספר פעמים, הוא נספר כמספר הפעמים שנהרס. המשמעות היא שפעול לא נהרסו 67 מבנים של מתנחלים, אלא ככל הנראה מספר מאחזים של נוער הגבעות אשר נהרסים ונבנים מחדש פעם אחר פעם.

 

לקריאת דוח שלום עכשיו על היתרים והריסות מבנים פלסטינים בשטחי C.

 

תוכניות להשתלט על שטחים פלסטינים בשטחי C

השר סמוטריץ' הציג בדיון 3 מרכיבים נוספים להשתלט על אדמות בגדה המערבית. השר ציין כי מנהלת ההתיישבות תפעל לקדם חלקאות של מתנחלים ותשקיע בייעור באדמות המוכרזות אדמות מדינה. בנוסף, מנהלת ההתיישבות תפעל להכשיר את כל החוות החקלאיות הלא חוקיות (כ 50), שכל מטרתן להשתלט על שטחי מרעה של פלסטינים.

 

 

ציטוטים נבחרים מפרוטוקול הדיון:

סא"ל אדם אבידן, ראש ענף תשתית במנהל האזרחי:

"המנהל האזרחי נותן הרשאה לתכנון למועצה או למשרד השיכון או בעל הקרקע. בהמשך מוגשים תוכניות מתאר לבניה.

המתנחלים מקבלים היתר בניה מהמועצה המקומית/אזורית.

הפלסטינים מקבלי היתר מגופי התכנון של המנהלה אזרחי.

בניה למתנחלים: ממוצע של בין 5,000 ל 10,000 יחידות דיור (יחד) בשנים האחרונות.

בניה פלסטינית: כמה מאות יחד בשנה. לרוב מבנים יחידים או מתקנים.

בשני המגזרים כאשר אין תב"ע והיתר בניה, הבניה נחשבת לא חוקית.

95% מפניות הפלסטינים לבניה מסורבות. מסיבות תכנוניות ומדיניות.

במגזר הישראלי לא משתמשים במונח סירוב בניה. בפועל 60-70% מהתוכניות שמוגשות ונדונות מאושרות."

סא"ל באבידן, לא המשיך להסביר את תהליך הבניה בהתנחלויות, אבל אנחנו בשלום עכשיו, מניחים שרוב התוכניות שלא מאושרות בדיון הראשון, עוברות שינויים ומוגשות מחדש לאישור. כלומר, כמעט ולא מסורבות תוכניות בניה למתנחלים.

כמו כן, סא"ל אבידן אמר כי המנהל האזרחי מעריך שבשטחי C חיים יותר מ 300 אלף תושבים פלסטינים וחצי מיליון מתנחלים.

עפ"י אבידן, בשנת 2022 אותרו כ 1,600 מבנים לא חוקים במגזר הפלסטיני שמתוכם נהרסו 550 מבנים.

יתרה מזאת, במחצית הראשונה של 2023 אותרו כ 1,000 מבנים לא חוקים פלסטינים ונהרסו כ 220 מבנים.

אבידן ציין להערכת המנהל האזרחי יש בסה"כ כ-8,000 מבנים בלתי חוקיים של פלסטינים וזה כולל בארות מים, גדרות ומבנים ארעיים.

אבידן ציין כי בין השנים 2000 ל 2020 ניתנו 220 היתרי בניה בלבד לפלסטינים. המשמעות היא ממוצע של 10 היתרי בניה בשנה. עפ"י אבידן, בשנים 2016 – 2018 ניתנו 21 היתרי בניה לפלסטינים כך שממוצע עמד על כ-7 היתרי בניה בשנה.

 

במקביל, אבידן ציין שב-2022 אותרו 340 מבנים שנבנו בהתנחלויות ללא היתרים ומתוכם נהרסו 67 מבנים.

לדבריו, במחצית הראשונה של 2023 אותרו 266 מבנים לא חוקיים בהתנחלויות ונהרסו 21 מבנים. כלומר על אף העליה בהיקף הבניה הלא חוקית בהתנחלויות ובמאחזים, ישנה וירידה באכיפה כלפי המתנחלים. חשוב לציין כי פעמים רבות כאשר המנהל האזרחי הורס מאחז של נוער הגבעות, המאחז נבנה שוב, ואז המנהל הורס אותו שוב, וחוזר חלילה. לכן, 67 המבנים שנהרסו אינם בהכרח מעידים על כמות המבנים שנהרסים, אלא על כמות הפעמים שהנהל הרס מבנים ארעים במאחזים חדשים.

 

כאשר מדובר בבניה לא חוקית בתוך תב"ע בתוקף אז מי שאמור להוציא את הצו הוא לא המינהל האזרחי אלא הרשות המקומית והיא גם אחראית לביצוע האכיפה. אין לנו מידע על צווי ההריסה ומימושם בתוך תכניות בתוקף, המידע שדובר בועדה והמידע שברשותנו הוא רק מה שהמינהל עושה – מחוץ לתב"עות. כלומר על פי רוב במה שנקרא מאחזים. אין מידע על בניה לא חוקית בתוך "התנחלויות".

 

 

מרקו, מנהל יחידת הפיקוח:

"פלישה באדמות מדינה שמאותרת, ניתן לעקור אותה תוך 90 יום ללא הליך משפטי.

בניה בלתי חוקית באזור שהמנהל מגדיר כאזור עדיפות א': שטחי אש, איזור חומת ההפרדה או לצד דרכים ראשיות, העיקרה נעשית תוך 96 שעות ורק בג"ץ יכול לעכב אותה."

 

השר במשרד הבטחון ושר ההתנחלויות, בצלאל סמוטריץ':

"אנחנו בונים מחדש מערכת האכיפה. אכיפה לפי שיקולים מדיניים כולל פעילות בשטחי A ו B בהתאם לשיקולי ביטחון לאומי. הכוונה ליצור יחידה של מג"ב לצרכי אכיפה בניה בלתי חוקית בלבד ותצטרף למערכת האכיפה של המנהל האזרחי.

כדי למנוע הרחבת הנכוחות הפלסטינית בשטח, יש כוונה לקדם חקלאות במאות אלפי דונמים המוגדרים אדמות מדינה. לצד זה, ישנן תוכניות לייעור אדמות מדינה בגדה המערבית.

המנהל האזרחי עובד על הסדרת 50 החוות החקלאיות הפזורות בגדה המערבית.

סמוטריץ' מודה שמבחינת הצבא העברת הסמכויות למנהלת ההתיישבות הוא שינוי דרמתי. הצבא נאלץ להתחשב בשיקולים אזרחיים, בעוד בסיס החשיבה של הצבא מתמקד בשיקולים ביטחוניים.

 

ח"כ והרמטכ"ל לשעבר, גדי אייזנקוט:

למיטב זכרוני 60% מסדרי הכוחות של צה"ל פועלים לשמור על הבטחון, הסדר ותחושת הביטחון בגדה המערבית.

 

שלום עכשיו: המערכה על שטחי C היא המערכה המתנחלית על שטחי A, B ו C ובעצם זו המערכה של ממשלת ישראל כנגד הפלסטינים וזכותם הבסיסית לפרנסה, בית וחיים הוגנים. אין מדובר בדיון על בעיות באכיפה כלפי פלסטינים, אלא בחיזוק הרדיפה ופגיעה של מנגנוני הבטחון בחיים האזרחיים של הפלסטינים בגדה המערבית. נתניהו מינה את סמוטריץ' כשר הסיפוח ומאפשר למנגנון הסיפוח שהוקם לפגוע בכל סיכוי לחיים של שלום וחיים סבירים לפלסטינים תחילה, אבל בסיכום הכללי מדיניות האפליה תפגע בכל תושבי הארץ.