טוען..

מתנחלים פלשו לבית בחברון בנסיון להקים התנחלות חדשה

היום אחר הצהריים נכנסו כ-50 מתנחלים לבית אבו רג'ב בחברון (המכונה ע"י המתנחלים "בית המכפלה") בנסיון להקים במקום התנחלות חדשה. אם יצליחו המתנחלים להתבסס במקום ולא יפונו, הדבר עלול להביא להטלת הגבלות תנועה חדשות על הפלסטינים באזור כולל על שני בתי ספר פלסטינים הסמוכים לבית, ולהגביר את החיכוך והמתיחות בחברון. לטענת המתנחלים הם רכשו חלק מהזכויות בבית מהבעלים הפלסטינים, אך עד כה הם לא הצליחו להוכיח את טענותיהם בפני הועדה לרישום ראשון, שהיא הגוף הקובע בנושאים אלה.

שלום עכשיו: "לאחר שכשלו פעם אחר פעם בהוכחת בעלות, החליטו המתנחלים לצפצף על החוק ולפלוש למקום, במטרה להקים התנחלות לא חוקית שתבעיר את האזור. אנו קוראים לראש הממשלה לנקוט באפס סובלנות אל מול חבורת העבריינים ולהורות מיד על פינוי בית המכפלה"

ההשלכות של הקמת התנחלות חדשה בבית אבו רג'ב

בית אבו רג'ב הוא מבנה גדול (יכול לאכלס כ-10 משפחות, קרי כ-50 מתנחלים או יותר) מדרום למערת המכפלה בחברון. הבית ממוקם ליד בתים פלסטיניים בין שני בתי ספר יסודיים פלסטיניים, אשר סובלים רבות מהתקפות ומעצרים בידי כוחות הבטחון בשל המיקום הקרוב לציר נסיעה המשמש את המתנחלים ואת האוטובוסים של המבקרים במערת המכפלה ובשל תופעות של זריקת אבנים ע"י ילדים פלסטינים כלפי ישראלים. באזור בית המכפלה אסור לפלסטינים לנסוע בכלי רכב אך מותר להם ללכת רגלית ברחוב.

כניסת עשרות מתנחלים לבית המכפלה עלול לגרורה החמרה באמצעי הבטחון ובהטרדות היומיומיות כלפי התושבים הפלסטינים שכבר היום נאלצים לעבור בדיקות חוזרות ונשנות במחסום הסמוך ולעתים ברחוב, לצד אפשרות לשינוי במערך האזורים המותרים לתנועה בסביבה. בנוסף קיים חשש להטרדות הדדיות יומיומיות בין המתנחלים ושכניהם הפלסטינים ובמיוחד ילדי בתי הספר הסמוכים.

המצב המשפטי

במארס 2012 נכנסו כ-100 מתנחלים לבית המכפלה בטענה שרכשו אותו מבעליו החוקי. כעבור כחודש החליט צה"ל החליט לפנות את המתנחלים משום שלא הוצגו מסמכי רכישה כדין. מאז הספיקו המתנחלים להגיש מסמכים לועדה לרישום ראשון, שהיא הגוף שקובע בנושאי רישום מקרקעין בשטחים. במסגרת הדיונים בועדה לרישום ראשון, טענו בעלי הבית הפלסטינים כי המסמכים שהציגו המתנחלים הם מזוייפים.

בדצמבר 2015 קבעה הועדה לרישום ראשון שהמתנחלים לא הצליחו להוכיח את הרכישה משום שלא הגישו מסמכים מקוריים, ויש טענות לזיוף. המתנחלים ערערו על ההחלטה בפני ועדת הערר שקבעה במאי 2017 כי יש להחזיר את התיק לדיון בפני הועדה לרישום ראשון ולאפשר למתנחלים הזדמנות נוספת להציג את ראיותיהם. ועדת הערר קבעה במפורש שאין בהחלטה הזאת כדי לקבוע דבר על אמיתות הטענות של מי מהצדדים.

מתוך החלטת ועדת הערר בית המכפלה חברון

מתוך החלטת ועדת הערר, 21/5/17

כלומר, המצב המשפטי נכון לעכשיו הוא שהמתנחלים טוענים שהם רכשו חלק מהבית, אך עדיין לא הצליחו להוכיח זאת, וההליך בועדה לרישום ראשון עדיין לא הסתיים.

יתר על כן, גם אם טענתם תתקבל בסופו של תהליך, עדיין הם לא יוכלו להיכנס לבית באופן חוקי משום שהם טוענים שרכשו רק חלק ממנו ועד שלא תהיה חלוקה של הבית (מה שנקרא "פירוק שיתוף"), לא ניתן יהיה להיכנס אליו.

סמכות הממשלה להקים התנחלויות ולמנוע את הקמתן

חשוב לזכור שהמתנחלים לא יכולים לקבוע לבדם את מדיניות ישראל בשטחים, גם אם הם קונים באופן חוקי ובלי זיופים נכסים ובתים בחברון. הסמכות הבלעדית לאשר או לא לאשר הקמת התנחלות בחברון היא בידי ממשלת ישראל. לכן, כל רכישת קרקעות בשטחים ע"י ישראלים דורשת את אישור שר הביטחון, ואמנם במקרה הזה כבר ניתן אישור שכזה, עדיין בסמכות שר הביטחון להחליט אם לאפשר למתנחלים להיכנס ולהקים בבית התנחלות.
עו"ד עלא מחאג'נה, אחד מעורכי הדין שמייצגים את בעלי הבית הפלסטינים: "לאור טענות זיוף, דחתה הועדה לרישום ראשון את בקשת המתנחלים משום שלא הוגשו מסמכים מקוריים. על החלטה זו הוגש ערר והערר התקבל במובן שהתיק הוחזר לועדה לרישום ראשון על מנת לבחון מי מהמסמכים שהוגשו הוא מסמך מקורי או העתק מאושר ע"י נוטריון. ועדת העררים בשום אופן לא העניקה זכויות למתנחלים והיא ציינה שאין בהחלטתה לקבוע שום ממצא עובדתי לגבי הטענות של מי מהצדדים והחזירה את התיק להשלמת הבדיקות.
מה שקורה היום הוא מעשה פלישה לכל דבר ועניין והוא לקיחת חוק לידיים. גם אם היתה מתקבלת הבקשה לרישום ראשון, מדובר בזכויות במושע, של חלק מהנכס, ואין היא מעניקה סעד אופרטיבי של כניסה לבית, ובוודאי לא לפני שהתקבלה החלטה על הועדה לרישום ראשון.
זוהי התגובה של המתנחלים להחלטה של אונסקו והיא המשך לקריאתו של נתניהו לחזק את ההתנחלות בחברון. מדובר בתגובה פוליטית מגובה ע"י ראש הממשלה בתירוץ של תגובה להחלטת אונסקו.