טוען..

בגצ ידון היום בעתירת 104 תושבי בטן אלהווא העומדים בפני פינוי נגד האפוטרופוס הכללי

104 מתושבי שכונת בטן אלהווא (סילוואן) הגישו עתירה לבג"צ נגד האפוטרופוס הכללי בדרישה שיבטל את העברת הבעלות בקרקע עליה הם מתגוררים לידי המתנחלים.

בשנת 2001 הצליחו מתנחלים מ"עטרת כהנים" לקבל לניהולם הקדש יהודי (לא פעיל) מסוף המאה ה-19, שפעל בסילוואן לטובת יהודים תימנים עניים. באותה שנה שחרר לידיהם האפוטרופוס הכללי שטח בבטן אלהווא בסילוואן (שגבולותיו שנויים במחלוקת) לפי חוק סדרי משפט ומינהל (1970) שמאפשר ליהודים לקבל חזרה רכוש במזרח ירושלים שננטש במלחמת 1948.
עיקר טענות העותרים קשורות לשאלת הבעלות של הקדש בקרקע. לפי החוק העותמאני, בקרקעות מהסוג שבנדון, הקדשים יכולים לרכוש רק זכויות שימוש בקרקע ובמחוברין לקרקע ולא יכולים לרכוש בעלות של ממש. לכן, לפי טענת העותרים ההקדש פסק מלהתקיים מאז שהמבנים שהוקדשו פורקו ואינם (בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20).

בבטן אלהווא, כמו גם בשייח ג'ראח, מתנהל מאבק לפינוי של שכונה שלמה מתושביה הפלסטינים והחלפתם במתנחלים. המהלך המאורגן והממומן הזה מתנהל לפי חוק הסדרי משפט ומינהל (1970) שמאפשר ליהודים לקבל לידיהם חזרה רכוש שאבד להם במהלך המלחמה ב-1948, וזאת למרות שהחוק הישראלי לא מאפשר לפלסטינים שאיבדו רכוש באותה מלחמה לקבל אותו בחזרה.

ניתוח של חוק סדרי משפט ומינהל לאור כוונת המחוקקים מראה כי השימוש שעושים בחוק הזה האפוטרופוס הכללי והמתנחלים – לצורך פינוי שכונות שלמות במזרח ירושלים כדי להכניס בהם מתנחלים – עומד בניגוד גמור למטרות החוק כפי שראו אותו המחוקקים.

לקריאת ניתוח החוק לאור מטרות החקיקה – ראו כאן.

לקריאת פרוטוקול ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 5/8/1968, ראו כאן

מפה של בטן אלהווא סילוואן, מאי 2018, Silwan May

Map of Batan al-Hawa, May 2018