טוען..

בג"ץ צווי תיחום

במהלך חודש מאי 2004 הוציא אלוף פיקוד המרכז בהוראת הממשלה, צווי תיחום לחמישה מאחזים בלתי מורשים ברחבי הגדה המערבית. שלושה חודשים מאוחר יותר, באוגוסט 2004 הוצא צו תיחום למאחז שישי.

צו תיחום הנו הצעד המנהלי שבאמצעותו מתחיל ההליך החוקי לפינויה של התנחלות בלתי חוקית.

בעקבות הוצאת צווי התיחום עתרו תושבי המאחזים, תנועת אמנה, והמועצות האזוריות שבתחומם מצויים המאחזים, כנגד הכוונה לפנות את אותם המאחזים. בג"ץ דן בעניין ודחה את כל העתירות. דחייתם של העתירות פתחה לכאורה את הדרך לפינויים של ששת המאחזים המאחזים, אלא שהכוונה לפנותם מעולם לא הוצאה לפועל.

נוסיף, כי בעניין אי מימושם של צווי התיחום כתבה עוה"ד טליה ששון את הדברים הבאים:
"דוגמא בולטת להעדר אכיפה שמקורה בדרג המדיני היא אי ביצוע צווי תיחום. לעניין זה חומרה מיוחדת שכן אין מדובר בהעדר אכיפה בדרך של מחדל, אלא בהפסקת תהליך של אכיפה לאחר שבית המשפט העליון אישר את האכיפה. בכך מועבר מסר ברור למתנחלים, לחיילים, לשוטרים ולציבור בכלל, כי אין כוונה אמתית לפינוי המתנחלים ממאחזים בלתי מורשים. כי הדרג המדיני מדבר בשני קולות. הצהרות שלוחיו בבית המשפט העליון נותרו חלולות, בהעדר מעשה הנובע מהן, כאשר אין כל עילה משפטית לעיכוב… התנהלות זו מעבירה מסר שלילי בכל הנוגע לאכיפת החוק בקשר למאחזים הבלתי מורשים."

ובמקום אחר היא כותבת:
"תופעת המאחזים הבלתי מורשים מתרחשת לנגד עינינו זה שנים ארוכות, תוך ביצוע הפרות חוק חמורות ונמשכות. מעשים אלה ידועים לגורמי אכיפת החוק, רשויות המדינה והדרג המדיני של ישראל מזה שנים. כל השנים הללו לא נקטו הרשויות בצעדים נחושים לאכיפת החוק במטרה להפסיק מעשים אלה. להפך. כעולה מחוות דעת זו, עשו רשויות שונות של המדינה ככל יכולתן כדי לתמוך בתופעה, לממן אותה ולעודד אותה, וזאת ללא סמכות, ואף בניגוד לחוק. זהו המסר הכפול שעובר מזה שנים מהדרג המדיני אל הדרג הצבאי ורשויות המדינה ביחס למאחזים הבלתי מורשים. הצדקת אי ביצוע צווי התיחום שהוצאו ואושרו על ידי בג"ץ, במורכבות ההוצאה אל הפועל של צווי התיחום, אינה יכולה לעמוד לאורך זמן. ככל שחולף הזמן מעת אישור צו התיחום על ידי בג"צ ללא מימוש הצו, הולך ומתקבל הרושם כי אין כוונה ממשית לפנות את המאחזים הללו, ועולה חשש שמא זוהי עוד חוליה בתסמונת המסר הכפול."

מאחר שתוקפם של צווי התיחום מוגבל לשנתיים, תוקפם של חמישה צווי התיחום יפוג במהלך חודש מאי, ואילו תוקפו של הצו השישי יפוג במהלך חודש אוגוסט הקרוב.

בעתירה זו, מבקשת תנועת שלום עכשיו מבית המשפט להוציא צו על תנאי להורות לשר הביטחון ולאלוף הפיקוד להשיב, מדוע לא ינקטו בכל הפעולות הדרושות לאכיפת הכרזות על תיחום שטחי ששת המאחזים הבלתי-מורשים.

מדובר במאחזים: רמת גלעד-גבעת הדגל; צומת הטי-גבעת אסף; מעלה רחבעם; מצפה לכיש; עלי 762-גבעת הרואה (גבעת אפיריון); מצפה יצהר-נ.ג. 693 (גבעת יצהר).

ביום 6.6.06, לאחר שהמדינה האריכה את תוקפם של צווי התיחום, דחה בית המשפט את העתירה וקיבל את עמדת המדינה כי הפינוי יתבצע בעיתוי שיקבע הדרג המדיני. בשלום עכשיו הוחלט לקבל את החלטת בית המשפט ולקבל את ההמלצה לעתור מחדש אם צווי הפינוי לא ייצאו אל הפועל.