טוען..

צוות מעקב התנחלויות – מהו?

ההתנחלויות ותהליך השלום

אין ספק שההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית  מהוות מכשול עיקרי לכל הסכם שלום עתידי, האמור לאפשר הקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל בגבולות בטוחים. היום, לאחר שנים של התנגשויות אלימות וסבל רב, אך גם בלווית סימנים ראשונים של אופק מדיני, עולה ענין ההתנחלויות כנושא מרכזי בקביעת העתיד. שלום עכשיו מאמינה כי כל ניסיון להשיג יציבות באזורנו תוך חידוש המשא ומתן, יהיה חייב להיות מלווה גם בפינוי התנחלויות, באופן שיאפשר הקמת שתי מדינות לשני העמים.

לאחרונה התקבל עקרון "שתי מדינות לשני העמים" על קובעי המדיניות בארץ ובעולם. נוצר מצב שבעוד מקבלי ההחלטות מדברים על כך שזהו הפתרון האפשרי היחיד אשר ישמור על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, בשטח נוצרות עובדות אשר עלולות להיות בלתי הפיכות. צוותי השטח של שלום עכשיו נלחמים ונאבקים, גם כשהם נתקלים באלימות של מתנחלים כלפיהם, על מנת שהפתרון המדובר יהיה ניתן ליישום בשטח.

 פרוייקט מעקב התנחלויות

מאז שנת 1990 שמה לעצמה שלום עכשיו למטרה לספק מידע אמין ומדויק בנוגע להרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית וברצועת עזה. לשם כך גובש "פרויקט מעקב ההתנחלויות", אשר תפקידו העיקרי הוא להעביר לציבור הישראלי מידע באשר למתרחש בשמו ובמשאביו מעברו המזרחי של הקו הירוק. אנו מאמינים כי הכרת העובדות הבסיסיות לאשורן, מהווה תנאי לקיומו של כל דיון משמעותי באשר לעתיד שליטתה של מדינת ישראל בשטחים. הצורך ביצירת מקור מידע אזרחי ובלתי תלוי אשר שביכולתו לאתר, למיין ולפרסם את אותן עובדות, נובע מכך שרוב ממשלות ישראל מאז סוף שנות ה-70 עשו מאמץ (שהמתנחלים מצידם אף הם תרמו לו), להסתיר מעין הציבור הישראלי את היקף הפעילות והבניה בשטחים, ואת המחיר הכבד – הכלכלי, הבטחוני והחברתי – שמשלמת ישראל עבור הגשמת החזון המופרך של ארץ ישראל השלמה.

פרויקט מעקב התנחלויות מתמקד בעיקר בהיבטים הבאים של סוגיית ההתנחלויות:
• ההתפתחות הפיזית – היכן ומדוע ישנה פעילות בנייה והרחבה הקשורה להתנחלויות או לתושביהן? מהן המשמעויות קצרות וארוכות הטווח של אותן פעולות?
• כלכלה – כמה עולות ההתנחלויות ומי משלם עליהן?
• דמוגרפיה – כמה מתנחלים וכמה פלסטינים חיים בשטחים? מה הן הדינאמיקות הדמוגראפיות שניתן להצביע עליהן כיום?
• מנהל תקין – כיצד מתקבלות החלטות לגבי בנייה ופיתוח בשטחים? מי הם הגופים האחראים על התכנון והאכיפה של חוקי הבניה בשטחים?
• השלכות סביבתיות – מה הן ההשלכות הסביבתיות של ההתנחלויות והמשך הבנייה המתקיימת בהן?
מקורות המידע:
• סיורים ברחבי הגדה המערבית תוך התמקדות ומעקב מקרוב אחר התפתחות ההתנחלויות והמאחזים
• צילום אווירי תקופתי של כל ההתנחלויות והנקודות בהן ישנה נוכחות אזרחית ישראלית. צילומים אלו מושווים עם תצלומים קודמים על מנת לאתר ולכמת את השינויים על הקרקע
• פרסומים של גופים רשמיים של מדינת ישראל (כגון הלמ"ס ומשרד הפנים, פרסומי מכרזים, דו"ח המאחזים של טליה ששון)
• תשובות שניתנות לנו על ידי גופים ממשלתיים רשמיים המחויבים לענות לנו על בסיס חוק חופש המידע
• פרסומים של ארגונים אזרחיים שונים
• פרסומים בעיתונות הכללית
• פרסומים בעיתונות הסקטוריאלית של המתנחלים עצמם
• מידע נקודתי המתקבל מאנשים

מאז הקמתו ועד היום, זכה פרויקט מעקב התנחלויות להכרה כאחד ממקורות המידע המהימנים והמקיפים ביותר בנושא ההתנחלויות. הדו"חות והנתונים המפורסמים ע"י צוות מעקב התנחלויות, מפורסמים באופן קבוע בעיתונות הישראלית והעולמית. כמו כן הם מצוטטים במבחר רחב של מסמכים מדיניים רשמיים ואקדמיים.

2005 – ההתנתקות מעזה

לאחר נסיגת ישראל מרצועת עזה ופינוי ארבע ההתנחלויות בצפון השומרון, נמשכת פעילות מעקב התנחלויות ברחבי הגדה המערבית, בה ישנן עדיין 117 התנחלויות רשמיות ולמעלה מ- 100 מאחזים. תנועת שלום עכשיו משוכנעת שהמשך הניטור שמבצע צוות מעקב התנחלויות, הוא כרגע הנושא החשוב ביותר על סדר היום של התנועה ושל כל המפלגות המעורבות בנסיון לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני.