טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2015

רבעון ראשון 2015:

 • שגרירות שווייץ: 168,059 ש"ח
 • שגרירות בריטניה: 115,405 ש"ח
 • שגרירות פינלנד: 86,820 ש"ח

רבעון שני 2015:

 • שגרירות בריטניה: 136,198 ש"ח
 • שגרירות פינלנד: 43,472 ש"ח

רבעון שלישי 2015:

 • שגרירות נורבגיה: 282,154 ש"ח
 • שגרירות הולנד: 198,047 ש"ח

רבעון רביעי 2015:

 • שגרירות שווייץ: 235,549 ש"ח
 • שגרירות בריטניה: 234,302 ש"ח
 • שגרירות פינלנד: 83,646 ש"ח
 • שגרירות נורבגיה: 265,980 ש"ח