טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2019

רשימת תרומות לשלום עכשיו מישויות זרות, 2019:

רבעון ראשון 2019:

ACPP ספרד – סך של 4,033 ש"ח

NRC – סך של 30,879 ש"ח

ACCD ספרד – סך של 24,758 ש"ח

AVCD ספרד – סך של  73,453 ש"ח

 

רבעון שני 2019:

NRC – סך של 17,736.91 ש"ח

 

רבעון שלישי 2019:

Kammarkollegiet שוודיה – סך של 272,064.09 ש"ח

שגרירות נורבגיה – סך של 192,495.40 ש"ח

מיזריאור – סך של 156,108.00 ש"ח

שגרירות פינלנד – סך של 59,875.50 ש"ח

 

רבעון רביעי 2019:

GVA Valencia – סך של 26,310.83 ש"ח

AACID andalusia – סך של 30,978.40 ש"ח

שגרירות הולנד – סך של 28,550.20 ש"ח

FCO – סך של 79,960.00 ש"ח

שגרירות נורבגיה – סך של 111,992.79 ש"ח

AEXCID Extremadura – סך של 5,718.15 ש"ח

מיזריאור – סך של 47,808.75 ש"ח

מיזריאור – סך של 76,706.00 ש"ח

AVCD – סך של 15,402.56 ש"ח

שגרירות פינלנד – סך של 57,256.50 ש"ח