טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2019

רשימת תרומות לשלום עכשיו מישויות זרות, 2019:

רבעון ראשון 2019:

ACPP ספרד – 4,033 ש"ח

NRC – סך של 30,879 ש"ח

ACCD ספרד – 24,758 ש"ח

AVCD ספרד – 73,453 ש"ח