טוען..

מדינות שסייעו לשלום עכשיו בשנת 2010

להלן רשימת תרומות שהתקבלו בשנת 2010 מישות מדינית זרה כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות:Trumot2010.