טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2017

רבעון ראשון לשנת 2017: 

NRC – סך של 111,411.42 ש"ח

IFA – סך של 26,683.63 ש"ח


רבעון שני, 2017:

שגרירות הולנד – 248,902 ש"ח

NRC – סך של 32,742.9 ש"ח

גרמניה – 40,192.2 ש"ח

פינלנד – 80,198 ש"ח

גרמניה – 29,312.03 ש"ח

פינלנד – 19,704 ש"ח.


רבעון שלישי, 2017:

גרמניה – 47,288 ש"ח.


רבעון רביעי, 2017:

גרמניה – 49,875 ש"ח

גרמניה – 41,292 ש"ח

שוויץ – 185,858 ש"ח

שוויץ – 50,053 ש"ח

גרמניה – 50,964 ש"ח

נורבגיה – 334,468 ש"ח

NRC – סך של 230,189 ש"ח.