טוען..

קואליציית השלום

שלום עכשיו מקימה את 'קואליציית השלום' בתגובה לאינתיפאדה השנייה שפורצת כשנה קודם לכן. תקווה לדו-קיום עולה שוב לאוויר, והמנהיגים המשתתפים בכינוס משדרים מסרים של פיוס והנמכת הלהבות לקראת התהוות הבסיס לתמיכה ביוזמת ז'נבה שהחלה שנה אחר כך.