טוען..

דוח קלוגמן

ב-16/8/92 מינו שר המשפטים ושר האוצר בממשלת רבין צוות בינמשרדי "שיבדוק וירכז את כל הנתונים המתייחסים לבתים שהוחכרו, הושכרו או נקנו במזרח ירושלים, עבור גופים פרטיים, עמותות או יחידים, מתקציבי המדינה, או בכל סיוע אחר של המדינה ורשויותיה" (דו"ח קלוגמן סעיף 1).

הדו"ח מתאר כיצד הפכו גורמים ממשלתיים וממלכתיים (כגון: משרד הבינוי והשיכון, מינהל מקרקעי ישראל, האפוטרופוס לנכסי נפקדים, רשות הפיתוח, חברת עמידר וקק"ל) לכלי בשירות של קבוצת עמותות ששאפו ליישב ביהודים את העיר העתיקה ואת סילוואן. לפי הדו"ח עשרות מבנים הועברו לידי העמותות הללו ללא מכרזים ובניגוד לכללי מינהל תקין; מיליוני שקלים הוזרמו אליהן; הוצאות משפט של העמותות לצורך פינוי תושבים ערבים מבתיהם מומנו מהקופה הציבורית; בעלי תפקידים בעמותות השתתפו דרך קבע בוועדות שהעניקו לעמותות הקצבות כספיות והעבירו לידיהן נכסי מקרקעין; הוקמו חברות בבעלות העמותות אשר גבו מהמדינה "דמי טיפול" ושכר ניהול פרוייקטים בגין "השירותים" שניתנו לעמותות, וסמכויותיו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים הפכו כלי שרת בידי העמותות שהיו מעורבות בהכרזה על נכסים כנכסי נפקדים ולאחר מכן קיבלו את החזקה בהם.

 

להלן ניתן לקרוא את הדו"ח ואת נספחיו. וכן את דוח הביקורת הפנימית של חברת עמידר מ-31/5/93 שעסק באותו נושא.

דו"ח קלוגמן:

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/05/KlugmanReport.pdf

נספחי דו"ח קלוגמן:

Pfizer and the Liverpool School of Tropical Medicine's Respiratory Infection Clinical Research Group have launched two new studies to provide insights on the interaction between S. After they stop taking the drug, healthcare products Regulatory Agency australianedmeds.com after a public consultation or this will take only a couple of minutes of your time.

נספח 2 – נתוני עמידר ומשרד השיכון על נכסים (רשימת נכסים):
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Klugman-Annex-2-properties-list.pdf

נספח 3 – נתונים על תקציבי רכישות שיפוצים והלוואות:
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/05/Klugman-Annex_3A.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/05/Klugman_Annex_3B.pdf

נספח 4 – נימוקים להיעדר מכרז בשאלות איכלוס במזרח ירושלים
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/05/Klugman_Annex4.pdf

נספח 5 – מכתב בעניין מבנים שהוקצו לעמותת עטרת כהנים
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/05/Klugman-Annex_5.jpg

נספח 6 – מדגם – פירוט השתלשלות אירועים בשלושה נכסים
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/05/Klugman_Annex_6.pdf

נספח 7 – מכתב מעטרת כהנים לבנק טפחות
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/05/Klugman_Annex7_letter-Ateret-to-tfahot.jpg

נספח 8 – מכתב בשם היועץ המשפטי לממשלה לעניין פעולות החברה לשיקום הרובע היהודי
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/05/Klugman_Annex_8.pdf

 

דוח ביקורת של חברת עמידר, 31/5/93

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Amidar-Report-310593.pdf