טוען..

התכנית בגבעת עיטם

במשרד השיכון קיימת תכנית ראשונית ("תכנית שלד") להקמת 2,500 יחידות דיור מצפון מזרח להתנחלות אפרת. בניה בגבעת עיטם, שנושקת לבית לחם מדרום, תפגע באופן ישיר באפשרות של בית לחם להתפתח ולהתרחב.

בשנת 2004 הכריז הממונה על הרכוש הממשלתי על אדמות גבעת עיטם כאדמות מדינה. בעלי הקרקע הפלסטינים הגישו ערר על ההכרזה, והיא נמצאת בימים אלה בדיון בבג"צ.

מיקום גבעת עיטםסכנה לפתרון שתי המדינות

ההתנחלות אפרת מהווה מכשול גדול עבור פתרון של שתי מדינות לשני עמים. במשא ומתנים קודמים, רשמים ולא רשמיים, בין ישראל לפלסטינים היוותה אפרת מוקד מחלוקת קשה. על פי יוזמת ז'נבה למשל, ההתנחלות אפרת לא נכללת בשטח שיסופח לישראל בתמורה לחילופי שטחיםכך גם לפי המפות הרשמיות שהציגו הפלסטינים במשא ומתן מול אולמרט.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שההתנחלות אפרת ממוקמת ממזרח לכביש 60, הכביש הראשי שמחבר את אזור דרום הגדה המערבית עם בית לחם ויתר שטחי הגדה. אם תסופח אפרת לישראל, יסופח גם הכביש, וכל אזור דרום הגדה המערבית ינותק מיתר הגדה המערבית. בנוסף לכך, ההתנחלות ממוקמת בצמוד לבית לחם ופרבריה הדרומיים ומונעת את פוטנציאל ההתפחות של בית לחם דרומה.

למרות כל האמור, אישר שר הביטחון ברק בשנת 2011 את הקמת חווה חקלאית בשטח גבעת עיטם. חווה חקלאית זו עלולה להוות בסיס להקמה עתידית של השכונה