טוען..

הפגנה: עוצרים את פינוי משפחת שמאסנה בשייח ג'ראח, 4/8/17

משפחת שמאסנה קיבלה צו פינוי סופי מביתה שבשכונת אום הארון בשייח ג'ראח, והיא עלולה להיזרק מביתה ב-9/8/17. מתנחלים שהצליחו להשיג בעלות על הנכס, תבעו את פינוי המשפחה וניצחו על בסיס החוק המפלה שמאפשר ליהודים לשוב לנכסים שהיו שלהם לפני 1948. הקמת התנחלות בלב השכונה הפלסטינית תהווה מכה קשה לירושלים ולסיכוי לשלום.

ביום שישי, 4/8/17, נצטרף להפגנה וסיור בשייח ג'ראח, בשעה 16:00 ונקרא: לא לעוול ולא להתנחלות!

פרטים על ההפגנה: https://www.facebook.com/events/675351052659186/

פרטים על הסיפור של שייח ג'ראח ומשפחת שמאסנה – http://peacenow.org.il/eviction-threat-shamasne