טוען..

הסיפור של שייח ג'ראח

ציר זמן שייח ג'ראח

1876
01/01/1876

ועדי היהודים רוכשים קרקע ליד קבר שמעון הצדיק

ועדי היהודים רוכשים קרקע ליד קבר שמעון הצדיק

שתי אגודות יהודיות, ועד עדת הספרדים והועד הכללי כנסת ישראל, רוכשים כ-17.5 דונם כק"מ מצפון לעיר העתיקה, בסמוך למערת קבר שמעון הצדיק.

1948
15/05/1948

1948 פליטים בורחים מאימת המלחמה

באזור ירושלים במלחמה ב-1948 כ-35,000 פלסטינים בורחים מאימת המלחמה ומשאירים מאחור רכוש ובתים והופכים פליטים. כ-2,000 יהודים בורחים מאימת המלחמה ומשאירים מאחור רכוש ובתים, בעיקר בעיר העתיקה וגם בשייח ג'ראח. כולם מקבלים דיור חלופי ואזרחות בישראל.

1954
16/11/1954

1954 הממשלה הירדנית מיישבת בשייח ג'ראח פליטים פלסטינים

1954 הממשלה הירדנית מיישבת בשייח ג'ראח פליטים פלסטינים

אחרי 1948 שייח ג'ראח עברה לשליטת ירדן. ב-1954 מקימה הממשלה הירדנית 28 בתים בשטח שליד קבר שמעון הצדיק בשייח ג'ראח לטובת פליטים פלסטינים. תמורת הבתים חתמו הפלסטינים על ויתור מעמדם כפליטים ועל הזכויות שנובעות מכך.

1967
06/05/1967

1967 ישראל כובשת את מזרח ירושלים ומספחת אותה

1967 ישראל כובשת את מזרח ירושלים ומספחת אותה

ב-1967 ישראל כובשת את מזרח ירושלים (והשטחים), ושייח ג'ראח עוברת לשליטה ישראלית. כשלושה שבועות אחרי המלחמה מחליטה הממשלה על סיפוח מזרח ירושלים לישראל והחלת החוק הישראלי בשטחיה.

1970
13/08/1970

1970 הכנסת מחוקקת את חוק הסדרי משפט ומינהל

ב-1970 מחוקקת הכנסת את חוק הסדרי משפט ומנהל שחל על שטחי מזרח ירושלים שסופחו, וקובע שיהודים שאיבדו נכסים במזרח ירושלים ב-1948 יוכלו לקבל אותם בחזרה. פלסטינים שאיבדו נכסים בישראל, כמו למשל המשפחות הפלסטיניות שמתגוררות בשייח ג'ראח, לא יכולים לקבל את נכסיהם בחזרה מכוח חוק נכסי נפקדים שנחקק ב-1950.

2003
01/12/2003

2003 גורמי ימין רוכשים את הזכויות בשייח ג'ראח

בדצמבר 2003 רכשו גורמי ימין מנציגי האגודות היהודיות את הקרקע בשייח ג'ראח, באמצעות חברה בשם "נחלת שמעון" שנשלטת ע"י גורמים עלומים הרשומים בארה"ב. חברת המתנחלים הגישה שורה של תביעות פינוי נגד המשפחות הפלסטיניות שמתגוררות בשייח ג'ראח.

2008
01/11/2008

2008 פינויים ראשונים בשייח ג'ראח

ב-2008 וב-2009 מפונות שלוש משפחות פלסטיניות משייח ג'ראח ובמקומם נכנסים מתנחלים. הפינוי נעשה בעקבות פסיקת בית המשפט בתביעת המתנחלים תוך שימוש בחוק הסדרי משפט ומינהל המפלה. הפגנות שבועיות מידי שישי מעלות את הנושא לסדר היום הציבורי העולמי והפינויים נעצרים.

2021
10/05/2021

2021 מאות פלסטינים בסכנת גירוש

כ-30 משפחות עם כ-200 איש מ-14 בתים נמצאות בהליכי פינוי בבתי משפט, על בסיס אותו חוק מפלה. כ-20 משפחות נוספות במעמד דומה עלולות לקבל תביעות פינוי. כולן משפחות פליטים עם נכסים בישראל ביפו, חיפה ועוד, שנלקחו ע"י ישראל והם מנועים מלקבלם חזרה. בית המשפט העליון צפוי להכריע בקרוב בגורל המשפחות.