טוען..

אלון שבות

נתונים

  • סוגהתנחלות
  • שנת הקמה1970
  • מספר תושבים3213
  • סוג האוכלוסיהקהילתי דתי-לאומי
אלון שבות

תכניות

שם התכניתתאריךיחידותשלב תכנוני
405/1112/02/201815דיון מתן תוקף במחוזית/מתע
תכנית אב אלון שבות 28/03/20151300אחר
אינפילים - שם זמני28/03/2015200אחר
405/6/6/101/03/201660פרסום באינטרנט מתן תוקף

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו