טוען..

שכונת גל

נתונים

  • סוגמאחז
שכונת גל

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו