טוען..

מצפה אביחי

נתונים

  • סוגמאחז שפונה

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו