טוען..

שדה בר

נתונים

  • סוגמאחז שהוכשר כשכונה
  • סוג האוכלוסיהקהילתי מעורב

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו