טוען..

חוות קשואלה

נתונים

  • סוגמאחז
  • שנת הקמה2012
  • מעמד הונחה תב"ע 418/2/4 - בהליך הכשרה בשלב תכנון - 12-02-2017
חוות קשואלה

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו